آموزش مذهبی

معماهاي پيامبران

معماهاي پيامبران

 1. «داستان معراج پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله ـ » در كدام سوره بيان شده است؟
 2. نام كدام پيامبر بيشتر از ديگر پيامبران در قرآن ذكر شده است؟
 3. كدام پيامبر به پيامبر بت‌شكن معروف بود و كفار نيز او را به آتش انداختند ولي به خواست خداوند سالم بيرون آمد؟
 4. «ماجراي ولادت حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ » در كداميك از سوره‌ها بيان شده است؟
 5. صفت كداميك از پيامبران «ذبيح الله» است؟
 6. كدام پيامبر مردگان را زنده مي‌كرد و نابينايان را نيز شفا مي‌داد؟
 7. كدام پيامبر مدتي در شكم ماهي زندگي كرد؟
 8. چه تعداد از سوره‌هاي قرآن به نام پيامبران است؟
 9. پيامبري كه قومش به لجاجت و بهانه‌گيري شهرت داشتند چه نام داشت؟
 10. كدام پيامبر به سفر آسماني رفت؟
 11. فرزندان كداميك از پيامبران به بني اسرائيل معروف هستند؟
 12. كدام پيامبر نجار بود و كشتي ساخت؟
 13. نام چند پيامبر را ذكر كنيد كه اسم‌شان با حرف «ي» شروع مي‌شود؟
 14. داستان حضرت سليمان ـ عليه السلام ـ و بلقيس در كدام سوره بيان شده است؟
 15. كداميك از پيامبران هم اكنون زنده است؟
 16. كداميك از پيامبران لقب «دوست خدا» را داشت؟
 17. كداميك از پيامبران به خاطر حمايت از عفت و حجاب به شهادت رسيد؟
 18. چه تعداد از پيامبران نامشان در قرآن آمده است؟
 19. كدام پيامبر بدون پدر و مادر بدنيا آمد؟
 20. در قرآن كريم از چند پيامبر به عنوان «اسوه حسنه» نام برده شده است؟
 21. چه تعداد از پيامبران اولوالعزم نامشان در قرآن ذكر شده است؟
 22. كدام پيامبر اولين شخصي بود كه به آسمان صعود كرد؟
 23. نام گرامي رسول گرامي اسلام ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ چند بار در قرآن آمده است؟
 24. كداميك از پيامبران در سن پيري صاحب فرزند شد؟
 25. كدام پيامبر عمويش كافر بود؟
 26. كداميك از پيامبران آمدن يكي ديگر از پيامبران را بشارت داد؟
 27. نام كدام پيامبر كمتر از ديگر پيامبر در قرآن ذكرد شده است؟
 28. كدام پيامبر مدتي شغلش چوپاني بود؟
 29. قرآن كريم از داستان كدام پيامبر به عنوان «احسن القصص» (بهترين داستان‌ها) ياد كرده است؟
 30. نام چه تعداد از جنگ‌هاي پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله و صلم ـ در قرآن ذكر و يا به آن‌ها اشاره شده است؟
 31. كدام پيامبر بدون پدر به دنيا آمده است؟‌
 32. دو تن از پيامبراني كه نامشان در قرآن ذكر شده و تا آخر عمر ازدواج نكرده‌اند را نام ببريد؟
 33. كدام پيامبر بود كه با حيوانات سخن مي‌گفت و سخنان آنان را نيز مي‌شنيد؟
 34. كدام پيامبر را در كودكي برادرانش به چاه انداختند؟
 35. كدام پيامبر بود كه پسرش از فرمان او سرپيچي نمود و غرق شد؟
 36. كدام پيامبر براي عمويش استغفار كرد؟
 37. كداميك از پيامبران يكي از مردمان سرزمين خود را كشت؟
 38. كدام پيامبر به «هم‌سخن خدا» ملقب بود؟
 39. نام «16 پيامبر» در يكي از سوره‌هاي قرآن ذكر شده نام آن سوره چيست؟
 40. كدام پيامبر مورد تمسخر قومش قرار گرفت؟
 41. سوره‌هايي كه به «پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ » منسوبند كدامند؟
 42. كدام پيامبر به «شيخ الانبياء» معروف است؟
 43. نام چند پيامبر با حرف «الف» شروع مي‌شود؟
 44. كدام پيامبر زره مي‌بافت؟
 45. در زمان كدام پيامبر «طبابت و علوم پزشكي» رواج داشت؟
 46. كدام پيامبر به «ذوالنون» معروف است؟
 47. حضرت هود ـ عليه السلام ـ بر كدام قوم مبعوث شده؟
 48. كدام پيامبران با هم نسبت برادري داشتند؟
 49. لقب كداميك از پيامبران «حبيب الله» است؟
 50. پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ هنگام تلاوت كدام آيه مي‌گريست؟
 51. كدام پيامبر به «روح الله» معروف است؟
 52. پيامبراني كه با هم نسبت پدر و پسري داشتند را نام ببريد؟ 53. كدام پيامبر به «صفوة الله« مشهور است؟ 54. داستان خواب صد ساله حضرت عزيز ـ عليه السلام ـ در كدام سوره قرآن بيان شده است؟ 55. در زمان كدام پيامبر سحر و جادو رايج بود؟
 53. كدام پيامبر از گل پرنده ساخت؟ 57. نام «پيامبران اولوالعزم» هركدام چند بار در قرآن آمده است؟ 58. داستان برخورد حضرت موسي ـ عليه السلام ـ با دختر حضرت شعيب ـ عليه السلام ـ در كدام سوره بيان شده است؟ 59. كدام پيامبر در عالم رؤيا ديد كه يازده ستاره و خورشيد و ماه او را سجده مي‌كنند؟ 60. كدام پيامبر نخستين شخصي بود كه «بسم الله الرحمن الرحيم» نوشت؟ 61. كداميك از پيامبران «دوازده پسر» داشت؟
 54. چند پيامبر نام ببريد كه «هم عصر» بودند؟ 63. كدام پيامبر «تبردار» بود؟ 64. كدام پيامبر اولوالعزم «داماد حضرت شعيب ـ عليه السلام ـ » بود؟ 65. دو تن از پيامبراني كه نامشان در قرآن آمده با هم «پسر خاله« بودند آن دو پيامبر را نام ببريد؟ 66. پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ هنگام هجرت از مكه به مدينه در كدام غار پنهان شد؟ 67. پيامبر قوم سبأ كه بود؟
 55. كدام پيامبر بر قوم ثمود مبعوث شد؟ 69. كدام پيامبر نمونه «صبر و شكيبايي» است؟ 70. داستان كدام پيامبر بيشتر از ديگر داستان‌ها در قرآن بيان شده است؟ 71. داستان «شكستن بت‌ها توسط حضرت ابراهيم ـ عليه السلام ـ » در كدام سوره قرآن بيان شده است؟ 72. كتاب حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ چه نام دارد؟
 56. «تورات» كتاب كدام پيامبر است؟ 74. كتاب حضرت ابراهيم ـ عليه السلام ـ چه بود؟ 75. معجزه حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ چه‌ بود؟ 76. زبور كتاب كدام پيامبر است؟ 77. پيامبراني كه بيش از يك زن داشتند را نام ببريد؟ 78. كدام پيامبر الوالعزم بود كه زن نداشت؟ 79. عمر كدام پيامبر بيش از همه پيامبران است؟ 80. كدام پيامبر به «خليل الله» معروف است؟‌ 81. «معجزه حضرت موسي ـ عليه السلام ـ » چه بود؟ 82. نخستين پيامبر اولوالعزم چه نام داشت؟ 83. مهمترين معجزة حضرت محمد ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ چه بود؟ 84. خداوند متعال به كدام پيامبر «علم نجوم و حساب و هيأت» آموخت؟ 85. كدام پيامبر «جد اول» رسول اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ بود؟ 86. كدام پيامبر نخستين شخصي بود كه «خط نوشت و لباس دوخت» ؟ 87. بشارت آمدن پيامبر ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ توسط حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ در كدام سوره بيان شده‎است؟ 88. «سرگذشت حضرت نوح ـ عليه السلام ـ » در كدام سوره بيان شده است؟ 89. نام اصلي كداميك از پيامبران «عبدالغفار» است؟
 57. «اول المؤمنين» صفت كدام پيامبر است؟ 91. حضرت موسي ـ عليه السلام ـ در «كدام كوه» مناجات مي‌كرد؟ 92. نام كتاب حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ «انجيل» چند بار در قرآن ذكر شده است؟ 93. كداميك از پيامبران «كفالت حضرت مريم» را بر عهده داشت؟ 94. دو تن از پيامبراني كه به «ساختن كعبه» همت گماردند چه نام دارند؟

