نمایش یک نتیجه

آموزگاران دبستان جزایری اهواز (سال پنجاه-پنجاه‌و‌یک) ، لب کارون | اهواز قدیم | خوزستان قدیم

به بهانه روز معلم یادی کنیم از آموزگاران اهواز آموزگاران دبستان جزایری اهواز (سال پنجاه-پنجاه‌و‌یک) ، لب کارون

پ ن : در ایران روز دوازده اردیبهشت به نام روز معلم شناخته می‌شود. اگرچه دکتر  مطهری در شب یلدا یازدهم اردیبهشت ماه پنجاه و هشت به‌دست گروه فرقان ترور شد اما بازگشت به گذشته‌ای نه چندان دور نشان می‌دهد که روز دوازده اردیبهشت پیش از آن به نام « روزمعلم» شناخته می‌شده است. در روز دوازده اردیبهشت سال چهل و به‌دنبال اعتصاب سراسری معلمان به منظور بهبود شرایط معیشتی‌شان،  ابوالحسن خانعلی در اثر تیراندازی نیروهای کلانتری در تظاهرات معلمان در میدان بهارستان کشته شد. چند روز پس از این واقعه، در اجتماع عظیم معلمان در باشگاه مهرگان، تاریخ ترور خانعلی (دوازده اردیبهشت) «روز معلم» نامگذاری شد.