عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران: جریان اطلاعات سلامت در کشور همگون نیست

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: در سطح دنیا پروتکل اصلی در حوزه سلامت، فناوری پیش‌بینی است که در کشور ایران نیز در حال جا افتادن است تا بحث پیش‌بینی یا امکان تعیین استعداد ابتلای افراد به برخی بیماری‌های و یا حالات را از طریق فناوری داشته باشیم که اکنون در آغاز این راه قرار داریم.

ادامه مطلب