برای مشاهده تمامی نمایشگاه های موجود در نمایشگاه بین المللی اهواز از دکمه زیر استفاده کنید.

نمایشگاه بین المللی اهواز روی نقشه

ارتباط با نمایشگاه

  • آدرس : اهواز ، کیانپارس میدان شهید چمران
  •  کد پستی  : 6156653113
  • تلفن : 33373575-061
  • نمابر : 33372431-061