اطلاعات خوزستان

لیست آزمایشگاه های تشخیص طبی استان خوزستان ( اهواز )

 لیست آزمایشگاه های ‌ تشخیص طبی استان خوزستان ( اهواز )
نام ازمایشگاه labتلفنآدرس
ولی عصر اهواز5516686اهوازخیابان شهید ادهم چهارراه مهران
پارس4483212-13اهوازخ اقبال نبش خ 14 پلاك53
پارس- دكتر جزایریاهوازخیابان سلمان فارسی خیابان مسلم جنوبی جنب كلیسا مجتمع پزشكی كسری
پارس-دكتر جزایری-اصلی2921382-3اهوازخیابان سلمان فارسی خیابان مسلم جنوبی مجتمع پزشکی کسری
پارسا4221950باغ ملكخیابان آیت ا… خامنه ای روبروی درمانگاه شماره 1 شهری
پارسا-اصلی6924221950باغ ملكباغ ملك خ آیت الله خامنه ای روبروی درمانگاه شماره 1 شهری
پارسیان23518بندرماهشهرمیدان امام خمینی نبش خیابان منتظری
پارسیان-اصلی69424-69360بندرماهشهربندر ماهشهر میدان امام خمینی نبش خ منتظری
پاستور22476بندرماهشهربندرامام خمینی 700 دستگاه خیابان نواب 6
پاستور آبادان425199آباداناحمد آباد لین یك اصلی روبروی بازار ماهی فروشان
پاستور آبادان-اصلی6314425199آبادانآبادان احمد آباد لین یك اصلی بین 9و10فرعی
پاستور اهواز – اصلی6112227890اهوازاهواز خ طالقانی نبش خ نظامی روبروی داروخانه دكتر هنرمند
پاستور بندر امام- اصلی22476بندرماهشهربندرامام خمینی 700 دستگاه خیابان نواب 6
پاستور شوش27320شوشخیابان شهید دانش جنب آرامگاه دعبل خزائی
پاستور شوش-اصلی5227320شوششوش خ شهید دانش جنب درمانگاه دعبل خزائی
چهارصد واحد بندر امام خمینی06512228813-15بندرماهشهربندر امام خمینی منازل چهارصد دستگاه اداره كل بنادر و كشتیرانی
ژنتیك نرگس3-3336681اهوازكیانپارس خیابان میهن شرقی پلاك 18
ژنتیك نرگس-اصلی3-3336681اهوازكیانپارس خیابان میهن شرقی پلاك 18
گروه ملی3389652اهوازکیانپارس خیابان پنجم غربی نبش خرداد پلاک 117
آزمایشگاه پارس2228946مسجدسلیمانخیابان آزادی -طبفه فوقانی قنادی نوشین
آزمایشگاه پارس-اصلی6812228946مسجدسلیمانمسجد سلیمان خ آزادی طبقه فوقانی قنادی نوشین
آزمایشگاه درمان3327301اهوازفرهنگ شهر خیابان رشد2پلاك 14
آزمایشگاه درمان-اصلی6113327301اهوازاهواز فرهنگ شهر خیابان رشد 2 پلاك 14
آزمایشگاه شفا شوشتر28461شوشترخیابان شهید رجایی روبروی اورژانس والفجر ساختمان پزشكان علی
آزمایشگاه شفا شوشتر-اصلی6228461شوشترشوشترخ شهید رجایی روبروی اورژانس والفجر ساختمان پزشكان علی
آزمایشگاه مهر – دكتر صمدی-اصلی2221534مسجدسلیمانمسجد سلیمان خ آزادی سه راهی همافران
آزمایشگاه مهر- دكتر صمدی2221534مسجدسلیمانخیابان آزادی سه راهی همافران
ارسطو3770705اهوازخیابان بنی هاشم بین كیان وشیخ بهاء
ارسطو-اصلی3770705اهوازاهواز خ بنی هاشم بین كیان و شیخ بهاء
امام خمینی دزفول2249253دزفولخیابان شهید دانش بین سلمان فارسی و رازی
امام رضا (ع -اصلی5558360اهوازكوت عبداله درویشیه
امام رضا(ع) شوش5214504شوشمیدان شهداء خیابان مصطفی خمینی
امام علی(ع) دزفول2270624دزفولبین شهید بهشتی وحضرت رسول
ایثارگران بسیج دو اهواز5551943اهوازكوت عبدالله پیچ خزامی جنب سپاه كوت عبدالله
ایثارگران بسیج سه اهواز2240190اهوازمنبع آب ایستگاه اول جنب دبستان شهید حلاج پور
بزرگ كیانپارس- اصلی3388218اهوازكیانپارس بین خ 7و8
جهاد دانشگاهی اهواز2218089اهوازخیابان سلمان فارسی خیابان حافظ جنوبی
دارالشفاء حضرت زهرا اهواز3771176اهوازخیابان ناصر خسروشمالی بین انقلاب وآزادی
دانش2216803اهوازخیابان طالقانی نبش حافظ مجتمع پزشکی قائم طبقه دوم
دانش-اصلی2233846اهوازاهواز خ طالقانی نبش حافظ مجتمع پزشكی قائم طبقه دوم
دكتر پالیزیان2321061بندرماهشهرخیابان منتظری جنب داروخانه دكتر بدوی
دكتر پالیزیان -اصلی2321061بندرماهشهرخیابان منتظری جنب داروخانه دكتر بدوی
دكتر پناهی زاده-اصلی2280992اهوازاهواز كوی شهید رجایی سه راهی باهنر مجتمع پزشكی احسان
دكتر پیمبر نیا5-06713319974بهبهانبهبهان بلوار پیروز بین میدان بیدبلندو مراحل مجتمع پزشكی مركزی
دكتر پیمبرنیا-اصلی3319975بهبهانبهبهان خ پیروز پلاك 6
دكتر آراسته23730ایذهمیدان امام علی
دكتر آراسته-اصلی6925223730ایذهایذه میدان امام علی (ع)
دكتر امین27373اندیمشكبلوار طالقانی جنب سینما بهمن
دكتر امین-اصلی6424227373اندیمشكاندیمشك بلوار طالقانی جنب سینما بهمن
دكتر انعامی2225140مسجدسلیمانخیابان آزادی درمانگاه حضرت زینب
دكتر انعامی-اصلی2227679مسجدسلیمانمسجد سلیمان خ آزادی درمانگاه حضرت زینب
دكتر باقر2229600رامهرمزچهارراه طالقانی پاساژ قدسی طبقه دوم
دكتر باقر-اصلی2229600رامهرمزرامهرمز چهار راه طالقانی پاساژ قدسی طبقه دوم
دكتر برزن2235503دزفولخیابان شریعتی كوچه جنب پارگینگ
دكتر برزن-اصلی2235503دزفولدزفول خ شریعتی كوچه جنب پاركینگ
دكتر بوهانی29152خرمشهرخیابان چهل متری روبروی داروخانه شبانه روزی
دكتر بوهانی-اصلی29152خرمشهرخرمشهر خ چهل متری روبروی داروخانه شبانه روزی
دكتر توانایی32218بهبهانخیابان شهید عدالت روبروی مسجد نبی
دكتر توانایی-اصلی3335355بهبهانبهبهان خ شهید عدالت روبروی مسجد نبی
دكتر توحیدی2230358اهوازخیابان طالقانی بین مسلم وشریعتی ساختمان سفیر
دكتر توحیدی-اصلی2230358اهوازاهواز خ طالقانی بین مسلم و شریعتی ساختمان سفیر
دكتر جلالی2218178اهوازابتدای نادری شرقی ،كوچه دوم خ بهزاد ،بین مولوی و خانقانی ، پشت مجتمع پزشكی اهواز (آموزگار) پ 51
