نمایش دادن همه 10 نتیجه

دلونشته دختر اهوازی | دیوار دلنوشته اهواز

پُرم از عشق مثل درختی بزرگ که از باد، مثل اسفنجی که از دریا، مثل عمری دراز که از رنج، مثل زمان که از مرگ.

زیباترین شهر خاورمیانه اهواز | دلنوشته اهواز

اهواز ...! شاید انگشت شمار باشند کسانی که تا میپرسی بچه کجایی بگن اهوازی هستم . شاید خلاصه تمام مشکلات این شهر ثروتمند و زیبا همین باشد . عدم تعلق خاطر داشتن مردم مقیم به زیباترین شهر خاورمیانه اهواز . این معادله حتی در بین مسیولین هم قابل تعریف است.

اهواز عمدتا قربانی تفکر دو دسته است : دسته اول : کسانی که از روستا و شهرهای کوچک به اینجا رسیده اند و در پست های کلیدی خود , کلانشهر اهواز را با زادگاه خود مقایسه می‌کنند و اهواز را  مدینه فاضله ای می‌دانند که نیاز به هیچ گونه تغییر و تحول و توسعه ای ندارد و شدیداً با این تغییرات مخالف هستند . دسته دوم : کسانی که  اهواز را با تمام چالش‌هایی با  دبی و  تهران مقایسه می‌کنند و دست تحقیر بر سر این کلانشهر دارند و هر گونه حرکتی را با ایده آل های خود می‌سنجند اما با تحقیر و نا امید سازی عده ای کثیری از عاشقان این شهر ... پ ن : باور کنید این شهر لیاقت کلانشهر بودن را دارد چون همه چیز دارد... لیاقت شهروندانی را دارد که شهر می‌سازند و منتظر دست یاری این و آن نیستند .

دختر اهوازی روی پل پارک جزیره اهواز | عکس اهواز

دختر اهوازی روی پل پارک جزیره اهواز | عکس اهواز

 

     

دختر اهوازی | دلنوشته اهواز

دختر اهوازی | دلنوشته اهواز

  تو را بايد يواشكی خواست يواشکی بغل گرفت يواشكی برايت شعر خواند و يواشكی به ديدارت آمد، تو را نبايد به جمعِ آدم ها بُرد، دوست داشتن های يواشكی، دوام شان بيش تر است...! .