اگر از طرفداران سینما هستید و دوست دارید روزانه از سانس های سینما بهمن اهواز و برنامه های آن با خبر شوید.خوب خوزستان خبر این کار را برای شما آسان کرده است.شما در دسته برنامه سینما های اهواز می توانید علاوه بر سینما بهمن سایر سینما ها را مشاهده کنید.این بخش  به صورت روزانه آپدیت می شود.

 برنامه های سینما بهمن اهواز از تاریخ از  25 اسفند  1397 

🕛 👈 ۱۰ 👈 🎬 قانون مورفی
🕐 👈 ۱۲ 👈 🎬 تخته گاز
🕑 👈 ۱۴ 👈 🎬 سوء تفاهم
🕔 👈 ۱۶ 👈 🎬 سوء تفاهم
🕕 👈 ۱۸ 👈 🎬 قانون مورفی
🕖 👈 ۲۰ 👈 🎬 تخته گاز

تذکر مهم : هدف ما از نشان دادن سانسها فقط اطلاع رسانی است.قبل از مراجعه به سینما جهت اطمینان از درست بودن سانس های سینما حتما با سینمای مورد نظر تماس بگیرید.به دلیل تعداد زیاد سانس ها و سینما ها امکان اشتباه تایپی وجود دارد.لذا خوزستان خبر هیچ گونه مسئولیتی در قبال اشتباه بودن زمان سانس ها ندارد و عدم تماس قبل از مراجعه به سینما و اطلاع از صحت سانس ها بر عهده خود شما است.