دكتر جلالی-اصلی2218178اهوازابتدای نادری شرقی ،كوچه دوم خ بهزاد ،بین مولوی و خانقانی ، پشت مجتمع پزشكی اهواز (آموزگار) پ 51
دكتر جمالی2247599دزفولخیابان طالقانی ابتدای خیابان نشاط مجتمع پزشكی طالقانی
دكتر جمالی-اصلی6412247599دزفولدزفول خ طالقانی ابتدای خ نشاط بین خ طالقانی وانقلاب مجتمع پزشكی طالقانی
دكتر حسامیان5246790ایذهخیابان امام روبروی داروخانه شبانه روزی
دكتر حسامیان-اصلی5246790ایذهایذه خ امام روبروی داروخانه شبانه روزی
دكتر حسنوند-اصلی3797761اهوازاهواز انتهای خشایار بین زینب و سروش ضپلاك 654
دكتر حقیقت نژاد2229499-2230940آبادانآبادان-خ امیری كوچه برق
دكتر حقیقت نژاد-اصلی223094آبادانآبادان خ امیری كوچه برق
دكتر حیدری-گتوند2748-672-0612شوشترگتوند خیابان استقلال
دكتر حیدری-اصلی6126722747شوشترگتوند خ استقلال
دكتر رشیدی-اصلی2221025اهوازاهواز خ شریعتی چهار راه طالقانی روبروی بازار بزرگ ساختمان ایران كلینیك
دكتر رشیدیان2249500-2251464دزفولخیابان آفرینش تقاطع طالقانی پشت داروخانه ولی عصر
دكتر رشیدیان-اصلی2249500-2251464دزفولدزفول خ آفرینش تقاطع طالقانی پشت داروخانه ولی عصر
دكتر روزی طلب3316711بهبهانخیابان عدالت پاساژ عدالت
دكتر روزی طلب -اصلی3316711بهبهانمیدان مراحل كلینیك پزشكان پارسیان
دكتر زارعی-اصلی2222407رامهرمزخ امام كوچه آل خمیس
دكتر ساكی2229105اهوازخیابان نادری خیابان خوانساری جنوبی كوچه بن بست پلاك622
دكتر ساكی – اصلی2229105اهوازنادری خیابان خوانساری جنوبی كوچه بن بست روبروی پاساژ نظامی
دكتر شعاعی3223969شادگانخیابان امام خمینی خیابان پاسداران
دكتر شعاعی-اصلی6323223969شادگانشادگان خ امام جمعه
دكتر شفیعی نیا2242191دزفولخیابان طالقانی جنب مسجد عاملی
دكتر شفیعی نیا-اصلی2238271دزفولدزفول خ طالقانی جنب مسجد عاملی
دكتر صحتی27270آبادانخیابان امیری خیابان برق
دكتر صحتی-اصلی6312227270آبادانآبادان خ امیری خ پرویزی روبروی رادیولوژی دكتر سدیدی طبقه فوقانی مركز ctآبادان
دكتر صدقی4445980اهواززیتون كارمندی بین فلكه چیتا وپارك
دكتر صدقی-اصلی6114445980اهوازاهواز زیتون كارمندی خ زیتون بین فلكه چیتا و پارك نبش شهید بندر
دكتر طارمی-اصلی2234381اهوازاهواز سی متری طبقه دوم ساختمان پزشكان آرین
دكتر طاهری2227771بهبهانفلكه جوانمردی كوچه سبز پوشان
دكتر طاهری-اصلی2227771بهبهانبهبهان فلكه جوانمردی كوچه سبز پوشان
دكتر طهماسبی30250بندرماهشهرخیابان منتظری پلاك 20
دكتر طهماسبی-اصلی6522369531بندرماهشهربندر ماهشهر خ منتظری پلاك 20
دكتر عبیداوی29994دشت آزادگانخیابان شهید مرمزی
دكتر عبیداوی-اصلی4229994دشت آزادگاندشت آزادگان خ شهید مرمزی
دكتر عصاریان2225328دزفولخیابان طالقانی جنب داروخانه نجات
دكتر عصاریان-اصلی6412225328دزفولدزفول خ طالقانی جنب داروخانه نجات
دكتر عطار48571دزفولمیدان مثلث خیابان منتظری مقابل مبل ایران
دكتر عطار-اصلی2248571دزفولتقاطع منتظری و یا زهرا روبروی پارکینگ شهرداری
دكتر غلامی2259804اهوازخیابان شریعتی بعداز پل سیاه كوچه مهزیار پلاك 82
دكتر غلامی-اصلی2259804اهوازاهواز خ شریعتی بعد از پل سیاه كوچه مهزیار پلاك 82
دكتر فرجاد نیا-اصلی6412251624دزفولدزفول خ طالقانی كوچه آزادی (شهربانی سابق) مجتمع پزشكی میلاد
دكتر فرجادنیا2251624دزفولخیابان طالقانی كوچه شهربانی سابق مجتمع پزشكی میلاد
دكتر فرخ نیا5526872اهواززیتون کارگری خیابان علامه جنب تاکسی سرویس همسفر
دكتر فرخ نیا-اصلی2245171اهوازاهواز زیتون كارگری خ علامه جنب تاكسی سرویس همسفر
دكتر كلائی28541ایذهخیابان امام خمینی جنب بانك ملی مركزی كوچه پرورش پلاك ثبتی 1240/20
دكتر كلائی-اصلی6925233991ایذهخیابان امام خمینی جنب بانك ملی مركزی كوچه پرورش پلاك ثبتی 1240/20
دكتر كلانتر هرمزی-اصلی6112258716اهوازاهواز حصیر آباد خیابان 9 شهرداری پ20
دكتر كلانترهرمزی2257816اهوازحصیرآباد خیابان 9شهرداری
دكتر لبیب زاده29332شوشترخیابان طالقانی نرسیده به چهارراه شهید رجائی روبروی كوچه پل خراطان
دكتر لبیب زاده-اصلی6126229332شوشترشوشتر خ طالقانی بالاتر از كوچه پل خراطان روبروی درمانگاه شماره 2
دكتر مجدی نسب27310دزفولخیابان آفرینش نبش طالقانی
دكتر مجدی نسب-اصلی6412272600دزفولخیابان نشاط بین طالقانی وانقلاب مجتمع پزشکی نشاط
دكتر محبوب محمد پور-اصلی2212870اهوازاهواز خ سلمان فارسی نبش زخ حافظ مجتمع پزشكی حافظ
دكتر محبوب محمدپور2212873اهوازخیابان سلمان فارسی نبش خیابان حافظ مجتمع پزشكی حافظ
دكتر مرسلی21517خرمشهرفلكه الله ابتدای خیابان نقدی جنب داروخانه دكتر عینی
دكتر مرسلی-اصلی6324221517خرمشهرخرمشهر فلكه الله ابتدای خ نقدی خ صفرزادگان جنب سردخانه كارون
دكتر مساح2226173آبادانخیابان امیری خیابان کاشانی پلاک117
دكتر مساح-اصلی6312226736آبادانآبادان خ امیری ابتدای خ كاشانی (زاهدی) پلاك 117
دكتر مستوفی2210475-6اهوازخیابان خیابان سلمان فارسی بین آزادگان و نظامی مقابل پاساژ نادری
دكتر مستوفی-اصلی2210475-6اهوازاهواز خ سلمان فارسی بین آزادگان و نظامی مقابل پاساژ نادری
دكتر مطوریان3337541اهوازکیانپارس فلکه سوم نبش میهن شرقی
دكتر مطوریان -اصلی3337541اهوازاهواز كیانپارس فلكه سوم نبش میهن شرقی
دكتر مفاخر2224016اهوازخیابان سلمان فارسی خیابان سعدی سه راه نبوی پلاك 2
دكتر مفاخر-اصلی2224016اهوازاهواز خ سلمان فارسی خ سعدی سه راه نبوی پ 2
دكتر ملائكه2217199اهوازخیابان سلمان فارسی خیابان فردوسی مجتمع پزشكی مهرگان
دكتر ملائكه-اصلی2217199اهوازاهواز خ سلمان فارسی خ فردوسی مجتمع پزشكی مهرگان
دكتر موسوی32523بندرماهشهرمیدان امام خمینی
دكتر موسوی-اصلی2369023بندرماهشهرماهشهر میدان امام خمینی
دكتر نقاش(زیتون)-اصلی6114440274اهوازاهواز زیتون كارمندی خ حجت نبش زمزم
دكتر هاشمی2222407رامشیرخیابان امام كوچه شهید آل خمیس
دكتر هاشمی-اصلی2624754رامشیررامشیرچهارراه امام خمینی روبروی داروخانه دكتر باختر
دكتر وثوقی21087خرمشهرابتدای خیابان چهل متری-روبروی بازار
دكتر وثوقی-اصلی21087خرمشهرخرمشهر ابتدای خ چهل متری-روبروی بازار روز پلاك 77
دكترزارعی2222407رامهرمزخ امام كوچه ال خمیس
دی كلینیك اهوازاهوازاهواز
رازی -بندر امام6512266989بندرماهشهربندر امام خمینی بلوار شیخ فضل الله نوری كوی مطهری پلاك 1
رازی آبادان4420190آباداناحمد آباد لین یك اصلی
رازی آبادان-اصلی420190آبادانآبادان احمد آباد لین یك اصلی
رازی اندیمشك24523اندیمشكخیابان امام خمینی
رازی اندیمشك-اصلی6424224523اندیمشكخیابان امام خمینی نبش روشنی ساختمان پزشكان بهمن طبقه 2
رازی اهواز2219518اهوازخیابان سلمان فارسی نبش خیابان ادهم
رازی اهواز-اصلی2219518اهوازاهواز خ سلمان فارسی نبش خ ادهم
رازی بندر امام-اصلی2226989بندرماهشهربندر امام خمینی بلوار شیخ فضل الله نوری كوی مطهری پ 1
رازی-دكتر طاهری6713319009بهبهانفلكه بیدبلند ابتدای بلوار پیروز
رازی-دكتر طاهری-اصلی3319009بهبهانبهبهان فلكه بید بلند ابتدای بلوار پیروز
سبز قبا دزفولدزفولدزفول
سلامت6425230059شوشخیابان رجایی پشت آرامگاه دعبل جنب داروخانه ابن سینا كوچه عرفات
سلامت24486شوشترخیابان طالقانی پایین تر از سه راه سادات
سلامت4228402اندیمشكخیابان طالقانی نرسیده به میدان امام ساختمان پزشكان مهر طبقه زیر زمین
سلامت3275561اهوازشیبان خیابان شهید شمشیری پلاک ثبتی شماره 2097
سلامت – اصلی4228402اندیمشكخیابان طالقانی نرسیده به میدان امام ساختمان پزشكان مهر طبقه زیر زمین
سلامت -اصلی3275561اهوازشیبان خیابان شهید شمشیری پلاک ثبتی شماره 2097
سلامت-اصلی6228243شوشترشوشتر خ طالقانی پائین تر از سادات كوچه شهید اهدائی
سینا5221862شوشخیابان شهید دانش
سینا آبادان29435آبادانخیابان امیری نبش خیابان پرویزی پشت داروخانه سلامت نو
سینا آبادان-اصلی6312229435آبادانآبادان خ امیری نبش خ پرویزی پشت داروخانه سلامت نو
سینا اهواز-دكتر پهلوانی9116112968اهوازشیبان بلوار امام خمینی جنب داروخانه دكتر صالح زاده
سینا اهواز-دكتر پهلوانی-اصلی6123272121اهوازاهواز شیبان بلوار امام خمینی جنب داروخانه دكتر صالح زاده بین خیابان 2و3
سینا-اصلی6425221862شوششوش خ شهید دانش
سینا-دكتر صدریان323657امیدیهخیابان فرمانداری پلاک 2354
سینا-دكتر صدریان-اصلی323657امیدیهخیابان فرمانداری پلاک 2354
شبكه بهداشت و درمان آبادانآبادانآبادان
شبكه بهداشت و درمان امیدیه6523226151امیدیهامیدیه
شبكه بهداشت و درمان اندیمشك42481115اندیمشكاندیمشك
شبكه بهداشت و درمان ایذه-دهدز692562ایذهدهدز
شبكه بهداشت و درمان باغ ملك6924222500باغ ملكباغملك
شبكه بهداشت و درمان بهبهان06713339011-13بهبهانبهبهان
شبكه بهداشت و درمان خرمشهر29393خرمشهرخرمشهر
شبكه بهداشت و درمان دشت آزادگاندشت آزادگاندشت آزادگان
شبكه بهداشت و درمان شادگانشادگانشادگان
شبكه بهداشت و درمان شوش5214097شوششوش
شبكه بهداشت ودرمان گتوند0612672-4482-3010شوشترگتوند جاده كمربندی محل سابق درمانگاه شماره دو
شبكه بهداشت ودرمان هفتگلهفتگلهفتگل
شبكه بهداشت ودرمان هندیجان0652422-2500هندیجانهندیجان شبكه بهداشت ودرمان هندیجان
شفادزفولدزفول
شفا-دكتر مروجاهوازاهواز شفا(دكتر مروج)-اصلی
شهید حكیم اهواز3363062اهوازامانیه میدان مولوی خیابان مدرس
فارابی اهواز-اصلی2921172-3اهوازاهواز خ سلمان فارسی خ سعدی جنوبی مجتمع پزشكی مروارید
فارابی دزفول(دكتر هدایتیان)42186دزفولخیابان آفرینش جنب كانون فرهنگی شاهد
فارابی دزفول(دكتر هدایتیان)-اصلی6412242186دزفولدزفول خ آفرینش بین طالقانی-شریعتی
مجتمع شهید بقایی اهواز2222580اهوازخیابان شریعتی كوچه آهنگری جنب سینما فلسطین
مركز پزشكی آب و برق اهواز3325221اهوازبلوار گلستان خیابان فروردین نبش آذر
مركز بهداشت ودرمان هویزه6124624474دشت آزادگانهویزه
مركزبهداشت شرق اهوازاهوازاهواز مركزبهداشت شرق اهواز
مركزبهداشت غرب اهواز3784432اهوازاهواز مركزبهداشت غرب اهواز
مهر-اصلی6323227655شادگانخیابان امام ساختمان آل یاسین
مهر-دكتر مدیحی5538902اهوازكوی فاطمیه بین امام و مهربند پلاك 21
مهر-دكتر مدیحی-اصلی2225357اهوازاهواز كوی فاطمیه بین امام و مهربند پلاك21
مهرگان338638اهوازاهواز- كیانپارس خیابان وهابی نبش خیابان 6 غربی
نور3385833اهوازكیانپارس نبش خیابان 5 غربی مجتمع دكتر نوری
نور-اصلی3385833اهوازكیانپارس نبش خیابان 5 غربی مجتمع دكتر نوری
ولی عصر دزفول6412221997دزفولدزفول بلوار مقاومت جنب آتش نشانی
گلستاناهوازاهواز
بیمارستان‌ آپادانا3770093-6اهوازبلوار قدس نبش سروش
بیمارستان‌ آریا3378310-14-19-15-40-اهوازكیانپارس خ 17 شرقی
بیمارستان‌ آیت الله طالقانی آبادان461006-9آبادانروبروی دانشگاه آزاد آبادان ایستگاه12
بیمارستان‌ آیت الله طالقانی اهواز3339995اهوازامانیه خیابان مستعان
آیت الله نبویدزفولخیابان امام خیابان سلمان فارسی
بیمارستان‌ ابوذر4443051-5اهواززیتون كارمندی
بیمارستان‌ بیمارستان‌ اروند2217712-9اهوازخیابان دكتر شریعتی خیابان شهیدقنواتی جنب هتل كوثر
بیمارستان‌ الهادی6222321شوشترخیابان شهید رجایی
بیمارستان‌ امام خمینی اهواز2228068-2228069اهوازخیابان آزادگان
بیمارستان‌ امام رضا-ع3230700امیدیهبلوارشهداء
بیمارستان‌ امام علی – ع4248111-5اندیمشكجاده كمربندی خیابان شهید اسحق روشنی
بیمارستان‌ امید لالی6823224663لالیجنب سپاه پاسداران
بیمارستان‌ امیرالمومنین2271904-11اهوازسپیدار
بیمارستان‌ امیركبیر3788864ـ378886اهوازخیابان انقلاب خیابان امیركبیر شمالی
بیمارستان‌ بیست و دو بهمن2223001-4مسجدسلیمانكوی 22 بهمن
بیمارستان سینا5550591-2 5550اهوازكوت عبدالله پیچ خزامی
بیمارستان شهید بقایی3750000اهوازانتهای بلوار گلستان
بیمارستان فاطمه الزهرا ءاهوازاهواز
بیمارستان‌ حضرت رسول(ص)2626711-3رامشیررامشیر-میدان پمپ بنزین
بیمارستان‌ خاتم الانبیاء33890-3شوشترجاده شوشتر دزفول
بیمارستان‌ دكتر گنجویان6261750-4دزفولجاده اندیمشك روبروی مجتمع فرهنگی
بیمارستان‌ رازی3333050-52اهوازخیابان فلسطین جنب پست مركزی
بیمارستان‌ شفا اهواز3340420-1اهوازبلوار گلستان خیابان فروردین
بیمارستان‌ شهدا5232821-3ایذهانتهای خیابان حر-روبروی بهزیستی
بیمارستان‌ شهید چمران0612422-6274دشت آزادگانخیابان امام خمینی
بیمارستان‌ شهید اشرفی اصفهانی -آغاجاری6723222019آغاجاریآغاجاری خیابان ارشاد
بیمارستان‌ شهید بهشتی4423094آبادانبلواركارون
بیمارستان‌ شهید زاده35872-3بهبهانخیابان شهید گرایمی
بیمارستان‌ شهید طباطبایی2497-8باغ ملكجاده قلعه خمیسی
بیمارستان‌ شهید مصطفی خمینی32008بهبهانانتهای كوی حجت
بیمارستان‌ شهید معرفی زاده4006-7شادگانجاده كمربندی
بیمارستان‌ علامه كرمی3779994-6اهوازخیابان انقلاب خیابان سروش شمالی خیابان بهاران
بیمارستان‌ فریده بهبهانی2222072-74بهبهانخیابان بهبهانی
كلینیك ویژه بیمارستان گلستاناهوازاهواز
كلینیك ویژه بیمارستان ابوذر4443051-5اهواززیتون كارمندی
كلینیك ویژه بیمارستان شفا3340420-1اهوازبلوار گلستان خیابان فروردین
بیمارستان‌ مهر3339474-9   3339481اهوازكیانپارس خیابان شهید چمران خیابان كوثر
نظام مافی2661-2شوشجاده اهواز اندیمشك
بیمارستان‌ هفده شهریور4454546-8آبادانشطیط
بیمارستان‌ ولی عصر44801-5خرمشهرجاده آبادان خرمشهر
آزمایشگاه سپهر35514919اهوازخ شریعتی نبش خ مهران

آزمایشگاه های تشخیص طبی استان خوزستان

 

 

 

آزمایشگاه های تشخیص طبی استان خوزستان

 

آزمایشگاه های تشخیص طبی استان خوزستان

آزمایشگاه های تشخیص طبی استان خوزستان

امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها