نمایش یک نتیجه

کاخ الحمرا کجاست ؟

کاخ الحمرا کجاست ؟ الحمرا کاخی است مشرف بر شهر گِرانادا (غرناطه) در اسپانیا، که به عنوان یکی از شاخص‌ترین نمونه‌های هنر شمال آفریقا (عرب) و