پاسخ‎ها:

 1. داستان معراج حضرت محمد ـ صلي الله عليه و اله ـ در سورة «اسراء» بيان شده است.
 2. نام حضرت موسي ـ عليه السلام ـ بيشتر از ديگر پيامبران «136 مرتبه» در قرآن ذكر شده است.
 3. «حضرت ابراهيم ـ عليه السلام ـ ».
 4. ماجراي ولادت حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ در سوره «مريم» بيان شده است.
 5. صفت حضرت اسماعيل ـ عليه السلام ـ «ذبيح الله» است.
 6. «حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ » مردگان را زنده و نابينايان را شفا مي‌داد.
 7. «حضرت يونس ـ عليه السلام ـ « مدتي درشكم ماهي زندگي مي‌كرد.
 8. سوره‌هاي «ابراهيم، محمد، ‌نوح، هود، يوسف، يونس» بنام پيامبران مي‌باشد.
 9. پيامبري كه قومش به بهانه‌گيري معروف هستند «حضرت موسي ـ عليه السلام ـ » مي‌باشد.
 10. حضرت محمد ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ به سفر آسماني رفت.
 11. فرزندان «حضرت يعقوب ـ عليه السلام ـ به بني اسرائيل» معروف هستند.
 12. «حضرت نوح ـ عليه السلام ـ ».
 13. «حضرت يعقوب ـ عليه السلام ـ ، حضرت يوسف ـ عليه السلام ـ ، حضرت يحيي ـ عليه السلام ـ ، حضرت يونس ـ عليه السلام ـ».
 14. اين داستان در سوره «سبأ» بيان شده است.
 15. «حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ » هم اكنون زنده است.
 16. «حضرت ابراهيم ـ عليه السلام ـ » به «خليل الله» ملقب بود.
 17. «حضرت يحيي ـ عليه السلام ـ » به خاطر حمايت از عفت و حجاب به شهادت رسيد.
 18. پيامبراني كه نامشان در قرآن آمده است عبارتند از: آدم، ادريس، نوح،‌ هود، صالح، لوط، ابراهيم، اسماعيل،‌ يعقوب، اسماعيل صادق الوعد, اسحاق، يوسف، ايوب، يونس، شعيب، موسي، هارون، ‌داوود، سليمان، الياس، ‌اليسع، ذوالكفل، عزيز، زكريا، يحيي، عيسي و محمد ـ علي نبينا و آله و عليهم السلام اجمعين ـ. .
 19. «حضرت آدم ـ عليه السلام ـ بدون پدر و مادر به دنيا آمد.
 20. پيامبراني كه به عنوان (اسوه حسنه. از آنان نام برده شده عبارتند از: «ابراهيم ـ عليه السلام ـ ، محمد ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ ».
 21. نام پنج تن از پيامبران اولوالعزم در قرآن آمده است.
 22. «حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ » اولين شخصي بود كه به آسمان صعود كرد.
 23. نام گرامي پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ «5 بار» در قرآن آمده است چهار بار با نام محمد ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ و يك بار با نام احمد در سوره صف آيه 6 بيان شده است.

 

 1. «حضرت زكريا ـ عليه السلام ـ » در سن پيري صاحب فرزند شد.
 2. «عموي حضرت ابراهيم ـ عليه السلام ـ كافر بود».
 3. «حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ از قبل آمدن حضرت محمد ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ را بشارت داد».
 4. نام حضرت يونس «دو بار» در قرآن آمده است.
 5. «حضرت موسي ـ عليه السلام ـ ».
 6. داستان حضرت يوسف ـ عليه السلام ـ .
 7. جنگ‌هاي پيامبر كه در قرآن به آنها اشاره شده است عبارتند از: احد، بدر، بني النحلة، تبوك، حمراء الاسد، الخندق، فتح مكه، احزاب، بني قريظه، بني النظير، الحديبيه، و بيعة الرضوان، حنين، ذات السلاسل.
 8. «حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ » پدر نداشت.
 9. «حضرت يحيي ـ عليه السلام ـ و حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ » مجرد زندگي كردند.
 10. «حضرت سليمان ـ عليه السلام ـ ».
 11. «حضرت يوسف ـ عليه السلام ـ » را در كودكي به چاه انداختند.
 12. «پسر حضرت نوح ـ عليه السلام ـ » از فرمان پدرش سرپيچي كرد و هلاك شد.
 13. «حضرت ابراهيم ـ عليه السلام ـ » براي عمويش استغفار كرد.
 14. حضرت موسي ـ عليه السلام ـ » در يك ماجرايي يكي از مردمان سرزمين خود را به قتل رساند.
 15. پيامبري كه به هم سخن خدا ملقب شده بود حضرت موسي ـ عليه السلام ـ «كليم الله» مي‌باشد.
 16. در «سوره انبياء» نام (16 تن از پيامبران) ذكر شده است.
 17. پيامبري كه مورد تمسخر قومش قرار گرفت «حضرت نوح ـ عليه السلام ـ » بود.
 18. سوره‌هاي «طه، يس، مزمّل و مدّثر» به پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ منسوب مي‌باشند.
 19. «حضرت نوح ـ عليه السلام ـ » به (شيخ الانبياء) معروف هستند.
 20. پيامبراني كه نامشان با حرف الف شروع مي‌شود عبارتند از: «ابراهيم، الياس، ايوب، اسحق، ادريس، اسماعيل و آدم ـ عليهم السلام ـ ».
 21. «حضرت داوود ـ عليه السلام ـ » زره مي‌بافت.
 22. در زمان (حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ » علوم «پزشكي و طبابت» رواج داشت.
 23. «حضرت يونس ـ عليه السلام ـ ».
 24. «حضرت هود ـ عليه السلام ـ » برقوم (عاد) مبعوث شد.
 25. پيامبراني كه باهم نسبت برادري داشتند عبارتند از: «اسحاق و اسماعيل، موسي و هارون ـ عليهم السلام ـ ».
 26. «لقب حضرت محمّد ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ » (حبيب الله) است.
 27. پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ هنگام تلاوت «آيه 16 سورة يونس» مي‌گريست.
 28. «حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ » به (روح الله) معروف است.
 29. پيامبراني كه با هم نسبت پدر و پسري داشتند عبارتند از: «زكريا و يحيي، داوود و سليمان، ابراهيم و اسحاق، يعقوب و يوسف،‌ ابراهيم و اسماعيل ـ عليهم السلام ـ ».
 30. حضرت نوح ـ عليه السلام ـ «به صفوة الله» مشهور است.
 31. اين داستان در سوره بقره آيه 259 بيان شده است.
 32. در زمان «حضرت موسي ـ عليه السلام ـ » (سحر و جادوگري) رواج داشت.
 33. «حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ ».
 34. «حضرت نوح 3 بار،‌ ابراهيم 68 بار، موسي 136 بار، عيسي 33 بار، محمد ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ 5 بار».
 35. اين داستان در سوره «قصص آيه 25» آمده است.
 36. «حضرت يوسف ـ عليه السلام ـ ».
