نمایش یک نتیجه

پایتخت بلغارستان کجاست

پایتخت بلغارستان کجاست :بزرگ ترین و قدیمی ترین شهر در بین پایتخت های کشور های اروپایی به شمار می آید