نمایش 1–12 از 17 نتیجه

مهد و مدرسه معراج اندیشه اهواز

مهد و مدرسه معراج اندیشه اهواز آدرس :‌ زیتون کارمندی، کوچه شهیدبندر، بین خیابان توحید(زاویه) و انوشه   ۰۶۱۳۴۴۴۱۱۶۰  

مدارس موسسه علمی و فرهنگی نوید صالحین خوزستان

مدارس موسسه علمی و فرهنگی نوید صالحین خوزستان 06133382000 داخلی دبستان پسرانه دوره اول 131 داخلی دبستان پسرانه دوره دوم

مدرسه نمونه دولتی فدک | دبستان پسرانه اهواز

دبستان پوشینه بافت | دبستان پسرانه اهواز

 • دبستان پسرانه پوشینه بافت
 • دولتی
 • ناحیه ۱
 • گلستان ک سعدى خ شهیدپوید
 • ۳۳۴۳۲۰۵

دبستان کمال الملک | دبستان پسرانه اهواز

 • دبستان پسرانه کمال الملک
 • دولتی
 • ناحیه ۱
 • نهضت آبادخیابان پیشاهنگی
 • ۳۳۳۱۳۶۸

دبستان شرافت | دبستان پسرانه اهواز

 • دبستان پسرانه شرافت
 • دولتی
 • ناحیه ۱
 • امانیه خ صدرروبروى دادگسترى
 • ۳۳۳۲۳۹۰

دبستان شایع آل مهدى | دبستان پسرانه اهواز

 • دبستان پسرانه شایع آل مهدى
 • دولتی
 • ناحیه ۱
 • نهضت آبادخ ملک الشعرائ
 • ۳۳۳۵۷۲۹

دبستان سهیل منشی زاده | دبستان پسرانه اهواز

 • دبستان پسرانه  سهیل منشی زاده
 • دولتی
 • ناحیه ۱
 • نهضت آبادخ انوشه انتهاى ابومسلم
 • ۳۳۳۵۹۹۸

دبستان بعثت | دبستان پسرانه اهواز

 • دبستان پسرانه بعثت
 • دولتی
 • ناحیه ۱
 • اهوازشهرک آب وبرق خ چهارم
 • ۳۳۲۵۳۵۸

دبستان نواب صفوى | دبستان پسرانه اهواز

 • دبستان پسرانه  نواب صفوى
 • دولتی
 • ناحیه ۱
 • جاده گلستان کوى استادان دانشگاه شهیدچمران
 • ۳۳۳۱۹۴۴

دبستان حافظ | دبستان پسرانه اهواز

 • دبستان پسرانه حافظ
 • دولتی
 • ناحیه ۱
 • جاده گلستان فرهنگ شهرخ سوم
 • ۳۳۲۰۲۵۰

دبستان مالک اشتر | دبستان پسرانه اهواز

 • دبستان پسرانه دبستان مالک اشتر
 • دولتی
 • ناحیه ۱
 • جاده گلستان خ منازل مخابرات خ زمزم
 • ۳۳۲۷۵۵۳