نمایش یک نتیجه

فلکه ساعت اهواز

فلکه ساعت اهواز فلکه ساعت در سال 1330 در زمان محمد رضا شاه پهلوی، در اهواز ساخته شد. ساعت وسط