اخبار ورزشی خوزستان

ٖمحکومیت جدید برای نفت مسجدسلیمان

ٖمحکومیت جدید برای نفت مسجدسلیمان

پایگاه خبری فوتبالی- کمیته وضعیت بازیکنان آرای خود را درباره پرونده مطروحه اعلام کرد.

به گزارش خوزستان خبر به نقل از فوتبالی به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، با توجه به شکایت بهمن کامل از باشگاه نود ارومیه، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 21 میلیون و 800 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت محمد قشقایی از باشگاه سایپا، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 50 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 22 میلیون و 900 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

*در پرونده شکایت محمدعلی مردانی از باشگاه نفت مسجد سلیمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 875 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 40 میلیون و 875 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 125 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت بهرام مقامی فرد از باشگاه ماشین سازی تبریز، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 100 میلیون ریال بابت اصل خواسته و 23 میلیون و 980 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*کمیته وضعیت دعوی باشگاه سپاهان به طرفیت باشگاه ون پارس نقش جهان و امیرحسین بهادر را مردود اعلام کرد.

*در پی شکایت سیدعلا خلف زاده از باشگاه سایپا، این باشگاه به پرداخت مبلغ 500 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 10 میلیون و 920 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

۵۹۶۰