نمایش یک نتیجه

سبزقبا دزفول کجاست به همراه تصاویر و نقشه زنده

محمد بن موسی کاظم ملقب به سبزقبا از فرزندان امام هفتم شیعیان و برادر تنی علی بن موسی الرضا امام هشتم شیعیان می باشد. او بر اثر نبود آزادی سیاسی و عقیدتی