نمایش یک نتیجه

قلعه بیاض کجاست

قلعه بیاض کجاست آدرس : کرمان شهرستان انار بیاض که جز روستاهای قدیمی شهرستان انار کرمان است دارای آثار تاریخی