گیم

کد تقلب gta san andreas برای کامپیوتر +پلی استیشن+ایکس باکس+اندروید

کد تقلب gta san andreas | کد تقلب جی تی ای سان آندرس برای ایکس باکس ،پلی استیشن  و کامپیوتر

 

رمز های gta5  برای کامپیوتر باز ها  :

برای وارد کردن رمز های تقلب gta کافیست در هنگام بازی کد های انگلیسی را از چپ به راست وارد نمایید.

عکس العمل

کد (رمز gta)

ترافيک خشنYLTEICZ
نيترو براي همه ماشين هاSPEEDFREAK
هميشه ساعت 21:00OFVIAC
دريافت جان ، زره و پولHESOYAM
پرواز ماشين هاBSXSGGC
هرج و مرج در شهرIOJUFZN
پرش بلندKANGAROO
هواي بارانيALNSFMZO
خود كشيSZCMAWO
از بين بردن همه ماشين هاCPKTNWT
هواي مه آلودCFVFGMJ
ماشين نامرئيXICWMD
خيلي چاقBTCDBCB
نفس بي نهايتCVWKXAM
ماهيچهBUFFMEUP
پر شدن ستاره هاي پليسOSRBLHH
دريافت موشكKETMAN
شهر خلوتGHOSTTOWN
تانكAIWPRTON
مهمات بي نهايتFULLCLIP
جان بي نهايتBAGUVIX
تفنگ نوع اولLXGIWYL
تفنگ نوع دومKJKSZPJ
تفنگ نوع سومUZUMYMW
پرش خيلي بلندKANGAROO
سلامتي بينهايتBAGUVIX
اکسيژن بينهايتCVWKXAM
چتر نجاتAIYPWZQP
کوله جتROCKETMAN
هرگز دستگير نميشويAEZAKMI
پليسها با چند ستاره دنبالت ميکنندBRINGITON
مشت آهنینIAVENJQ
هرگز گرسنه نميشويAEDUWNV
اغتشاش و بي نظمي شهر را فرا ميگيردIOJUFZN
دلقک مي شويPRIEBJ
سرعت بازي کند مي شودMUNASEF
اسلحه هايت بينهايت ميشودWANRLTW
هرگز با موتور يا دوچرخه زمين نميخوريOUIQDMW
کاهش ترافيک شهرTHGLOJ
لباس با حالFVTMNBZ
استخدام نيروهاي مشخصSJMAHPE
دو تا کاميون حفاري ظاهر ميشودBMTPWHR
همه سربازان در استخدام تو مي شوندZSOXFSQ
مورد احترام مردم قرار میگیریدOGXSDAG
افزايش ميل جنسيEHIBXQS
افزايش طاقت و تحملVKYPQCF
در همه اسلحه ها آرم هيتمن درج ميشودNCSGDAG
هليکوپتر جنگي ميگيريOHDUDE
موتور چهار چرخ ميگيريAKJJYGLC
کاميون تانکر دار ميگيريAMOMHRER
بولدوزر ميگيريEEGCYXT
هواپيماي تک نفره ميگيريURKQSRK
ماشين هيولاAGBDLCID
اسلحه هاي حرفه ايPROFESSIONAL SKIT
هواي خيلي صافPLEASANTLYWARM
هواي خيلي گرمTOODAMNHOT
سرعت بازي بيشتر مي شودSPEEDITUP
سرعت بازي کند مي شودSLOWITDOWN
اتومبيل مسابقه اي توتوتا ميگيديVROCKPOKEY
ماشين مرده بريWHERESTHEFUNERAL
ماشين کش آمدهCELEBRITYSTATUS
کاميون آشغالي ميگيريTRUEGRIME
غيب شدن سقف ماشينهاWHEELSONLYPLEASE
لمس کردن کاملSTICKLIKEGLUE
خود کشي کردنGOODBYECRUELWORLD
پرواز قايق هاFLYINGFISH
هيکلي ميشويBUFFMEUP
همه جا جنايتکارانBLUESUEDESHOES
افراد کانگ خيابانها را ميبندندONLYHOMIESALLOWED
کنترل کردن خيابانها بوسيله کانگBIFBUZZ
نينجا ميشود و شمشير مي گيردNINJATOWN
ماشينها کندرو مي شوندEVERYONEISPOOR
ماشينها تندرو ميشوندEVERYONEISRICH
هواپيماي سياسي ميگيريFLYINGGTOSTUNT
رانندگيت حرفه اي ميشودNATURALTALENT
همه ي ماشينها نيترژن دار ميشوندSPEEDFREAK
اسلحه شماره يکLXGIWYL
اسلحه شماره دوKJKSZPJ
اسلحه شماره سهUZUMYMW
سلامتي جليقه و پول ميگيريHESOYAM
ستاره هاي پليس ناپديد ميشودASNAEB
هواي آفتابيAFZLLQLL
هواي خيلي آفتابيICIKPYH
تيره کردن هواALNSFMZO
هواي بارانيAUIFRVQS
هواي مه آلودCFVFGMJ
زمان سريعتر ميشودYSOHNUL
سرعت نرمال بازيLIYOAAY
مردم وحشي ميشوندAJLOJYQY
همه به تو حمله ميکنندBAGOWPG
مردم مسلح مي شوندFOOOXFT
تانک مي گيردAIWPRTON
ماشين مسابقهCQZIJMB
پاترول ميگيردJQNTDMH
ماشين مسابقه ميتسوبيشيPDNEJOH
ماشين مسابقه تويوتا ميگيريVPJTQWV
اتومبيل سياسيKRIJEBR
ميني لفتراکRZHSUEW
ماشينها منفجر می شوندCPKTNWT
بالا رفتن سرعت بازیPPGWJHT
مجموعه تفنگ 1LXGIWYL
مجموعه تفنگ2KJKSZPJ
مجموعه تفنگ 3UZUMYMW
كپسول پروازROCKETMAN
چترنجاتAIYPWZQP
سلامتي نامحدودBAGUVIX
دو ستاره شدنOSRBLHH
کم شدن ستارهASNAEB
6ستاره شدنLJSPQK
اکسيژن نا محدودCVWKXAM
چاق شدنBTCDBCB
لاغر شدنKVGYZQK
بدنسازيJYSDSOD
حداکثر احترامOGXSDAG
جذب دخترEHIBXQS
گانگسترها خيابان را کنترل کنندBIFBUZZ
تانکAIWPRTON
ماشين ويژه1CQZIJMB
پاترول معموليJQNTDMH
ماشین oldspeeddemonOLDSPEEDDEMON
ماشين مسابقه1PDNEJOH
ماشين مسابقه2VPJTQWV
ماشين نعش کشAQTBCODX
ماشين ويژه2KRIJEBR
ماشين حمل زبالهUBHYZHQ
ماشين گلفRZHSUEW
جت جنگيJUMPJET
قايقKGGGDKP
هلي کوپتر جنگيOHDUDE
موتور چهار چرخAKJJYGLC
تریلرAMOMHRER
لودرEEGCYXT
جت معموليURKQSRK
پاترول لاستيگ پهنAGBDLCID
منفجر شدن ماشين هاCPKTNWT
فقط چرخ ماشين ها پيدا باشدXICWMD
تمام ماشين ها صورتي شوندLLQPFBN
تمام ماشين ها مشکی می شوندIOWDLAC
پرواز ماشين هاRIPAZHA
تبديل شدن به بتمنBEKKNQV
هواي گرمPRIEBJ
شب ابريICIKPYH
هواي صافALNSFMZO
هواي بارانيAUIFRVQS
هواي طوفانيCFVFGMJ
هواي مه آلودCWJXUOC
نيمه شبXJVSNAJ
عصرOFVIAC
حداکثر جاذبه دخترهاHELLOLADIES
اسلحه نا محدودFULLCLIP
کپسول پروازYECGAA
تمام ماشين ها نيتروژن دار مي شوندSPEEDFREAK
به جاي مردم نينجا باشندNINJATOWN
حد اکثر توانايي در اصلحهPROFESSIONALKILLER
زياد شدن سرعت بازيSPEEDITUP
حداکثر نيروي عضلهBUFFMEUP
پرواز قايقFLYINGFISH
حد اکثر مهارت ماشينNATURALTALENT
ترافيک کمترGHOSTTOWN
ماشین های جدید وارد خیابان می شوندGUSNHDE
ماشین های قدیمی وارد خیابان می شوندBGKGTJH
پرش بلند با دوچرخهCJPHONEHOME
الیوس ها در همه جا هستندBLUESUEDESHOES
مردم به جان یکدیگر می افتندSTATEOFEMERGEN
همه با اسلحه به شما حمله می کنندBGLUAWML
همه با شلوار کوتاه وارد خیابان می شوندLIFESABEACH
تمامی چراغ های راهنمایی سبز میشنZEIIVG
آب و هوای کولاک دارMGHXYRM
برسی کاملPGGOMOY
حد اکثر احترامWORSHIPME
تغییر چهره به فرد مو گره خوردهBCKKNQV
جنایتکاران و کارگرانMROEMZH
خودروی کشندهJCNRUAD
خودکشی کردنOXCMAWO
ماشین ها به هر طرف می پرندBSXCGGC
تغییر چهره به افراد مهمانیCRAZYTOWN
تغییر چهره به افراد ساحلCIKGCGX
همیشه ساعت 21:00OFVICA
عوامل خونNUNASEF
مربوط به ماشین هاVQIMAHA

رمز تقلب gta5 برای ps2

رمز GTA5:

عکس العملکد (رمز gta)
جان و پول و زره:L1،R2،R1،ضربدر،چپ،پایین،راست،بالا،چپ،پایین،راست ،بالا.
پلاستیک روی سر:پایین،سه بار بالا،ضربدر،R1،R2،دوبارL2.
اسلحه نوع اول:R2،L1،R2،R1،چپ،پایین،راست،بالا،چپ،پایین،راست،بالا.
اسلحه نوع دوم:R2،L1،R2،R1،چپ،پایین،راست،بالا،چپ،دوبارپایین،چپ.
اسلحه نوع سوم:R2،L1،R2،R1،چپ،پایین،راست،بالا،چپ،سه بار پایین.
جت پک:R2،R1،L2،L1،بالا،پایین،چپ،راست،R2،R1،L2،L1،بالا،پایین،چپ،راست.
افزایش خلافی:دوبارR1،دایره،R2،چپ،راست،چپ،راست،چپ،راست.
کاهش خلافی:دوبارR1،دایره،R2،بالا،پایین،بالا،پایین،بالا،پایین.
دست فرمان حرفه ای:مثلث،دوبارR1،چپ،L1،R2،L1،R1.
بدون ترافیک:R2،دایره،L2،R1،چپ،L2،R2،L1،R1.
ماشین های سریع تر:راست،R1،بالا،دوبارL2،چپ،L1،R1،دوبارR1.
رانندگی روی آب:راست،R2،دایره،L2،R1،مربع،R2،R1.
ترافیک صورتی:دایره،L1،پایین،L2،چپ،ضربدر،L1،R1،راست دایره.
انفجار ماشین ها:R2،L2،L1،R1،L2،R2،مربع،مثلث،دایره،مثلث،L1،L2.
قایق های پرنده:R2،دایره بالا،L1،راست،R1،راست ،بالا،مربع،مثلث.
عابرین پیاده اسلحه دارند:R1،R2،ضربدر،مثلث،ضربدر،مثلث،بالا،پایین.
سرعت بازیکن کم است:مثلث،بالا،راست،پایین،مربع،R1،R2.
سرعت بازیکن زیاد است:مثلث،بالا،راست،پایین،L1،L2،مربع.
زمان بازی سریع است:دو بار دایره،L1،مربع،L1،سه بار مربع،L1،مثلث،دایره،مثلث.
هوای ابری:R2،ضربدر،دوبارL1،سه بارL2،مثلث.
هوای مه آلود:R2،ضربدر،دوبارL1،سه بارL2،ضربدر.
هوای طوفانی:R2،ضربدر،دوبارL2،دایره.
هوای صاف:R2،ضربدر،دوبارL1،سه بارL2،مربع.
هوای آفتابی:R2،ضربدر،دوبارL1،سه بارL2،پایین.
خودکشی:راست،L2،پایین،R1،دوبارچپ،L1،L2،L1،R1.
ماشین های نامریی:مثلث،L1،مثلث،R2،مربع،دوبارL1.
حالت هیتمن:پایین،مربع،ضربدر،چپ،R2،R1،چپ،دوبارپایین،دوبارL1.
مهمات نامحدود:R1،L1،مربع،R1،چپ،R1،R2،چپ،مربع،پایین،دوبارL1.
بخشندگی:پایین،سه باربالا،ضربدر،R1،R2،دوبارL2.
بالابردن درجه بازی:دوبارR1،دایره،R2،چپ،راست،چپ،راست،چپ،راست.
دریافت شش ستاره:دایره،راست،دایره،راست،چپ،مربع،ضربدر،پایین.
پایین آوردن درجه ی بازی:دوبارR1،دایره،R2،بالا،پایین،بالا،پایین،بالا،پایین.
ثابت بودن درجه ی بازی:دایره،راست،دایره،راست،چپ،مربع،مثلث،بالا.
بیشترین احترام:R1،L1،مثلث،پایین،R2،ضربدر،L1،بالا،دوبارL2،دوبارL1.
لباس های کمتر:دایره،دوبارمثلث،بالا،پایین،L2،R1،بالا،مثلث،سه بارL1.
نفس بیشتر:پایین،چپ،L1،دوبارپایین،R2،پایین،L2،پایین.
عضلات قوی:مثلث،دوبار،بالا،چپ،راست،مربع،دایره،چپ.
چاقی:مثلث،دوباربالا،چپ،راست،مربع،دایره،پایین.
لاغری:مثلث،دوباربالا،چپ،راست،مربع،دایره،راست.
گرسنه نشدن:مربع،R1،L2،مثلث،بالا،مربع،L2،بالا،ضربدر.
جان بی نهایت:پایین،ضربدر،راست،چپ،راست،R1،راست،پایین،مثلث.
مهارت بیشتردررانندگی:مربع،L2،ضربدر،R1،دوبارL2،چپ،R1،راست،سه بارL1.
مرحله ی تاکسی:بالا،دوبارچپ،پایین،دایره،مربع،دوبارR2،R1،L2،L1.
پرش بیشتر:دوباربالا،دوبارمثلث،دوباربالا،چپ،راست،مربع،دوبارR2.
عصبانیت:دوبارضربدر،مربع،L1،R1،ضربدر،پایین،چپ،ضربدر.
ماشین های پرنده:مربع،پایین،L2،بالا،L1،دایره،بالا،ضربدر،چپ.
بدون تعقیب پلیس:دایره،راست،دایره،راست،چپ،مربع،مثلث،بالا.
پرواز کردن ماشین ها:بالا،پایین،L1،R1،L1،راست،چپ،L1،چپ.
نابودی وسیله ی نقلیه:L1،دوبارL2،بالا،دوبارپایین،بالا،R1،دوبارR2.
ماشین های اسپورت:بالا،R1،L1،بالا،راست،بالا،ضربدر،L2،ضربدر،L1.
رفت و آمدروستایی:مثلث،چپ،مربع،R2،بالا،L2،پایین،L1،ضربدر،سه بارL1.
رفت و آمدخسته:L2،راست،L1،بالا،ضربدر،R1،R2،L2،L1،سه بارL1.
همه ی چراغ های راهنمایی سبز:راست،R1،بالا،دوبارL2،چپ،L1،R1،دوبارR1.
رفت وآمد آهسته:ضربدر،پایین،بالا،R2،پایین،مثلث،L1،مثلث،چپ.
کنترل اسلحه در رانندگی:دوباربالا،مربع،L2،راست،ضربدر،R1،پایین،R2،دایره.
پرش بیشتر بادوچرخه:مثلث،مربع،دایره،دایره،مربع،دایره،دایره،L1،دوبارR2،R1،L2.
پریدن تاکسی ها:بالا،ضربدر،مثلث،ضربدر،مثلث،ضربدر،مربع،R2،راست.بادکمه L3تاکسی می پرد.
نیترو برای تمام ماشین ها:چپ،مثلث،L1،R1،بالا،مربع،مثلث،پایین،دایره،L2،دوبارL1.
منگنه کردن مسافران:بالا،چپ،ضربدر،مثلث،R1،سه باردایره،L2.
اغتشاش در شهر:L2،راست،L1،مثلث،دوبارراست،L1،R1،راست،سه بارL1.
شورش در شهر:پایین،چپ،بالا،چپ،L1،L2،R1،R2.
حمله ی عابرین بااسلحه:ضربدر،L1،بالا،مربع،پایین،ضربدر،L2،مثلث،پایین،R1،دوبارL1.
عابرین سلاح دارند:R1،R2،ضربدر،مثلث،ضربدر،ضربدر،بالا،پایین.
عابرین الویس هستند:L1،دایره،مثلث،دوبارL1،مربع،L2،بالا،پایین،چپ.
تنها باندها در شهر هستند:L2،بالا،دوبارR1،چپ،دوبارR2،R1،راست،پایین.
باندها و کارگر:چپ،سه بارراست،چپ،ضربدر،پایین،بالا،مربع،راست.
زمان آهسته:مثلث،بالا،راست،پایین،مربع،R1،R2.
ساعت همیشه 21:دوبارچپ،R1،L2،راست،دوبارمربع،L2،L1،ضربدر.
ساعت همیشه 12:مربع،R1،L1،راست،ضربدر،بالا،L1،دوبارچپ.
هوای شنی:بالا،پایین،دوبارL1،دوبارR2،R1،L2،L1،L2.
بیشترین جاذبه جنسی:مربع،راست،دوبارمربع،L2،ضربدر،مثلث،ضربدر،مثلث.
موضوع Yakuza:دوبارضربدر،پایین،L2،R2،دایره،R1،دایره،مربع.
مهمانی ساحلی:دوبار بالا،دوبارپایین،مربع،دایره،R1،L1،مثلث،پایین.
موضوع کارناوال:دوبارمثلث،L1،دوبارمربع،دایره،مربع،پایین،دایره.
موضوع روستایی:دوبارL1،دوبارR2،L1،L2،R1،پایین،چپ،بالا.
هر کسی را به خدمت بگیریدپایین،مربع،بالا،دوبارR2،بالا،دوبار راست،بالا.

آموزش وارد کردن رمز ها: در هنگام بازی، رمز ها را از راست به چپ وارد کنید تا عکس العمل را مشاهده کنید.

اگر بعد از وارد کردن رمز “هر کسی را به خدمت بگیرید”، روی کسی هدف گیری کنید و بالا را بزنید، او از افراد شما می شود و به شما خدمت می کند.

حالت دو نفره: بعد از مرحله ی Burning Desire (جایی که Denise رانجات می دهید) یک آیکون بازی دونفره در ایوان خانه ی Denise به وجود می آید. آیکون زمانی ظاهر می شود که وی در خانه باشد. روی آیکون ایستاده و بادسته ی دوم استارت بزنید تا این حالت باز شود. حال شما می توانید دو نفری به بازی ادامه دهید.

رمز تقلب gta5 برای xbox 360

رمز ها به صورت علامت:

راهنما (L:چپ)(>:R )(U: بالا )(:پابینD)(دایره : O)، ( مثلث ، V) ، (مربع : #)

دفاع ، سلامتی و $250.000 تمام رمز ها در حین بازی زده می شود:

R1, R2, L1, X, L, D, R, U, L, D, R, U

اسلحه ها:

R1, R2, L1, R2, L, D, R, U, L, D, R, U

R1, R2, L1, R2, L, D, R, U, L, D, D, L

R1, R2, L1, R2, L, D, R, U, L, D, D, D

مهمات:

L1, R1, #, R1, L, R2, R1, L, #, D, L1, L1

اسلحه ی هیت من (hitman):

D, #, X, L, R1, R2, L, D, D, L1, L1, L1

بازده بالای راننده گی:

#, L2, X, R1, L2, L2, L, R1, R, L1, L1, L1

قدرت بیشتر:

V, U, U, L, R, #, O, L

بیشتر شدن وزن:

V, U, U, L, R, #, O, D

کم شدن قدرت و وزن:

V, U, U, L, R, #, O, R

احترام بیش از حد:

L1, R1, V, D, R2, X, L1, U, L2, L2, L1, L1

جاذبه ی بیش از حد:

O, V, V, U, O, R1, L2, U, V, L1, L1, L1

جرعت بیش از حد:

D, L, L1, D, D, R2, D, L2, D

خودکشی کردن:

R, L2, D, R1, L, L, R1, L1, L2, L1

گرسنه نمی شوید:

#, L2, R1, V, U, #, L2, U, X

جاذبه ی کم:

V, U, R, D, #, R2, R1

جاذبه ی بیش از حد:

V, U, R, D, L2, L1, #

بلند شدن سریع:

O, O, L1, #, L1, #, #, #, L1, V, O, V

کم کردن سنجشگر تعقیب:

R1, R1, O, R2, U, D, U, D, U, D

بیشتر کردن سنجشگر تعقیب:

R1, R1, O, R2, L, R, L, R, L, R

گرفتن تمام ستاره های تعقیب:

O, R, O, R, L, #, X, D

برداشتن پلیس ها:

O, R, O, R, L, #, V, U

میزان تنظیم رسانه:

R2, O, U, L1, R, R1, R, U, #, V

نشانه گرفتن هنگام راننده گی:

U, U, #, L2, R, X, R1, D, R2, O

حیله های آب و هوا:

R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, D

هوای بارانی:

R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, O

هوای آفتابی:

R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, V

هوای ابری:

R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, #

مه:

R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X

طوفان شن:

U, D, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2

رنگ آسمان نارنجی می شود و ساعت در 21:00 متوقف می شود:

L, L, L2, R1, R, #, #, L1, L2, X

شب و ساعت در 00:00 متوقف می شود:

#, L1, R1, R, X, U, L1, L, L

رمز برای ایجاد اشیا و وسایل:

چتر:

L, R, L1, L2, R1, R2, R2, U, D, R, L1

استرج:

R2, U, L2, L, L, R1, L1, O, R

چوپان:

U, R, R, L1, R, U, #, L2

Bloodring Banger:

D, R1, O, L2, L2, X, R1, L1, L, L

Hotring Racer 1:

R1, O, R2, R, L1, L2, X, X, #, R1

Hotring Racer 2:

R2, L1, O, R, L1, R1, R, U, O, R2

Trashmaster:

O, R1, O, R1, L, L, R1, L1, O, R

Rhino:

O, O, L1, O, O, O, L1, L2, R1, V, O, V

Romero Hearse:

D, R2, D, R1, L2, L, R1, L1, L, R

ماشین گلف:

O, L1, U, R1, L2, X, R1, L1, O, X

Jet Pack:

L1, L2, R1, R2, U, D, L, R, L1, L2, R1, R2, U, D, L, R

Monster Truck:

R, U, R1, R1, R1, D, V, V, X, O, L1, L1

Quadbike:

L, L, D, D, U, U, #, O, V, R1, R2

Hydra:

V, V, #, O, X, L1, L1, D, U

Planer:

O, U, L1, L2, D, R1, L1, L1, L, L, X, V

Hovercraft:

V, V, #, O, X, L1, L2, D, D

بولدوزر:

R2, L1, L1, R, R, U, U, X, L1, L

شكارچي‌:

O, X, L1, O, O, L1, O, R1, R2, L2, L1, L1

تانکر:

R1, U, L, R, R2, U, R, #, R, L2, L1, L1

کد تقلب و رمز برای کنترل ترافیک :

منفجر شدن تمام ماشین ها:

R2, L2, R1, L1, L2, R2, #, V, O, V, L2, L1

ماشین های مشکی رنگ:

O, L2, U, R1, L, X, R1, L1, L, O

ماشین های صورتی رنگ:

O, L1, D, L2, L, X, R1, L1, R, O

ماشین های که دیده می شوند شروع به منفجر شدن می کنند:

L1, L2, L2, U, D, D, U, R1, R2, R2

پرش با ارتفاع :

U, U, V, V, U, U, L, R, #, R2, R2

با استفاده از BMX پرش به ارتفاع:

V, #, O, O, #, O, O, L1, L2, L2, R1, R2

ترافیک وحشی:

R2, O, R1, L2, L, R1, L1, R2, L2

افزایش حاکمیت ماشین در هنگام راننده گی:

V, R1, R1, L, R1, L1, R2, L1

ماشین های نامرئی:

V, L1, V, R2, #, L1, L1

ماشین های که بر روی آب راه می روند:

R, R2, O, R1, L2,# , R1, R2

روشن شدن چراغ سبز:

R, R1, U, L2, L, R1, L1, R1, R1

تمام ماشین ها تبدیل به ماشین های اسپورت می شود:

U, L1, R1, U, R, U, X, L2, X, L1

کم کردن ترافیک:

X, D, U, R2, D, V, L1, V, L

افزایش قابلیت های تاکسی:

U, X, V, X, V, X, #, #, R2, R

پارتی های ساحلی:

U, U, D, D, #, O, L1, R1, V, D

حالت دلقک:

V, V, L1, #, #, O, #, D, O

ماشین های که پرواز می کنند:

#, D, L2, U, L1, O, U, X, L

قایق های که پرواز می کنند:

R2, O, U, L1, R, R1, R, U, #, V

ماشن های نامرئی:

V, L1, V, R2, #, L1, L1

آموزش وارد کردن رمز ها: در هنگام بازی، رمز های بالا را از چپ به راست وارد کنید.

 

 

دوستان عزیز برای بازی اندروید نیز از JCheater : San Andreas Edition 2.1 باید استفاده کنید.که یک اپلیکیشن است

(14 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
3 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها