نمایش یک نتیجه

روستای بارگدان کجاست ، روستایی در شهر نیکشهر

روستای بارگدان کجاست ؟ بارگدان یکی از روستاهای بخش بنت در شهرستان نیکشهر است .این روستا که به خاطر قرارگرفتن