زندگی در آبادن چگونه است؟

آبادان یکی از شهرهای مهم ایران و قلب تپنده اقتصاد نفتی کشور محسوب می‌شود. بسیاری از اولین‌های ایران در آبادان تاسیس شده است ـ شهری که از محبوبیت خاصی در بین مردم ایران برخوردار است. برای آشنایی با سبک زندگی مردم آبادان و شرایط مهاجرت به این شهر در ادامه با خوزستان خبر همراه باشید.

ادامه مطلب

فرودگاه آبادان؛ معرفی فرودگاه های ایران

فرودگاه بین المللی آبادان جزو نخستین فرودگاه‌های ایران است که در سال ۱۳۲۰ توسط شرکت ملی نفت ایران و به دلیل وجود پالایشگاه آبادان احداث شد و با رونق گرفتن آبادان و خرمشهر، فرودگاه نیز توسعه یافت تا جایی که نخستین پروازهای خارجی از مهرآباد و سپس آبادان در نیمه دوم سال ۱۳۲۸ آغاز شد. در ادامه با خوزستان خبر همراه باشید.

ادامه مطلب