نمایندگی

نمایندگی های شاتل خوزستان

نام شهر اهواز
دفتر نمایندگی سد کیس دز خوزستان
مدیر عامل ابراهیم فرخیان
تلفن فروش ۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
پشتیبانی فنی ۱۵۲۵ ,۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
شماره تماس خارج از محدوده استان ۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
نمابر ۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
ایمیل rt-ahvaz[at]shatel[dot]ir
کدپستی ۶۱۳۳۸۴۳۴۶۸
آدرس امانیه، خیابان بوعلی، روبه‌روی آموزش و پرورش، ناحیه ۱، پلاک ۳۰
ساعت کاری ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۱۳ و ۱۸ تا ۲۰، پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۳، پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
نام شهر آبادان
دفتر نمایندگی تحلیل داده اروند
مدیر عامل حامد حیدری
تلفن فروش ۵۳۲۳۰۹۳۰(۰۶۱)
پشتیبانی فنی ۱۵۲۵ ,۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
شماره تماس خارج از محدوده استان ۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
نمابر ۵۳۲۳۰۹۳۰(۰۶۱)
ایمیل rt-abadan[at]shatel[dot]ir
کدپستی ۶۳۱۶۸۵۹۱۶۱
آدرس آبادان، خیابان امیری، خیابان زند، انتهای پاساژ جمهوری، ساختمان آتروپات
ساعت کاری ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۱۳ و ۱۸ تا ۲۰، پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۳، پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

 

 

نام شهر آغاجاری
دفتر نمایندگی کاوش رایانه الکترونیک
مدیر عامل علی ارشدی
تلفن فروش ۵۲۷۳۰۹۷۰(۰۶۱)
پشتیبانی فنی ۱۵۲۵ ,۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
شماره تماس خارج از محدوده استان ۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
نمابر
ایمیل rt-ahvaz[at]shatel[dot]ir
کدپستی
آدرس بهبهان، میدان تختی، روبروی فرمانداری
ساعت کاری ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۱۳ و ۱۸ تا ۲۰، پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۳، پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
نام شهر اندیمشک
دفتر نمایندگی سد کیس دز خوزستان
مدیر عامل ابراهیم فرخیان
تلفن فروش ۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
پشتیبانی فنی ۱۵۲۵ ,۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
شماره تماس خارج از محدوده استان ۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
نمابر ۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
ایمیل rt-ahvaz[at]shatel[dot]ir
کدپستی ۶۴۸۱۹۵۱۹۷۴
آدرس خیابان اسد آبادی، بلوار شهدای شهرداری، پلاک ۳۱
ساعت کاری ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۱۳ و ۱۸ تا ۲۰، پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۳، پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

 

نام شهر ایذه
دفتر نمایندگی شبکه کاران انشان
مدیر عامل فرزاد لجم شیرپور
تلفن فروش ۴۳۶۵۲۰۶۰(۰۶۱)
پشتیبانی فنی ۱۵۲۵ ,۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
شماره تماس خارج از محدوده استان ۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
نمابر ۴۳۶۵۲۰۶۰(۰۶۱)
ایمیل rt-izeh[at]shatel[dot]ir
کدپستی ۶۳۹۱۹۷۴۸۵۱
آدرس ایذه، مرکز شهر، خیابان فرهنگ (خیابان پارک امام رضا (ع))، روبه‌روی اداره مالیات (اداره دارایی)
ساعت کاری ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۱۳ و ۱۸ تا ۲۰، پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۳، پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
نام شهر بهبهان
دفتر نمایندگی کاوش رایانه الکترونیک
مدیر عامل علی ارشدی
تلفن فروش ۵۲۷۳۰۹۷۰(۰۶۱)
پشتیبانی فنی ۱۵۲۵ ,۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
شماره تماس خارج از محدوده استان ۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
نمابر ۵۲۷۳۰۹۷۰(۰۶۱)
ایمیل rt-behbahan[at]shatel[dot]ir
کدپستی ۶۳۶۱۹۴۷۸۴۹
آدرس بهبهان، میدان تختی، روبه‌روی فرمانداری
ساعت کاری ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۱۳ و ۱۸ تا ۲۰، پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۳، پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
نام شهر خرمشهر
دفتر نمایندگی خدمات رایانه‌ای کهکشان پردازش کارون
مدیر عامل مهدی ربیعی‌فر
تلفن فروش ۵۳۵۱۵۰۹۹(۰۶۱)
پشتیبانی فنی ۱۵۲۵ ,۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
شماره تماس خارج از محدوده استان ۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
نمابر ۵۳۵۱۵۰۹۹(۰۶۱)
ایمیل rt-ahvaz[at]shatel[dot]ir
کدپستی ۶۴۱۴۸۷۳۴۶۳
آدرس خرمشهر، خیابان حافظ نو، مجتمع تجاری اداری امام رضا (ع)
ساعت کاری ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۱۳ و ۱۸ تا ۲۰، پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۳، پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
نام شهر دزفول
دفتر نمایندگی سد کیس دز خوزستان
مدیر عامل ابراهیم فرخیان
تلفن فروش ۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
پشتیبانی فنی ۱۵۲۵ ,۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
شماره تماس خارج از محدوده استان ۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
نمابر ۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
ایمیل rt-ahvaz[at]shatel[dot]ir
کدپستی ۶۲۶۱۱۳۸۷۱۴
آدرس دزفول، تقاطع خیابان آفرینش و شریعتی، پاساژ سعید، طبقه
زیر همکف، واحد ۲
ساعت کاری ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۱۳ و ۱۸ تا ۲۰، پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۳، پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
نام شهر سربندر
دفتر نمایندگی کیوان قاصد
مدیر عامل کیوان قاصد
تلفن فروش ۵۲۲۲۱۸۱۶(۰۶۱)
پشتیبانی فنی ۱۵۲۵ ,۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
شماره تماس خارج از محدوده استان ۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
نمابر
ایمیل rt-sarbandar[at]shatel[dot]ir
کدپستی ۶۳۵۶۱۴۴۷۳۱
آدرس سربندر، خيابان جهاد، رديف داروخانه شبانه روزي فروشگاه قاصد
ساعت کاری ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۱۳ و ۱۸ تا ۲۰، پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۳، پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
نام شهر شوش
دفتر نمایندگی سیستم رسانه ماندگار
مدیر عامل مجتبی نخلی
تلفن فروش ۴۲۸۲۰۰۰۲(۰۶۱)
پشتیبانی فنی ۱۵۲۵ ,۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
شماره تماس خارج از محدوده استان ۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
نمابر ۴۲۸۲۰۰۰۲(۰۶۱)
ایمیل rt-ahvaz[at]shatel[dot]ir
کدپستی ۶۴۷۱۸۱۴۳۳۶
آدرس

شوش دانیال، خیابان باهنر، نبش خیابان صاحب الزمان، پلاک۲۷

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۱۳ و ۱۸ تا ۲۰، پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۳، پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

نام شهر سوسنگرد
دفتر نمایندگی سد کیس دز خوزستان
مدیر عامل ابراهیم فرخیان
تلفن فروش ۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
پشتیبانی فنی ۱۵۲۵ ,۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
شماره تماس خارج از محدوده استان  –
نمابر ۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
ایمیل rt-ahvaz[at]shatel[dot]ir
کدپستی ۶۱۳۳۸۴۳۴۶۸
آدرس امانیه، خیابان بوعلی، روبه‌روی آموزش و پرورش، ناحیه ۱،
پلاک ۳۰
ساعت کاری ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۱۳ و ۱۸ تا ۲۰، پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۳، پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
نام شهر شوشتر
دفتر نمایندگی فرزان شبکه گستر پارسیس
مدیر عامل محمدرضا محسن‌فر
تلفن فروش ۳۶۲۱۵۶۱۰(۰۶۱)
پشتیبانی فنی ۱۵۲۵ ,۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
شماره تماس خارج از محدوده استان ۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
نمابر ۳۶۲۱۵۶۱۰(۰۶۱)
ایمیل rt-ahvaz[at]shatel[dot]ir
کدپستی ۶۴۵۱۶۸۳۶۵۶
آدرس خیابان شریعتی غربی، نرسیده به فلکه باطنی، نبش قلعه سلاسل، جنب آموزشگاه گاج
ساعت کاری ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۱۳ و ۱۸ تا ۲۰، پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۳، پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
نام شهر شیبان
دفتر نمایندگی سد کیس دز خوزستان
مدیر عامل ابراهیم فرخیان
تلفن فروش ۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
پشتیبانی فنی ۱۵۲۵ ,۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
شماره تماس خارج از محدوده استان ۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
نمابر ۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
ایمیل rt-ahvaz[at]shatel[dot]ir
کدپستی ۶۱۳۳۸۴۳۴۶۸
آدرس اهواز، امانیه، خیابان بوعلی، روبه‌روی آموزش و پرورش، ناحیه ۱، پلاک ۳۰
ساعت کاری ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۱۳ و ۱۸ تا ۲۰، پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۳، پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
نام شهر گتوند
دفتر نمایندگی سد کیس دز خوزستان
مدیر عامل ابراهیم فرخیان
تلفن فروش ۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
پشتیبانی فنی ۱۵۲۵ ,۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
شماره تماس خارج از محدوده استان
نمابر ۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
ایمیل rt-ahvaz[at]shatel[dot]ir
کدپستی ۶۱۳۳۸۴۳۴۶۸
آدرس اهواز، امانیه، خیابان بوعلی، روبروی اداره آموزش و پرورش، ناحیه ۱، پلاک ۳۰
ساعت کاری ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۱۳ و ۱۸ تا ۲۰، پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۳، پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
نام شهر ماهشهر
دفتر نمایندگی سد کیس دز خوزستان
مدیر عامل ابراهیم فرخیان
تلفن فروش ۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
پشتیبانی فنی ۱۵۲۵ ,۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
شماره تماس خارج از محدوده استان ۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
نمابر ۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
ایمیل rt-mahshahr[at]shatel[dot]ir
کدپستی ۶۳۵۱۷۱۵۱۶۵
آدرس امانیه، خیابان بوعلی روبروی آموزش و پرورش، ناحیه ۱، پلاک ۳۰
ساعت کاری ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۱۳ و ۱۸ تا ۲۰، پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۳، پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
نام شهر مسجدسلیمان
دفتر نمایندگی امیر حیدری
مدیر عامل امیر حیدری
تلفن فروش ۴۳۲۶۳۷۷۶(۰۶۱)
پشتیبانی فنی ۱۵۲۵ ,۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
شماره تماس خارج از محدوده استان  ۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
نمابر
ایمیل rt-ahvaz[at]shatel[dot]ir
کدپستی ۶۴۹۱۸۶۶۴۱۵
آدرس پنج بنگله، نرسیده به سرکوره‌ها، روبه‌روی مبل ایران
ساعت کاری ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۱۳ و ۱۸ تا ۲۰، پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۳، پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
نام شهر ملاثانی
دفتر نمایندگی سد کیس دز خوزستان
مدیر عامل ابراهیم فرخیان
تلفن فروش  ۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
پشتیبانی فنی ۱۵۲۵ ,۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
شماره تماس خارج از محدوده استان ۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
نمابر  ۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
ایمیل rt-ahvaz[at]shatel[dot]ir
کدپستی ۶۱۳۳۸۴۳۴۶۸
آدرس اهواز، امانیه، خیابان بوعلی، روبه‌روی آموزش و پرورش، ناحیه ۱، پلاک ۳۰
ساعت کاری ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۱۳ و ۱۸ تا ۲۰، پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۳، پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
نام شهر هندیجان
دفتر نمایندگی سپید رایانه هندیجان
مدیر عامل محمد رضا فیصلی فرد
تلفن فروش ۵۲۵۷۱۱۵۵(۰۶۱)
پشتیبانی فنی ۱۵۲۵ ,۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)
شماره تماس خارج از محدوده استان ۵۲۵۷۱۱۵۵(۰۶۱)
نمابر
ایمیل rt-ahvaz[at]shatel[dot]ir
کدپستی ۶۳۵۹۱۱۷۸۹۸
آدرس هندیجان شمالی، خیابان بسیج، چهار راه گندمکار، خیابان مطهری جنب دفتر پیشخوان
ساعت کاری ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۱۳ و ۱۸ تا ۲۰، پاسخ‌گویی تلفنی فروش: ۸ تا ۲۳، پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.