عضو شورای شهر اهواز عنوان کرد: قرار نیست مترو اهواز با عوارض دریافتی از مردم راه بیفتد

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر اهواز با بیان اینکه سرعت پیشرفت فیزیکی پروژه قطار شهری اهواز، آنچه که باید باشد، نیست؛ گفت: قرار نیست مترو را با عوارض دریافتی از مردم، راه بیندازیم. باید دولت به طور جدی در این زمینه کمک کند.

ادامه مطلب