نمایندگی

نمایندگی های شاتل خوزستان

نام شهراهواز
دفتر نمایندگیسد کیس دز خوزستان
مدیر عاملابراهیم فرخیان
تلفن فروش۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
پشتیبانی فنی۱۵۲۵ ,۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
شماره تماس خارج از محدوده استان۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
نمابر۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
ایمیلrt-ahvaz[at]shatel[dot]ir
کدپستی۶۱۳۳۸۴۳۴۶۸
آدرسامانیه، خیابان بوعلی، روبه‌روی آموزش و پرورش، ناحیه ۱، پلاک ۳۰
ساعت کاریساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۱۳ و ۱۸ تا ۲۰، پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۳، پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
نام شهرآبادان
دفتر نمایندگیتحلیل داده اروند
مدیر عاملحامد حیدری
تلفن فروش۵۳۲۳۰۹۳۰(۰۶۱)
پشتیبانی فنی۱۵۲۵ ,۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
شماره تماس خارج از محدوده استان۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
نمابر۵۳۲۳۰۹۳۰(۰۶۱)
ایمیلrt-abadan[at]shatel[dot]ir
کدپستی۶۳۱۶۸۵۹۱۶۱
آدرسآبادان، خیابان امیری، خیابان زند، انتهای پاساژ جمهوری، ساختمان آتروپات
ساعت کاریساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۱۳ و ۱۸ تا ۲۰، پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۳، پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

 

 

نام شهرآغاجاری
دفتر نمایندگیکاوش رایانه الکترونیک
مدیر عاملعلی ارشدی
تلفن فروش۵۲۷۳۰۹۷۰(۰۶۱)
پشتیبانی فنی۱۵۲۵ ,۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
شماره تماس خارج از محدوده استان۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
نمابر
ایمیلrt-ahvaz[at]shatel[dot]ir
کدپستی
آدرسبهبهان، میدان تختی، روبروی فرمانداری
ساعت کاریساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۱۳ و ۱۸ تا ۲۰، پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۳، پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
نام شهراندیمشک
دفتر نمایندگیسد کیس دز خوزستان
مدیر عاملابراهیم فرخیان
تلفن فروش۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
پشتیبانی فنی۱۵۲۵ ,۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
شماره تماس خارج از محدوده استان۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
نمابر۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
ایمیلrt-ahvaz[at]shatel[dot]ir
کدپستی۶۴۸۱۹۵۱۹۷۴
آدرسخیابان اسد آبادی، بلوار شهدای شهرداری، پلاک ۳۱
ساعت کاریساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۱۳ و ۱۸ تا ۲۰، پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۳، پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

 

نام شهرایذه
دفتر نمایندگیشبکه کاران انشان
مدیر عاملفرزاد لجم شیرپور
تلفن فروش۴۳۶۵۲۰۶۰(۰۶۱)
پشتیبانی فنی۱۵۲۵ ,۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
شماره تماس خارج از محدوده استان۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
نمابر۴۳۶۵۲۰۶۰(۰۶۱)
ایمیلrt-izeh[at]shatel[dot]ir
کدپستی۶۳۹۱۹۷۴۸۵۱
آدرسایذه، مرکز شهر، خیابان فرهنگ (خیابان پارک امام رضا (ع))، روبه‌روی اداره مالیات (اداره دارایی)
ساعت کاریساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۱۳ و ۱۸ تا ۲۰، پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۳، پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
نام شهربهبهان
دفتر نمایندگیکاوش رایانه الکترونیک
مدیر عاملعلی ارشدی
تلفن فروش۵۲۷۳۰۹۷۰(۰۶۱)
پشتیبانی فنی۱۵۲۵ ,۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
شماره تماس خارج از محدوده استان۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
نمابر۵۲۷۳۰۹۷۰(۰۶۱)
ایمیلrt-behbahan[at]shatel[dot]ir
کدپستی۶۳۶۱۹۴۷۸۴۹
آدرسبهبهان، میدان تختی، روبه‌روی فرمانداری
ساعت کاریساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۱۳ و ۱۸ تا ۲۰، پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۳، پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
نام شهرخرمشهر
دفتر نمایندگیخدمات رایانه‌ای کهکشان پردازش کارون
مدیر عاملمهدی ربیعی‌فر
تلفن فروش۵۳۵۱۵۰۹۹(۰۶۱)
پشتیبانی فنی۱۵۲۵ ,۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
شماره تماس خارج از محدوده استان۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
نمابر۵۳۵۱۵۰۹۹(۰۶۱)
ایمیلrt-ahvaz[at]shatel[dot]ir
کدپستی۶۴۱۴۸۷۳۴۶۳
آدرسخرمشهر، خیابان حافظ نو، مجتمع تجاری اداری امام رضا (ع)
ساعت کاریساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۱۳ و ۱۸ تا ۲۰، پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۳، پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
نام شهردزفول
دفتر نمایندگیسد کیس دز خوزستان
مدیر عاملابراهیم فرخیان
تلفن فروش۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
پشتیبانی فنی۱۵۲۵ ,۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
شماره تماس خارج از محدوده استان۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
نمابر۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
ایمیلrt-ahvaz[at]shatel[dot]ir
کدپستی۶۲۶۱۱۳۸۷۱۴
آدرسدزفول، تقاطع خیابان آفرینش و شریعتی، پاساژ سعید، طبقه
زیر همکف، واحد ۲
ساعت کاریساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۱۳ و ۱۸ تا ۲۰، پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۳، پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
نام شهرسربندر
دفتر نمایندگیکیوان قاصد
مدیر عاملکیوان قاصد
تلفن فروش۵۲۲۲۱۸۱۶(۰۶۱)
پشتیبانی فنی۱۵۲۵ ,۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
شماره تماس خارج از محدوده استان۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
نمابر
ایمیلrt-sarbandar[at]shatel[dot]ir
کدپستی۶۳۵۶۱۴۴۷۳۱
آدرسسربندر، خيابان جهاد، رديف داروخانه شبانه روزي فروشگاه قاصد
ساعت کاریساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۱۳ و ۱۸ تا ۲۰، پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۳، پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
نام شهرشوش
دفتر نمایندگیسیستم رسانه ماندگار
مدیر عاملمجتبی نخلی
تلفن فروش۴۲۸۲۰۰۰۲(۰۶۱)
پشتیبانی فنی۱۵۲۵ ,۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
شماره تماس خارج از محدوده استان۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
نمابر۴۲۸۲۰۰۰۲(۰۶۱)
ایمیلrt-ahvaz[at]shatel[dot]ir
کدپستی۶۴۷۱۸۱۴۳۳۶
آدرس

شوش دانیال، خیابان باهنر، نبش خیابان صاحب الزمان، پلاک۲۷

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۱۳ و ۱۸ تا ۲۰، پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۳، پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

نام شهرسوسنگرد
دفتر نمایندگیسد کیس دز خوزستان
مدیر عاملابراهیم فرخیان
تلفن فروش۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
پشتیبانی فنی۱۵۲۵ ,۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
شماره تماس خارج از محدوده استان –
نمابر۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
ایمیلrt-ahvaz[at]shatel[dot]ir
کدپستی۶۱۳۳۸۴۳۴۶۸
آدرسامانیه، خیابان بوعلی، روبه‌روی آموزش و پرورش، ناحیه ۱،
پلاک ۳۰
ساعت کاریساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۱۳ و ۱۸ تا ۲۰، پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۳، پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
نام شهرشوشتر
دفتر نمایندگیفرزان شبکه گستر پارسیس
مدیر عاملمحمدرضا محسن‌فر
تلفن فروش۳۶۲۱۵۶۱۰(۰۶۱)
پشتیبانی فنی۱۵۲۵ ,۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
شماره تماس خارج از محدوده استان۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
نمابر۳۶۲۱۵۶۱۰(۰۶۱)
ایمیلrt-ahvaz[at]shatel[dot]ir
کدپستی۶۴۵۱۶۸۳۶۵۶
آدرسخیابان شریعتی غربی، نرسیده به فلکه باطنی، نبش قلعه سلاسل، جنب آموزشگاه گاج
ساعت کاریساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۱۳ و ۱۸ تا ۲۰، پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۳، پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
نام شهرشیبان
دفتر نمایندگیسد کیس دز خوزستان
مدیر عاملابراهیم فرخیان
تلفن فروش۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
پشتیبانی فنی۱۵۲۵ ,۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
شماره تماس خارج از محدوده استان۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
نمابر۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
ایمیلrt-ahvaz[at]shatel[dot]ir
کدپستی۶۱۳۳۸۴۳۴۶۸
آدرساهواز، امانیه، خیابان بوعلی، روبه‌روی آموزش و پرورش، ناحیه ۱، پلاک ۳۰
ساعت کاریساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۱۳ و ۱۸ تا ۲۰، پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۳، پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
نام شهرگتوند
دفتر نمایندگیسد کیس دز خوزستان
مدیر عاملابراهیم فرخیان
تلفن فروش۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
پشتیبانی فنی۱۵۲۵ ,۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
شماره تماس خارج از محدوده استان
نمابر۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
ایمیلrt-ahvaz[at]shatel[dot]ir
کدپستی۶۱۳۳۸۴۳۴۶۸
آدرساهواز، امانیه، خیابان بوعلی، روبروی اداره آموزش و پرورش، ناحیه ۱، پلاک ۳۰
ساعت کاریساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۱۳ و ۱۸ تا ۲۰، پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۳، پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
نام شهرماهشهر
دفتر نمایندگیسد کیس دز خوزستان
مدیر عاملابراهیم فرخیان
تلفن فروش۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
پشتیبانی فنی۱۵۲۵ ,۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
شماره تماس خارج از محدوده استان۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
نمابر۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
ایمیلrt-mahshahr[at]shatel[dot]ir
کدپستی۶۳۵۱۷۱۵۱۶۵
آدرسامانیه، خیابان بوعلی روبروی آموزش و پرورش، ناحیه ۱، پلاک ۳۰
ساعت کاریساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۱۳ و ۱۸ تا ۲۰، پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۳، پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
نام شهرمسجدسلیمان
دفتر نمایندگیامیر حیدری
مدیر عاملامیر حیدری
تلفن فروش۴۳۲۶۳۷۷۶(۰۶۱)
پشتیبانی فنی۱۵۲۵ ,۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
شماره تماس خارج از محدوده استان ۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
نمابر
ایمیلrt-ahvaz[at]shatel[dot]ir
کدپستی۶۴۹۱۸۶۶۴۱۵
آدرسپنج بنگله، نرسیده به سرکوره‌ها، روبه‌روی مبل ایران
ساعت کاریساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۱۳ و ۱۸ تا ۲۰، پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۳، پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
نام شهرملاثانی
دفتر نمایندگیسد کیس دز خوزستان
مدیر عاملابراهیم فرخیان
تلفن فروش ۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
پشتیبانی فنی۱۵۲۵ ,۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
شماره تماس خارج از محدوده استان۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
نمابر ۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
ایمیلrt-ahvaz[at]shatel[dot]ir
کدپستی۶۱۳۳۸۴۳۴۶۸
آدرساهواز، امانیه، خیابان بوعلی، روبه‌روی آموزش و پرورش، ناحیه ۱، پلاک ۳۰
ساعت کاریساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۱۳ و ۱۸ تا ۲۰، پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۳، پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
نام شهرهندیجان
دفتر نمایندگیسپید رایانه هندیجان
مدیر عاملمحمد رضا فیصلی فرد
تلفن فروش۵۲۵۷۱۱۵۵(۰۶۱)
پشتیبانی فنی۱۵۲۵ ,۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
شماره تماس خارج از محدوده استان۵۲۵۷۱۱۵۵(۰۶۱)
نمابر
ایمیلrt-ahvaz[at]shatel[dot]ir
کدپستی۶۳۵۹۱۱۷۸۹۸
آدرسهندیجان شمالی، خیابان بسیج، چهار راه گندمکار، خیابان مطهری جنب دفتر پیشخوان
ساعت کاریساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۱۳ و ۱۸ تا ۲۰، پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۳، پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
(1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها