فاصله

فاصله آبادان تا گناوه

فاصله آبادان تا گناوه یا فاصله گناوه تا آبادان نزدیک به 314 کیلومتر است که اگر بخواهیم این فاصله را با خودرو بدون توقف و سرعت 100 کیلومتر در ساعت طی کنیم می توانیم در مدت 3 ساعت و 45 دقیقه به مقصد برسیم.

برای طی کردن این مسیر از آبادان تا گناوه باید ابتدا در در شهر آبادان خود را به جاده آبادان بندر امام خمینی←  شهر سر بندر  ← بزرگراه ماهشهر سربندر  ← بندر ماهشر ← جاده ماهشهر هندیجان ← هندیجان ← بندر دیلم ← بندر گناوه

 

برای طی کردن این مسیر از گناوه تا آبادان باید ابتدا  به بندر گناوه ←  بندر دیلم  ← هندیجان  ← جاده ماهشهر هندیجان ← بندر ماهشر ← بزرگراه ماهشهر سربندر← شهر سر بندر ← جاده آبادان بندر امام خمینی

 

خوزستان خبر هدف از این مطلب را اطلاع رسانی به کاربران می داند.هیچ مسئولیت در قبال اشتباه بودن مسیر های گفته شده در بالا را بر عهده نمی گیرد.

 

 

فاصله آبادان تا گناوه

(1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.