 37. «حضرت سليمان ـ عليه السلام ـ » نخستين شخصي بود كه (بسم الله الرحمن الرحيم) نوشت.
 38. «حضرت يعقوب ـ عليه السلام ـ » دوازده پسر داشت.
 39. پيامبراني كه با همديگر در يك زمان مي‌زيستندعبارتند از: «ابراهيم ولوط، يوسف و يعقوب، موسي و خضر».
 40. «حضرت ابراهيم ـ عليه السلام ـ ».
 41. «حضرت موسي ـ عليه السلام ـ » داماد حضرت شعيب ـ عليه السلام ـ بود.
 42. «حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ و يحيي ـ عليه السلام ـ » با همديگر پسر خاله بودند.
 43. «حضرت محمد ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ هنگام هجرت از مكه به مدينه در غاري به نام «سبع» پنهان شد.
 44. «حضرت داوود ـ عليه السلام ـ ».
 45. پيامبر قوم ثمود «حضرت صالح ـ عليه السلام ـ » بود.
 46. «حضرت ايوب ـ عليه السلام ـ » نمونه (صبر و بردباري) بود.
 47. داستان حضرت موسي ـ عليه السلام ـ و فرعون بيشتر از ديگر داستان‌‌ها در قرآن كريم بيان شده است.
 48. داستان شكستن بت‌ها توسط حضرت ابراهيم ـ عليه السلام ـ در سوره «انبياء آيه 57» آمده است.
 49. كتاب حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ انجيل نام دارد.
 50. تورات كتاب حضرت موسي ـ عليه السلام ـ است.
 51. صحف ابراهيم.
 52. ساختن پرنده از گل، زنده كردن مرده‌ها، سخن گفتن در گهواره و شفا دادن بيماري‌هاي لاعلاج از معجزات حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ است.
 53. كتاب حضرت داوود ـ عليه السلام ـ .
 54. حضرت ابراهيم ـ عليه السلام ـ ، حضرت محمد ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ حضرت نوح ـ عليه السلام ـ و… .
 55. در بين پيامبران اولوالعزم تنها حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ بود كه زن نداشت.
 56. حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ تاكنون زنده است.
 57. حضرت ابراهيم ـ عليه السّلام ـ به «خليل الله» معروف است .
 58. معجزات حضرت موسي ـ عليه السلام ـ عبارتند از: يد بيضاء، اژدها شدن عصاي موسي و شكافتن دريا توسط عصا.
 59. حضرت نوح ـ عليه السلام ـ نخستين پيامبر اولوالعزم است.
 60. مهمترين معجزه حضرت محمد ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ قرآن مي‌باشد.
 61. خداوند متعال به حضرت ادريس ـ عليه السلام ـ علم نجوم و حساب و هيأت را آموخت.
 62. حضرت ابراهيم ـ عليه السلام ـ جدّ اول حضرت محمّد ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ بوده‌اند.
 63. حضرت ادريس ـ عليه السلام ـ اولين شخصي بود كه لباس دوخت و خط نوشت.
 64. بشارت آمدن پيامبر ـ صلي الله عليه و اله ـ توسط حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ «سوره صف» آمده است.
 65. سرگذشت حضرت نوح ـ عليه السلام ـ درسوره «نوح» بيان شده است.
 66. حضرت نوح ـ عليه السلام ـ نامش «عبدالغفار» بوده و نوح لقب او بوده است.
 67. «اول المؤمنين» صفت «حضرت محمد ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ » مي‌باشد.
 68. حضرت موسي ـ عليه السلام ـ در «كوه طورسينا» مناجات مي‌كرد.
 69. «انجيل» 14 مرتبه در قرآن ذكر شده است.
 70. «حضرت زكريا ـ عليه السلام ـ »كفالت حضرت مريم- سلام الله عليها – را به عهده داشت.
 71. «حضرت ابراهيم و حضرت اسماعيل ـ عليهما السلام ـ» به ساختن كعبه همت گماردند

 

 

منبع : maarefquran.com

امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها