آموزش ریاضی و فیزیک

انرژی جنبشی به چه عواملی بستگی دارد

انرژی جنبشی به چه عواملی بستگی دارد :

انرژی جنبشی به عوامل جرم و سرعت بستگی دارد که در ادامه توضیح خواهیم داد

انرژی  جنبشی هر جسم به جرم جسم و مقدار سرعت آن بستگی دارد ، هرچه جسمی سنگین تر باشد و تند تر حرکت کند انرژی جنبشی بیشتری دارد ، انرژی می تواند ذخیره شود . انرژی پتانسیل گرانشی به وزن جسم و ارتفاع جسم از سطح زمین وابسته است و  از رابطه ی زیر به دست می آید .

 -انرژی ذخیره شده در انواع سوخت ها  ومواد غذایی از نوع انرژی پتانسیل شیمیایی است.همچنین هرگاه یک نوار لاستیکی یا یک فنر را بکشیم انرژی پتانسیل کشسانی در آن ذخیره میشود.انرژی پتانسیل کشسانی ذخیره شدهدر آن میتواند به شکل انرژی جنبشی آزاد شود.

انرژی و تبدیل های آن

نیرو:هرگونه کشش و رانش را نیرو میگویند.

کار:هرگاه بر جسمی نیرو وارد شود و جسم در راستای نیرو جابجا شود کار انجام شده است.

وارد کردن نیرو به یک جسم ممکن است سبب:

1)شروع حرکت آن شود   2)سریع تر شدن حرکت آن شود     3)کند شدن حرکت آن شود    4)تغییر شکل آن شود

5)توقف حرکت آن شود    6)تغییر جهت حرکت آن شود

-1)اگر نیرو باشد و جابجایی نباشد کار انجام نمیشود مثل هل دادن دیوار کلاس

2 )اگر نیرو نباشد وجابجایی باشد کار انجام نمیشود

مثال  :

الف)وقتی جسمی با سرعت ثابت حرکت کن     ب)حرکت اجسام در فضای بیکران

3)اگر نیرو باشد و جابجایی باشد:

الف)اگر نیرو و جابجایی در یک راستا باشد یعنی زاویه ی بین نیرو و جابجایی صفر باشد کار انجام میشود

ب)اگر نیرو و جابجایی با هم زاویه ی90 بسازند کار انجام نمیشود

ج)اگر نیرو و جابجایی با هم زاویه ی 180درجه بسازند (مثل نیروی اصطکاک در موقع حزکت و ترمز گرفتن)آن وقت کار منفی انجام میشود

-کار انجام شده روی جسم با رابطه ی روبرو تعریف میشود:

جابجایی*نیرو=کار

در این رابطه نیرو برحسب نیوتن(N)جابجایی بر حسب متر(m)و کار بر حسب ژول(J)اندازه گیری و بیان میشوند.

-در دو جا کار منفی انجام میشود:

الف)وقتی شما جعبه ای را از روی زمین بلند میکنید نیروی گرانشی کار منفی انجام میدهد

ب)در موقع حرکت و ترمز گرفتن وسیله،نیروی اصطکاک کارمنفی انجام میدهد

-هرچیزی که حرکت کند انرژی دارد.معمولا انرژی  حرکتی  را انرژی  جنبشی می نامند .

انرژی  جنبشی هر جسم به جرم جسم و مقدار سرعت آن بستگی دارد ، هرچه جسمی سنگین تر باشد و تند تر حرکت کند انرژی جنبشی بیشتری دارد ، انرژی می تواند ذخیره شود . انرژی پتانسیل گرانشی به وزن جسم و ارتفاع جسم از سطح زمین وابسته است و  از رابطه ی زیر به دست می آید .

 -انرژی ذخیره شده در انواع سوخت ها  ومواد غذایی از نوع انرژی پتانسیل شیمیایی است.همچنین هرگاه یک نوار لاستیکی یا یک فنر را بکشیم انرژی پتانسیل کشسانی در آن ذخیره میشود.انرژی پتانسیل کشسانی ذخیره شدهدر آن میتواند به شکل انرژی جنبشی آزاد شود.

-انواع انرژی ذخیره شده:(پتانسیل)

1-پتانسیل گرانشی:که به علت جابجا شدن و حرکت اجسام بر خلاف زمین در آنها ایجاد میشود.

2-پتانسیل کشسانی:که در فنر کشیده شده یا جمع شده یا زه کمان کشیده شده و غیره ایجاد میشود.

3-پتانسیل شیمیایی:انرژی ذخیره شده در مولکول بعضی از مواد است مثل غذاها،باروت،دینامیت،چوب و…

4-پتانسیل هسته ای:انرژی ذخیره شده در بعضی اتم ها است.مثل اتم اورانیوم

5-پتانسیل الکتریکی:انرژی که موجب جاری شدن الکتریسیته میشود.

باطری ها دارای این نوع انرژی هستند.-قانون پایستگی انرزی بیان میکند که انرژی  هرگز به وجود نمی اید یا از بین نمیرود تنها شکل آن تغییر میکند و مقدار کل آن ثابت میماند.

اثبات قانون پایستگی انرژی  در یک مدار الکتریکی :

-کمان کشیده شده دارای انرژی پتانسیل کشسانی است.با رها کردن زه کمان انرژی پتانسیل ذخیره شده به انرژی جنبشی نیز تبدیل می شود

-بدن ما به انرژی نیاز دارد.بدن ما انرژی مورد نیاز خود را برای انجام فعالیت های گوناگون از مواد غذایی که می خوریم به دست  می آورد .

انرژی ذخیره شده در خوراکی ها به شکل انرژی شیمیایی است . و مقدرا آن را می توان با واحد کیلوژول یا کیلو کالری بیان کرد .

هرگرم از غذا انرژی شیمیایی دارد که با یکای کیلو ژول بر گرم بیان می شود .

آهنگ  مصرف انرژی بیان می کند که در یک زمان معین مثلا یک دقیقه چه مقدار انرژی مصرف می شود و یکای آن کیلو ژول بر دقیقه است .

(4 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها