نمایش یک نتیجه

بوروندی شهر کدام کشور است و چه مشخصاتی دارد

بوروندی با نام رسمی جمهوری بوروندی (به فرانسوی: Republika y’u Burundi) کشوری است در مرکز آفریقا. پایتخت آن گیتگا و بزرگترین شهر آن بوجومبورا است. بوروندی کشوری است کوچک در