آموزش جغرافیا

فاصله هر مکان با مدار استوا بر حسب درجه را چه مینامند به همراه مدار ها و نصفالنهارها و طول وعرض جغرافیایی

فاصله هر مکان با مدار استوا بر حسب درجه را چه مینامند به همراه مدار ها و نصفالنهارها و طول وعرض جغرافیایی

فاصله هر مکان با مدار استوا بر حسب درجه را چه مینامند ؟ پاسخ

مدارها : می دانیم بر روی كره جغرافیایی دایره ی استوا بزرگ ترین دایره است : فاصله ی این دایره از قطب شمال و جنوب یكسان است.

فاصله هر مکان با مدار استوا بر حسب درجه را چه مینامند ؟ پاسخ عرض جغرافيايي 

مدار فرضی استواكره زمین را به دو نیم كره شمالی و جنوبی تقسیم می كند. مدارها دایره های فرضی اند كه به موازات استوا بر روی كره زمین وجغرافیایی رسم شده اند و هرچه به سمت قطب شمال یا جنوب می رویم كوچك تر می شوند. مدارها را معمولاً از صفر تا 20 درجه تقسیم بندی می كنند. تعداد مدارهای نیم كره ی شمالی و نیم كره جنوبی مساوی است. مدار استوا صفر درجه (مدار مبدأ) و مدار قطب (شمال یا جنوب) 90 درجه در نظر گرفته شده است و بقیه مدارها بین صفر تا 90 درجه شمالی یا 90 درجه جنوبی درجه بندی می شوند.
نصف النهارها :‌اگر روی یك كره جغرافیایی ، خطاهایی را از قطب شمال، به قطب جنوب وصل كنیم به هر یك از آنها یك نصف النهار می گویند. نصف النهارها هم نیم دایره های فرضی هستند كه بر روی كره جغرافیایی رسم شده اند و با یكدیگر مساویند در آن ها نیز مانند مدارهای درجه بندی شده اند. دانشمندان برای انجام اینكار نصف النهار را به عنوان مبدأ (صفردرجه) انتخاب كرده اند. نصف النهار مبدأ از رصدخانه گرینویچ در لندن عبور می كند (G) اگر این نصف النهار را در طرف دیگر كره زمین امتداد دهیم، دو نیمكره خواهیم داشت. نیم كره ی شرقی در سمت راست نصف النهار مبدأ نیم كره غربی در سمت چپ آن قرار می گیرد، نصف النهارهای نیم كره شرقی از صفر تا 180 درجه تغییر می كنند و در طرف دیگر، نصف النهارهای نیم كره غربی همه از صفر تا180 درجه تغییر می كنند.

1 – استوا چیست؟

برروی كره جغرافیا استوا بزرگترین دایره ای است كه فاصله اش از قطب شمال و جنوب یكسان است. مدار فرضی استوا كره زمین را به دو نیم كره شمالی و جنوبی تقسیم می كند.  

2 – مدار چیست؟

مدارها دایره های فرضی هستند كه به موازات استوا بر روی كره جغرافیا رسم شده اند و هر چه به سمت قطب شمال یا جنوب می رویم كوچكتر می شوند.  

3 – مدار استوا و مدار قطب جنوب یا شمال چند درجه هستند؟

مدار استوا صفر درجه (مدار مبدأ) – مدار قطب 90 درجه است.  

4 – نصف النهار چیست؟

اگر روی یك كره جغرافیایی خط هایی را از قطب شما به قطب جنوب وصل كنیم به هر یك از آنها یك نصف النهار گویند. نصف النهارها یك نیم دایره های فرضی هستند كه بر روی كره جغرافیا رسم شده اند.  

 5 – عرض جغرافیایی را تعریف كنید؟

عرض جغرافیایی هر نقطه بر روی كره جغرافیا فاصله آن نقطه (بر حسب درجه) تا مدار استوا است.  

6 – طول جغرافیایی كدام نصف النهار صفر است؟ آن را نام ببرید.

نصف النهار مبدأ یا گرینویچ (G)

7 – نصف النهارها در بین چه درجاتی تقسیم بندی شده اند؟

نصف النهار مبدأ صفر درجه است. نصف النهارهای نیم كره شرقی از صفر تا 180 درجه تغییر می كند و نصف النهارهای نیم كره ی غربی هم از صفر تا 180 درجه تغییر می كنند.

حركت انتقالی زمین چگونه است ؟

زمین هر 24 ساعت یك بار به محور خود می چرخد (حركت وضعی) و چون با این حركت ، نقاط مختلف آن از مقابل خورشید عبور می كنند. شب و روز پدیدار می گردد. علاوه بر این در سطح كره زمین نیز اختلاف زمانی به وجود می آید. كره زمین علاوه بر حركت وضعی، حركت دیگری به دور خورشید هم دارد. این حركت مدت یك سال طول می كشد و طی آن، زمین در مداری بیضی شكل (از غرب به شرق) به دور كره خورشید می گردد. این حركت، حركت انتقالی زمین نامیده می شود. بر اثر این حركت یك سال شمس ایجاد می شود و فصل ها یكی پس از دیگری پدیدار می گردند.

آثار حركت انتقالی : یكی از نتایج حركت انتقالی به وجود آمدن سال شمسی است ( 365 روز و 6 ساعت) ، در ایران ، تقویم نویسان یك ساعت را 365 روز كامل در نظر می گیرند كه شش ساعت از سال شمسی كمتر است. به این ترتیب،‌سال 365 روز كامل در نظر می گیرند كه شش ساعت از سال شمسی كمتر است. به این ترتیب، سال 365 روز را سال رسمی می نامند. برای جبران كمبود این شش ساعت، هر چهار سال یك بار یك شبانه روز به روزهای سال رسمی اضافه می شود ( 24=6×4) به این ترتیب كه در پایان سال چهارم یك روز به ماه اسفند اضافه می كنند و این ماه نیز مثل ماه های نیمه دوم سال، 30 روزه می شود.سال 366 روزی كه به آن سال كبیسه می گویند، هر چهار سال یك بار اتفاق می افتد.

1 – حركت وضعی زمین را تعریف كنید؟

زمین هر 24 ساعت یكبار بدور محور خود می چرخد و به این ترتیب شب و روز پدیدار می شوند. علاوه بر این در سطح كره زمین اختلاف زمانی بوجود می آید.
2 – نتایج حركت وضعی زمین چیست؟

پیایش شب و روز و اختلاف زمانی كره زمین

3 – حركت انتقالی زمین را توضیح دهید؟

حركت زمین بدور خورشید كه مدت یكسال ( 365 روز و 6 ساعت) طول می كشد طی آن زمین در مداری بیضی شكل ( از غرب به شرق) به دور كره خورشید می گردد.

4 – سال كبیسه چیست؟ توضیح دهید.

حركت انتقالی زمین 365 روز و 6 ساعت است اما تقویم نویسان یكسال را 365 روز كامل در نظر می گیرند و در عرض هر 4 سال یكبار یك شبانه روز به روزهای رسمی یعنی یك روز به اسفند ماه اضافه می كنند و این ماه نیز مانند سایر روزهای ماههای سال 30 روزه می شود، سال 366 روزی را سال كبیسه می گویند.

5 – چرا زاویه تابش آفتاب در طول سال تغییر می كند؟

محور شمالی – جنوبی زمین در طول گردش به دور خورشید كاملاً عمود و مستقیم نیست بلكه حدود 5/33 درجه انحراف دارد زمین این انحراف رادر طول یك دوره گردش خود به دور خورشید حفظ می كند. زمانی كه زمین در طرف چپ خورشید قرار دارد نیم كره جنوبی آن به علت همین انحراف جزئی تابش های مستقیم و عمودتری از خورشید دریافت می كند و حدود 6 ماه بعد زمانی كه زمین سمت دیگرخورشید می رود. این تابشها به نیم كره شمالی عمودی می شود. بنابراین در نیمكره شمالی با تغییر زاویه تابش سطح زمین در طول سال به آرامی گرم یا سرد می شود و فصل ها تغییر می كنند.

6 – آیا محور شمالی – جنوبی زمین عمودی است ؟

خیر بلكه حدود 5/23 درجه انحراف دارد.

(19 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها