اطلاعات خوزستان

لیست داروخانه‌ های ‌استان خوزستان ( اهواز )

داروخانه‌ های ‌استان خوزستان

داروخانه‌ های ‌استان خوزستان
داروخانه‌ های ‌استان خوزستان

 

 لیست داروخانه‌ های ‌استان خوزستان ( اهواز )
نام داروخانه‌تلفنآدرس
بهرامی نژاد5246630ایذهخیابان امام فرعی کوچه بهمن
قربانی-لالی3221مسجدسلیمانلالی بلوار امام خمینی روبروی بانك ملی
كیان آباد-دكتر مرتضوی3913050اهوازکیان آباد خیابان 20 نبش خیابان 20غربی
13آبان2223223اهوازخیابان سلمان فارسی خیابان حافظ جنوبی
13آبان-شیمی درمانی2223223اهوازخیابان سلمان فارسی خیابان حافظ جنوبی
پارس اندیمشك4240901اندیمشكخیابان اسحق روشنی جنب میدان شاهد
پارس شوش5225707شوشخیابان باهنر
پارس-دكتر رئیس پور3323155بهبهانفلكه بیمارستان شهید زاده
پاسارگاد-دكتر ظاهری2281711اهوازكوی نبوت بلوار دماوند خ مبین1
پاستور ایذه28541ایذهخیابان امام خمینی محل شهربانی سابق
پاستور ایذه _ خاص28541ایذهخیابان امام خمینی محل شهربانی سابق
پاسكال-برزن6123222440اهوازملاثانی خیابان اصلی
پردیس2218617اهوازخیابان سعدی بین سلمان فارسی و كافی
آبرومند9365139067بهبهانروستای مشهدتشان جنب درمانگاه
آریا-دكتر جلالی3728279اهوازبهارستان مقابل فلكه فرهنگ شهر جنب بانك مسكن
آریا-دكتر جوكار3228310امیدیهابتدای بلوار شهدا روبروی پاساژ روایی
آرین-دكتر ابوطالبی نژاد2215830اهوازاهواز بلوار اصلی شهرك دانشگاه
آل بویه3770993اهوازخیابان انقلاب خیابان ارفع پلاك 45
آل یاسین3222917شادگانخیابان امام خمینی روبروی مسجد امیر المومنین
ابن سینا اهواز2212071اهوازخیابان سلمان فارسی بین نظامی و آزادگان جنب درمانگاه شهرداری
ابوریحان3775241اهوازخیابان بنی هاشم بین زینب و فراهانی
احسان4446121اهواززیتون كارمندی خیابان زیتون پلاك 82
ارجان -دکتر روزی طلب4462627اهوازکوی ملت فاز 3 بلوار خیابان 1
الزهرا-دكتر علی آبادی4229103اندیمشكخیابان امام خمینی كوچه آفرینش
امام جعفر صادق -اهواز3783340اهوازخیابان انقلاب (كمپلو) نبش خیابان لشگر
امام جعفر صادق -اهواز _خاص6134683987اهوازخیابان انقلاب (كمپلو) نبش خیابان لشگر
امام جعفر صادق -اهواز-شیمی درمانی6134683987اهوازخیابان انقلاب (كمپلو) نبش خیابان لشگر
امام جعفر صادق-شماره2اهوازبیمارستان گلستان
امام خمینی -بنیاد شهید2224174اهوازخیابان آزادگان روبروی پمپ بنزین
امام رضا اهواز2254803اهوازكوی ابوذر (حصیرآباد)خیابان كارون جنب مخابرات
امام رضا خرمشهر4211044خرمشهربلوار آیت الله خامنه ای
امام رضا خرمشهر-خاص4211044خرمشهربلوار آیت الله خامنه ای
امام رضا شوش6415221777شوشخیابان شهید رجایی
امام رضا شوش-خاص6415221777شوشخیابان شهید رجایی
امام رضا-دكتر جهانی نیا5269693دزفولمیدان افشار درمانگاه افشار
امام رضا-دكتر جهانی نیا-خاص5269693دزفولداروخانه امام رضا-دكتر جهانی نیا دزفول میدان افشار درمانگاه افشار
امام علی -ایذه6925222112ایذهایذه میدان امام علی داروخانه امام علی (ع) محل سابق داروخانه دكتر گودرزی
امام علی اهواز-دكتر برزگر4432326اهواززیتون كارمندی خیابان زاویه جنب بیمارستان ابوذر
امید-دكتر اسماعیل زاده3324891بهبهانبهبهان فلكه جوانمردی ابتدای خ بازار
انقلاب3781127اهوازخیابان انقلاب ابتدای خیابان دژبان
ثامن-اهواز2239190اهوازخیابان سلمان فارسی نبش خیابان حافظ مجتمع تجاری كمیته امداد
جابر ابن حیان2249228اهوازخیابان منبع آب خیابان اصلی شهرداری
جالینوس3770870اهوازخیابان بنی هاشم بین زینب وسروش
جمشیدی2342015بندرماهشهرناحیه صنعتی روبروی مسجد جامع
حافظ3370442اهوازكیان آباد بین خیابان 23 و 18 متری چهارم پلاك 203
حجت اهواز2220644اهوازخیابان حافظ نبش خیابان غفاری
حجت شوشتر6242835شوشترابتدای بلوار آل طیب
حضرت رسول اهواز5563377اهوازجاده كوت عبدالله كانتكس مقابل بانك صادرات
حضرت فاطمه-دكتر بهفر3394466اهوازشهرك رزمندگان خیابان بازار
حكیم بهبهان3331355بهبهانخیابان عدالت جنب پاساژ عدالت
حكیم دزفول6260936دزفولخیابان شریعتی غربی
خاتم الانبیاء-دكتر راضی جلالی3799575اهوازخیابان شیخ بها جنوبی نبش بهارستان
خصوصی رازی-دكتر گله دار3333169اهوازخیابان فلسطین بیمارستان رازی
خضریان6222200شوشترچهارراه امام خمینی خیابان طالقانی
خیام-دكترمهران3344141اهوازاهواز گلستان كوی سعدی كوچه شهید یدید
دکتر پور خسرویشوشترگتوند-صالح شهر روبروی مرکز بهداشتی درمانی
دارالشفاء حضرت زهرا اهواز3771176اهوازخیابان ناصر خسروشمالی بین انقلاب وآزادی
دانیال5212755شوشخیابان امام خمینی روبروی دانیال نبی
درمان2219595اهوازخیابان سلمان فارسی پاساژ نادری
دكتر بایمانی2226571مسجدسلیمانخیابان آزادی جنب كلینیك سپاه
دكتر پارسافر228511رامهرمزچهارراه طالقانی مجتمع رازی
دكتر پارسانیا3332350اهوازویس بازار اصلی
دكتر پاك سرشت3337565بهبهانخیابان شهید پیروز
دكتر پلنگ زا4484125آبادانخیابان ذوالفقاری ایستگاه 1/5
دكتر پناهی3379672اهوازكیانپارس نبش خیابان 8شرقی مجتمع آسمانه
دكتر پور صالحی2219669اهوازخیابان سلمان فارسی بین حافظ و كتانباف ساختمان حسنی
دكتر پوركیانی4426183آبادانایستگاه 7 قدس نبش خیابان بهار49
دكتر چهارمحالی5510095اهوازآخر آسفالت نبش خیابان هشتم پلاك3131
دكتر چهرازی2225045رامهرمزخیابان امام خمینی روبروی بانك سپه مركزی
دكتر گرگ زاده2228273اهوازخیابان سلمان فارسی شرقی بین ادهم وگندمی
دكتر گرایشدشت آزادگانسوسنگرد خ شریعتی داروخانه دكتر گرایش
دكتر گرجی زاده3793079اهوازكوی همت (عین دو)
دكتر گل فخرآبادی5555097اهوازروستای خزامی كوت عبداله بین خیابان سوم و چهارم جدید
دكتر آلبوصوف2334455بندرماهشهراول خیابان سعیدی كوچه مسجدجامع شهدا پلاك 11/610
دكتر آماری5550601-داخلی224اهوازكوت عبداله جنب بیمارستان سینا
دكتر آهمه6242113شوشترجاده صاحب الزمان جنب بازار بابادیها
دكتر آهنج-ایثار2273180دزفولخیابان حضرت رسول نبش شریعتی ساختمان پزشكان شیوا
دكتر ابوالفتحی2228582رامهرمزرامهرمزچهارراه طالقانی پاساژ قدسی
دكتر احسان پور2245011دزفولخیابان آفرینش بین شریعتی وطالقانی روبروی خیابان دعبل
دكتر احمدیمسجدسلیمانخیابان آزادی کوچه پزشکان
دكتر ارضی3374738اهوازكیانپارس بین خیابان18 و19غربی
دكتر اسحاقیان4242477خرمشهرفلكه فرمانداری جنب بیمارستان ولی عصر(عج)
دكتر اسعدی4227676دشت آزادگانفلكه لاله
دكتر اسكندری اندیمشك429198اندیمشكاندیمشك خ طالقانی داروخانه رامین
دكتر اسكندری بهبهان3330957بهبهانفلكه بید بلند خیابان پیروز
دكتر اسكندری ماهشهر6512227929بندرماهشهربندر امام خیابان جهاد جنب ترمینال شهرداری
دكتر اسماعیل زاده3224441امیدیهابتدای خیابان بهداشت پلاك 1141
دكتر اكبریدزفولدزفول روستای شمس آباد جنب پاسگاه شمس آباد مركز بهداشتی درمانی شمس آباد
دكتر الله مرادی5522556اهوازخیابان شریعتی جنوبی نرسیده به فلکه پل پنجم
دكتر امام5551072اهوازاتوبان كوت عبدالله پیچ خزامی
دكتر امام زاده5528178اهوازكوی فاطمیه خیابان اصلی ساختمان دكتر ویسی
دكتر امیدی2622181رامشیررامشیر خیابان 22 بهمن روبروی پارك خلیج فارس
دكتر امیر غلامی2251463دزفولخیابان آفرینش نرسیده به طالقانی كوچه پزشكان ساختمان سینا
دكتر امیری0681-2225421مسجدسلیمانخیابان آزادی كوی پزشكان پلاك 1/15976
دكتر امیری3784674اهوازخیابان بنی هاشم بین زینب و سروش پلاك 683
دكتر امینی3359400-3322071اهوازاتوبان گلستان مقابل شهرك دانشگاه
دكتر اندیكایی3350571اهوازپردیس خیابان24متری جنب بنگاه نخلك
دكتر انصاری3920497اهوازكیانپارس بین خیابان 2 و3 شرقی
دكتر اوحدی3770840اهوازخیابان انقلاب نبش امیر كبیر
دكتر اولی پور2262027اهوازمنبع آب خیابان8
دكتر باختر6922623333رامشیررامشیر خیابان 22بهمن نبش خیابان منتظری
دكتر بازگیر6924222497باغ ملكخ شهید مطهری بیمارستان طباطبایی
دكتر باغپا-امیرالمومنین2250893دزفولخیابان امام خمینی جنوبی مقابل پاركینگ بانك ملی مركزی
دكتر باقری2289910اهوازكوی منازل 254دستگاه صنایع فولاد میدان بعثت بلوك 1 پلاك 14
دكتر باقری-ایذه5232821-3ایذهانتهای خیابان حر-روبروی بهزیستی
دكتر بختیاری35712ایذهمیدان امام علی(ع)
