اگر از طرفداران سینما هستید و دوست دارید روزانه از سانس های سینما اکسین اهواز و برنامه های آن با خبر شوید.خوب خوزستان خبر این کار را برای شما آسان کرده است.شما در دسته برنامه سینما های اهواز می توانید علاوه بر سینما اکسین سایر سینما ها را مشاهده کنید.این بخش  به صورت روزانه آپدیت می شود.

 

 برنامه های سینما اکسین اهواز از تاریخ از  25 اسفند  1397

🕙 👈 ۱۰ 🎬 👈 ماموریت غیر ممکن
🕛 👈 ۱۲ 🎬 👈 هت تریک
🕑 👈 ۱۴ 🎬 👈 جن زیبا
🕓 👈 ۱۶ 🎬 👈 ماموریت غیر ممکن
🕕 👈 ۱۸ 🎬 👈 هت تریک
🕗 👈 ۲۰ 🎬 👈 جن زیبا

 

تذکر مهم : هدف ما از نشان دادن سانسها فقط اطلاع رسانی است.قبل از مراجعه به سینما جهت اطمینان از درست بودن سانس های سینما حتما تماس بگیرید.به دلیل تعداد زیاد سانس ها و سینما ها امکان اشتباه تایپی وجود دارد.لذا خوزستان خبر هیچ گونه مسئولیتی در قبال اشتباه بودن زمان سانس ها ندارد و عدم تماس قبل از مراجعه به سینما و اطلاع از صحت سانس ها بر عهده خود شما است.