حوادث

نماینده اهواز: برداشت 90 درصدی از آب کارون مرگ تدریجی خوزستان است

نماینده اهواز: برداشت 90 درصدی از آب کارون مرگ تدریجی خوزستان است

نماینده
اهواز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اکنون میزان برداشت از رودخانه کارون
حدود 90 درصد است، گفت: این میزان برداشت از رودخانه کارون به معنای مرگ تدریجی
کارون و در نهایت خوزستان است.


 

به
گزارش خبرنگاران – بخش اخبار حوادث خوزستان، همایون یوسفی در ویژه برنامه تلویزیونی افق روشن که دوشنبه
شب با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، با موضوع ریزگردها به طور زنده از شبکه
استانی صدا و سیمای خوزستان پخش شد، در بخشی از سخنان خود خطاب به کلانتری اظهار
کرد: استحضار دارید که در خوزستان سایه هشت سال جنگ تحمیلی وجود دارد و استقامت و
پایداری و مرزداری مردم خوزستان برای کل کشور مشخص است. اما متأسفانه طی 12 سال
اخیر سایه شوم ریزگردها بر استان خوزستان حاکم شده که از جنگ تحمیلی بدتر بوده
است.

 

وی
ادامه داد: خطر ریزگردها و سایه سنگین این پدیده، چه بسا از جنگ تحمیلی برای مردم
خوزستان سختتر و سنگینتر باشد. در حال حاضر وضعیت مردم خوزستان به نحوی است که نفسهای
آنها مانند نفس رودخانه کارون به شماره افتاده است و این یک واقعیت است.

 

نماینده
اهواز در خانه ملت خطاب به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: مردم خوزستان
مهمان نواز هستند و شما نیز امشب مهمان ما هستید. خودتان را یک لحظه به جای ما
خوزستانی ها بگذارید و ببینید که طی این سالها چه بر سر ما آمده است که ما امروز
فردی که مهمان خوزستان شده است را در مقام انتقاد قرار می دهیم.

 

یوسفی
با بیان اینکه مشکلات خوزستان برابر با مشکلات همه کشور خواهد بود، عنوان کرد:
خوزستان موتور محرک تولید کشور است و سرزمینی که قصد تولید دارد نیز پیش از آن
باید از یک محیط زیست برخوردار باشد، یعنی تا محیط زیست نداشته باشیم، تولیدی هم
نخواهیم داشت.

 

وی
خطاب به کلانتری گفت: شاه بیت مشکلات محیط زیست خوزستان، کمبود آب است. کمبود آب
دو علت دارد که عدم مدیریت مناسب منابع آب، یکی از علل آن است که در تمام کشور
وجود دارد.

 

نماینده
اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علت مهمتر کمبود آب برای ما خوزستانیها،
بحث انتقال آب است.اگر امروز شاهد حاکم شدن سایه شوم ریزگردها در خوزستان هستیم،
شاید انتقال آب، علت اصلی و ریشه ای آن باشد. در حال حاضر تصمیماتی که وزارت نیرو
در خصوص انتقال آب اخذ می کند، از لحاظ محاسباتی بر اعداد و ارقامی مبتنی است که
این اعداد و ارقام را شرکتهای خصوصی از همان استانهای مقصد پروژه های انتقال آب
تهیه کرده اند.

 

یوسفی
ادامه داد: در گزارش این شرکت، آورد سالیانه حوضه کارون بزرگ شامل رودخانه های
کارون و دز تا حدود 25 میلیارد مترمکعب قید شده است. در حالی که اکنون آورد واقعی
حوضه کارون بزرگ شامل حدود 14 میلیارد مترمکعب است. اما بر مبنای آن 25 میلیارد
مترمکعب گفته اند که استان خوزستان، حدود 10 یا 11 میلیارد مترمعکب آب زیاد دارد و
می توان آن را منتقل کرد.

 

وی
افزود: آورد متوسط رودخانه مارون 1500 میلیارد مترمکعب بود که در حال حاضر این رقم
نصف شده و به 850 میلیون مترمکعب رسیده است. همچنین آورد رودخانه زهره 2500 میلیون
مترمکعب بود که اکنون به تقریبا 1100 میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. در حوضه آبی
خوزستان، 12 طرح انتقال آب وجود دارد که یا اجرا شده اند و یا در مرحله اجرا و یا
در مرحله مطالعه هستند.

 

نماینده
اهواز در خانه ملت ادامه داد: اکثر قریب به اتفاق این طرحها فاقد تأییدیه زیست
محیطی هستند که مستندات آن قابل ارائه است. همچنین بر اساس بررسیهای دقیقی که
درباره نیاز آبی خوزستان در حوضه های کارون و دز انجام شده، میزان نیاز آبی
خوزستان حدود 25 میلیارد مترمکعب در نظر گرفته شده، در حالی که رقم قابل تأمین
حدود 20 میلیارد مترمکعب است.

 

یوسفی
ادامه داد: یعنی بر اساس این بررسی دقیق، خوزستان حدود پنج میلیارد مترمکعب آب کم
دارد. در شرایط طبیعی حداکثر برداشت از رودخانه ها باید حدود 40 درصد باشد تا
رودخانه بتواند خود را بازسازی کند. در شرایط خاص کشور ما این رقم تا 100 در صد
نیز قابل اغماض است. اما در حال حاضر میزان برداشت از رودخانه کارون حدود 90 درصد
است.

 

وی
بیان کرد: 90 درصد برداشت از رودخانه کارون به معنای مرگ تدریجی رودخانه کارون و
به دنبال آن مرگ تدریجی استان خوزستان است. بحث ما در خوزستان تنها بحث آب نیست؛
بلکه در واقع بحث حیات یا عدم حیات است. دغدغه ما صرفا استانی نیست بلکه دغدغه ای ملی
است.

 

نماینده
اهواز افزود: تجارب انتقال آب در تمام کشورهای بزرگ دنیا نشان داده که انتقال آب
مشکل را حل نخواهد کرد. بلکه موجب انتقال مشکل از یک منطقه به منطقه دیگر می شود و
حتی شرایط مقصد را بدتر می کند. اکنون این انتظار وجود دارد که برای مسأله گرد و خاک
خوزستان، کارگروه ویژه ای مشابه کارگروه احیای دریاچه ارومیه در سطح ملی تشکیل شود
تا این موضوع به طور مدون مورد پیگیری قرار بگیرد.

 

منبع : ایسنا

نوشته های مشابه