نمایش یک نتیجه

گتوند خوزستان

گتوند خوزستان  یکی از شهرهای استان خوزستان است که در سال ۱۳۸۴ به عنوان شهرستان شناخته شد. این شهر جمعیتی