اخبار ورزشی خوزستان بخشی برای مشاهده کردن اخبار ورزشی کل استان به صورت شبانه روزی است.این بخش همیشه بروز می شود.از جمله مهم های این بخش اخبار فولاد خوزستان و باشگاه های فوتبال استان خوزستان است.می توانید در تمام رسته های ورزشی اخبار داغ را مشاهده کنید.