نکته : این سینما مربوط به پرسنل عزیز شرکت نفت است و برای عموم آزاد نیست.فقط کارکنان شرکت نفت ایران می توانند با کارت سازمانی از سینما شهرک نفت اهواز استفاده کنند.

فیلم های در حال سینما شهرک نفت اهواز بروز شده در 31 فروردین 98

برنامه این هفته

فیلم چهار انگشتی این هفته
ازروزیکشنبه ۹۸/۲/۱لغایت
جمعه ۹۸/۲/۶درسینمای شهرک نفت
ازیکشنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۹
پنج شنبه وجمعه ساعت ۱۷و۱۹ دردوسانس

 

 

 

تذکر مهم : هدف ما از نشان دادن سانسها فقط اطلاع رسانی است.قبل از مراجعه به سینما جهت اطمینان از درست بودن سانس های سینما حتما با سینمای مورد نظر تماس بگیرید.به دلیل تعداد زیاد سانس ها و سینما ها امکان اشتباه تایپی وجود دارد.لذا خوزستان خبرهیچ گونه مسئولیتی در قبال اشتباه بودن زمان سانس ها ندارد و عدم تماس قبل از مراجعه به سینما و اطلاع از صحت سانس ها بر عهده خود شما است. 

سینما شهرک نفت اهواز