نمایندگی

نمایندگی خدمات پس از فروش جیلی

دریافت لیست نمایندگی ها در فایل PDF

لیست عاملیت هاي مجاز شرکت جیلران موتور

 ویرایش شده تا تاریخ 1395/09/15

آدرس نمایشگاه / آدرس تعمیرگاه تلفن تعمیرگاهتلفن نمایشگاه نام نمایندگینوع عاملیتکد عاملیتشهرستاناستان
پس از فروشفروش
نمایشگاه : تبریز – خیابان لاله زار – بالاتر از تقاطع پاستور – نرسیده به خیابان آزادي – کد پستی 5173797517 :

تعمیرگاه : تیریز- بالاتر از هتل مرمر- نرسیده به میدان بسیج – کنار گذر به سمت اتوبان کسایی

041-33296029

041- 33296030

041-34765300

041-34764626

عاملیت مجاز 1104 (کهنموئی)PP4011تبریزآذربایجان شرقی
نمایشگاه : ارومیه – بلوار والفجر – تقاطع میثم – ابتداي 24 متري میثم – کد پستی 5719774718 :

تعمیرگاه : ارومیه – بلوار شیخ شلتوت 200 – متر بالاتر از پمپ بنزین – پلاك 87

044-32358046044-33382968عاملیت مجاز 1124 ( ابراهیمی)PP4211ارومیهآذربایجان غربی
نمایشگاه : اصفهان خیابان امام خمینی(ره)- نرسیده به چهارراه شریف سمت چپ- جنب کارخانه روغن نباتی ناز- کد پستی:

8189754491

تعمیرگاه : اصفهان خیابان امام خمینی(ره)- بعد از چهارراه شریف روبروي خیابان درخشان

031-33344777031-33319769 031-33311516عاملیت مجاز2103 (سلامتیان خودرو محور)PP3012اصفهاناصفهان
نمایشگاه و تعمیرگاه : کاشان- ابتداي جاده قمصر – کیلومتر 2 رو به روي کوي باسکول – جنب شرکت سارینا نوین – کد پستی :

8717734148

031-55272800031-55272800عاملیت مجاز 3103 ( سیلک خودرو سادات

(

PP3013کاشاناصفهان
نمایشگاه و تعمیرگاه : کرج – خلج آباد – بلوار مدرس ( بلوار تهران قدیم) – جنب ورودي 2 پارك عقیق – کدپستی 3158994519  :026-32321993026-32321992عاملیت مجاز 1111 (سبحانی)PP1111کرجالبرز
نمایشگاه و تعمیرگاه : بوشهر – میدان برج – ابتداي بزرگراه نیروگاه اتمی -جنب نمایندگی سایپا – کد پستی 7518858313 :077-33452876077-33452133عاملیت مجاز 1163 (کاردانی)PP3611بوشهربوشهر
نمایشگاه و تعمیرگاه : تهران – بزرگراه اشرفی اصفهانی – خیابان شهید مخبري – پلاك 7 – جنب آتشنشانی کد پستی 1476785491 :021-47323030021-47323131عاملیت مجاز 4101 (بالیران)PP1014تهرانتهران
نمایشگاه و تعمیرگاه : تهران-خیابان کارگرجنوبی- بین خیابان جمهوري و میدان پاستور-خیابان آذربایجان-جنب مسجدولیعصر- پلاك

722– کد پستی 1318757646 :

021-66433755021-66433755عاملیت مجاز 7101 (خدماتی پگاه خودرو پیروز)PP1017تهرانتهران
تعمیرگاه : تهران- خیابان فرجام شرقی – بین سراج و ولیعصر – پلاك 435 – کد پستی 1684957513 :021-77208301-2 021-77134533…….عاملیت مجاز 1201 ( رسولی )P1021تهرانتهران
نمایشگاه و تعمیرگاه : مشهد – بلوار سجاد – چهارراه خیام – جنب روزنامه قدس – کد پستی 9185731198 :051-37635111051-37635111عاملیت مجاز 1102 (کاظمی)PP2011مشهدخراسان رضوي
نمایشگاه : مشهد – بلوار ملک آباد – ابتداي خیابان گویا – کدپستی : 4384186819  تعمیرگاه : مشهد –  بلوار صد متري حد فاصل پمپ گاز و میدان سپاد051-37528811-51080163-150 17عاملیت مجاز 2102 (سیاسی)PP2012مشهدخراسان رضوي
نمایشگاه: مشهد- خیابان بهار- نبش بهار 25 – ساختمان امامی – کد پستی 9174684591 :

تعمیرگاه: مشهد- بزرگراه آسیایی (جاده سنتو)- روبروي کارخانه پپسی کولا- نرسیده به خیابان رازي

051-38530018-19-81003583-150 19عاملیت مجاز 3102 (امامی)PP2013مشهدخراسان رضوي
تعمیرگاه: خوزستان – اهواز – اتوبان آیت اله بهبهانی – بعد از میدان جمهوري – نبش خیابان ابراهیمی – پلاك 999 – کد پستی :

6198694314

061-35546125

061-35545653

…….عاملیت مجاز 1123 ( سام خودرو کار )P3211اهوازخوزستان
نمایشگاه : سیستان و بلوچستان – زاهدان – خیابان امام خمینی(ره) –  میدان پانزده خرداد – خیابان میرزاي شیرازي – روبروي بانک ملی – کدپستی 9817673137 :

تعمیرگاه : سیستان و بلوچستان – زاهدان – بلوار یادگار امام – روبروي پادگان شهید عامري – جنب نمایندگی ایران خودرو

054-33517652-05671533-450

1

عاملیت مجاز2512  (آذرخشی)PP2512زاهدانسیستان و بلوچستان
نمایشگاه : سمنان – شهرك غرب – روبروي پارك سیمرغ – کد پستی 3518996183 :

تعمیرگاه : سمنان بلوار 15 خرداد – جنب آموزشگاه روزبه

023-33469401-102333469402عاملیت مجاز 1172 (عبدالشاه)PP2711سمنانسمنان
نمایشگاه و تعمیرگاه : شاهرود – میدان هفتم تیـر – ابتداي جاده کارخانه قنـــد – فرعی اول سمت راست – کد پستی 3619995183 :023-32394072023-32394072عاملیت مجاز 2172 (رضائــی)PP2712شاهرودسمنان
نمایشگاه و تعمیرگاه : شیراز – بلوار سلمان فارسی – پل پیرنیاي سابق –  مجتمع مرکزي خودرو شیراز – کد پستی 7145813133 :071-37326686-70661373-170 8عاملیت مجاز 1113 (تسلیم)PP3111شیرازفارس
نمایشگاه : فارس آباده بلوار آزادي جنب خوابگاه دانشگاه آزاد – کد پستی7391813898 :

تعمیرگاه : فارس آباده بلوار آزادي جنب خوابگاه دانشگاه آزاد

071-44361804-5-40816344-170 5عاملیت مجاز 3113 (خادمی)PP3113آبادهفارس
نمایشگاه :  قم – میدان امام خمینی –  45 متري کارگر –  پلاك 501 – کد پستی 3718795747 :

تعمیرگاه :  قم –  خیابان اراك – پیچ باغ فردوس – جنب پمپ بنزین دو منظوره کوثر

-5-37350883-520 77-78-41681663-520

5

025-36704273

عاملیت مجاز 1133 (آخوندي)PP3311قمقم
نمایشگاه : کرمان – کرمان – بلوار شهید صدوقی – بعد از چهارراه فیروزه – نبش خیابان والفجر جنوبی –  کد پستی 7619613159 :

تعمیرگاه : کرمان – کرمان – بلوار شهید صدوقی – بعد از چهارراه فیروزه – 20 متر بعد از خیابان والفجر جنوبی

034-32476002-3034-32436724عاملیت مجاز 1112 (گسترش ایده هاي تجاري گات)PP2111کرمانکرمان
نمایشگاه : کرمانشاه – خیابان سعدي – پلاك 751 – کد پستی 6718854599 :

تعمیرگاه : کرمانشاه – خیابان سوم دیزل آباد – انتهاي خیابان چوب فروشی

083-38282365083-37224300عاملیت مجاز 1164 ( راد ملکشاهی )PP4611کرمانشاهکرمانشاه
 نمایشگاه و تعمیرگاه  : گلستان – گرگان – انتهاي بلوار جرجان – بین جرجان 16 و 81 – روبروي ایستگاه دامپروري – کد پستی :

4915949396

017-32158848 017-32120992017-32150990

017-32155990

عاملیت مجاز2411  (سازگــار)PP2411گرگانگلستان
نمایشگاه : رشت – ابتداي جاده انزلی – بعد از هلال احمر – روبروي اتاق بازرگانی  – کدپستی 4179975595:013-33728454013-33728454عاملیت مجاز 3134 ( پردیس اسب بخار)PP4313رشتگیلان
نمایشگاه : آمل – خیابان امام خمینی(ره) – ابتداي بلوار مدرس – روبروي بیمارستان فوق تخصصی – کد پستی 4615983435 :

تعمیرگاه : آمل – خیابان طالب آملی – جنب پمپ بنزین

011-44288891011-43083537عاملیت مجاز 1114 (صادقی)PP4111آملمازندران24
نمایشگاه و تعمیرگاه : ساري – بلوار خزر – روبروي بانک ملی – کد پستی 4817753763 :011-33241112-11114233-110 12عاملیت مجاز 2114 (دماوندي)PP4112ساريمازندران25
نمایشگاه : اراك – میدان انقلاب – ابتداي بلوار خلیج فارس – بعد از تالار ایرانیان – پلاك 3715 – کدپستی3831675173

تعمیرگاه : اراك-میدان انقلاب –  ابتداي کمربندي جنوبی (به سمت شهرك گردو)- پلاك 5941

086- 34134060086- 34576191عاملیت مجاز 1143 (رحمتی)PP3411اراكمرکزي26
نمایشگاه :  همدان – خیابان صنعت – جنب پمپ بنزین کد پستی 6514773431 :

تعمیرگاه :  همدان – خیابان 17 شهریور – نرسیده به پل هوایی

081-32643113

081-32653313

081-32678000عاملیت مجاز 1174 (علیزاده)PP4711همدانهمدان27
نمایشگاه و تعمیرگاه : یزد – خیابان مطهري – چهارراه فرهنگیان – جنب اداره اوقاف – کد پستی 8918617167 : 035-36265389035-37258992

035-37258933

عاملیت مجاز 1122 (قنادباشی)PP2211یزدیزد28

 

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها