نمایش یک نتیجه

برج چهل دختر دامغان

«برج چهل دختر» در شهرستان دامغان، از میراث کهن ایران‌زمین است که با گذشت حدود ۱۱ قرن همچنان استوار بوده