نمایش یک نتیجه

میراث فرهنگی اهواز

اهداف کلان اداره کل میراث فرهنگی دستيابي به شناخت جامع، متوازن و عميق از گستره جغرافيائي و تاريخي، حضور و