تحقیق در مورد مهره داران (Investigating vertebrates) یکی از درس های جذاب برای دانوش آموزان است.در این مطلب در آموزش مدارس خوزستان خبر می توانید با انواع مهره داران آشنا شوید.در انتها حتما با نظرات زیبای خود ما را تشویق کنید.

مهره داران:

جانورانی مانند اسب ،ماهی ، قورباغه ، مرغ ،و مار را مهره دار می گویند .مهره داران داخل بدن خود اسکلت دارند . اسکلت از جنس استخوان است .اسکلت بدن را محکم نگه می دارد مهمترین قسمت اسکلت ،ستون مهره است .محل ستون مهره در پشت جانوران است .

فقط ۵ گروه از جانوران مهره دار هستند ۱- ماهی ها ۲- دوزیستان ۳- پرندگان ۴- خزندگان ۵- پستانداران .و بقیه ی جانوران بی مهره هستند .

۱- ماهی ها :ماهی ها به کمک باله در آب حرکت می کنند .ماهی ها دارای باله ( دمی شکمی یا سینه ای هستند )که هنگام دور زدن از باله های سینه ای و هنگام حرکت سریع از باله ی دمی استفاده می کنند .پوست بدن ماهی ها از پولک پوشیده شده است و بسیار لغزنده است . ماهی هابا آب شش های دو طرف سر خود تنفس می کنندماهی ها در آب تخم ریزی می کنند و از هر تخم یک ماهی متولد می شود .ماهی هاخون سرد هستند . وال و دلفین در آب زندگی می کنند اما جزء پستانداران هستند .

تحقیق در مورد مهره داران 3 تحقیق در مورد مهره داران

۲- دوزیستان :جانورانی هستند که دو دوره زندگی دارند .دوران نوزادی در آب زندگی می کنند و دوران بلوغ (بزرگی )را در خشکی و آب زندگی می کنند . دوزیستان در دوره ی نوزادی دارای باله هستند و در آب شنا می کنند و مانند ماهی ها با آب شش تنفس می کننداما وقتی بزرگ شدند دارای دست و پا می شوند و به وسیله ی شش تنفس می کنند دو زیستان هم مانند ماهی ها تخم گذار هستند .دو زیستان خون سرد هستند .قورباغه، وزغ ، سمندر جزء دو زیستان هستند .

تحقیق در مورد مهره داران 4 تحقیق در مورد مهره داران

۳- پرندگان :بدن پرنگان از پر پوشیده شده است . پرندگان به جای دهان ،( منقار) دارند .از منقار برای بر چیدن دانه و خوردن غذای مناسب استفاده می کنند .پرند گان تخم گذارند وروی تخم های خود می خوابند تا تخم ها تبدیل به جوجه شوند .پرندگان با شش تنفس می کنند . و خون گرم هستند .در پرندگان حس بینایی بسیار قوی است .شتر مرغ و پنگوئن پرندگانی هستند که نمی توانند پرواز کنند ..

تحقیق در مورد مهره داران 5 تحقیق در مورد مهره داران

۴- خزندگان :به جانورانی که دست و پا ندارند یا اگر دارند بسیار کوتاه است وهنگام حرکت مجبورند شکمشان را بر روی زمین بکشند خزنده می گویند .بدن خزندگان از پولک پوشیده شده است .خزندگان تخم گذارند و با شش تنفس می کنند و خون سرد هستند . افعی خزنده ی زنده زاست یعنی تخم در بدن این جانور تبد یل به بچه می شود .بهتر است بدانید که پلاتی پوس خزنده ی پستان دار است .

تحقیق در مورد مهره داران 6 تحقیق در مورد مهره داران

۵- پستان داران : جانورانی هستند که بدنشان از مو و پشم پوشیده شده است .با شش تنفس می کنند . بچه زا هستند و به بچه های خود شیر می دهند .پستان داران خون گرم هستند .بهتر است بدانید که خفاس پستان دار است اما پرواز می کند .

تحقیق در مورد مهره داران تحقیق در مورد مهره داران