نمایش یک نتیجه

مسجد سلیمان کجاست ؟

مسجد سلیمان کجاست ؟ مسجدسلیمان یکی از شهرهای استان خوزستان ایران است. این شهر مرکز شهرستان مسجد سلیمان است. عملیات استخراج نفت، برای نخستین