حوادث

مولاوردی: برای اجرای کامل منشور حقوق شهروندی به نقشه راه احتیاج داریم


دستیار
ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: برای اجرای کامل منشور حقوق شهروندی به
نقشه راه احتیاج داریم. 

 

به
گزارش خبرنگاران – بخش اخبار حوادث خوزستان، شهیندخت مولاوردی در نخستین همایش حقوق شهروندی استان
خوزستان در اهواز اظهار کرد: انقلاب ما برای احقاق حقوق شهروندی
مردم رنج‌دیده و مظلوم کشور بود. 
 

وی
افزود: انتظار تحقق تمام مواد منشور حق شهروندی که مجموع مطالبات فراموش‌شده و بر زمین
مانده‌ای هستند که طی یکسال اخیر به وجود آمده است، ممکن نیست. 
 

مولاوردی
بیان کرد: برای اجرای کامل منشور حقوق شهروندی به نقشه راه احتیاج داریم. 
 

دستیار
ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی تصریح کرد: انتظاراتی وجود دارد تا منشور حقوق
شهروندی به قانون تبدیل شود اما دولت بنا ندارد لایحه حقوق شهروندی را به مجلس ارائه
دهد. آمادگی داریم در صورت نیاز مواد منشور حقوق شهروندی را تک به تک به صورت لایحه
به مجلس ارائه بدهیم. 
 

وی
در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با توجه به نقش خوزستان در کشور و به ویژه در دفاع  مقدس، حق این استان بود که مدل توسعه متوازن کشور
شود که متاسفانه تا کنون این اتفاق رخ نداده است و بحران‌های طبیعی نیز مزید وضعیت
خوزستان شده است.
ادامه دارد

منبع : ایسنا

امتیاز دهید