دكتر بخشی زاده3389053اهوازکیانپارس بین خیابان4و5غربی
دكتر بران5222661-2شوشعمله تیمور بیمارستان نظام مافی شوش
دكتر بروجردی20366خرمشهربلوار آیت الله خامنه ای نبش فرعی امام رضا
دكتر بلكاهوازروستای دغاغله-خ اصلی به سمت تصفیه نیشكر
دكتر بهدبیمارستان‌ اروند ی6126720981شوشترگتوند خیابان استقلال جنب مطب دكتر نظرپور
دكتر بهرامی-فاطمه2249180آبادانجمشید آباد فلكه 22بهمن 30متری سده پلاك 100
دكتر بهشتی فرد2250898دزفولمیدان آزادی روبروی گاراژ سابق اهواز
دكتر بیگدلی9123333049اهوازویس خیابان اصلی بازار كوچه اول نبش كوچه فرعی
دكتر تاج الدینی4227451خرمشهركوی طالقانی خیابان خلیج فارس
دكتر ترابی زاده1944شوشترگتوند خ امام خمینی جنب درمانگاه شبان روزی امام علی
دكتر تصدیقی6422474083دزفولشهر دز آب بلوار شهید بهشتی نبش طالقانی
دكتر توسلی3388821اهوازكیانپارس بین خیابان سوم و چهارم
دكتر جابرخلفیان3333130مسجدسلیمانفلكه باشگاه
دكتر جادری3906812اهوازکیانشهر منازل سپاه 60 متری اول جنب بنگاه معاملات املاک قلعه پلاک 10645
دكتر جامعیشوشترگتوند روستای ترکالکی درمانگاه ابن سینا
دكتر جرفی2230440اهوازخیابان سلمان فارسی خیابان مسلم بین سلمان فارسی وکافی
دكتر جلالی-پارس2226329اهوازخیابان سلمان فارسی بین حافظ و خوانساری ساختمان فرهاد
دكتر جمالی گندمانی2244458اهواززیتون گارگری خیابان علامه
دكتر جهازی2233600دزفولخیابان روستا جنب مركز بهداشتی درمانی شماره5
دكتر جهانبخش زاده4415055اهوازکوی ملی حفاری انتهای بلوار مدرسه نبش خیابان فتح 10
دكتر جوهر2224878دزفولجنب بازار قدیم
دكتر حجتی2259828اهوازخ شریعتی شمالی عامری پلاك 346
دكتر حسنوند-داروخانه6225800شوشترخیابان طالقانی جنب میدان 17شهریور
دكتر حسنی4483214اهوازكوی ملت خ 14 اقبال درمانگاه پارس
دكتر حسین زاده5237246ایذهخیابان امام كوچه حسینیه اعظم
دكتر حسینی3912207اهوازکیانپارس خیابان شهید وهابی نبش خیابان 11ساختمان پاساژ قصر
دكتر حق پرست2229349اهوازخیابان خسروی بین نادری وكافی
دكتر حقیقت -اهواز2282371اهوازكوی رمضان خ یاران
دكتر حكیمیان28388شوشترخیابان شهیدرجایی جنب بیمارستان الهادی
دكتر حیاتی37823بندرماهشهرخ22بهمن نبش خ شهید شریفی درمانگاه فرهنگیان
دكتر حیدری فرد2228060دزفولخیابان طالقانی جنب الكتریكی سیم آوا
دكتر خانلری3793079اهوازروستای عین 2
دكتر خدادادزاده3289شوشترخیابان طالقانی جنب آزمایشگاه دکتر لبیب زاده
دكتر خدارحمی3338860اهوازابتدای اتوبان گلستان روبروی درب دانشگاه چمران پلاك 81
دكتر خدامرادی25060اندیمشكخیابان امام جنب بانك سپه پلاك480
دكتر خدایاراهوازبهارستان فاز 2ارتش خیابان مهستان پلاک 62
دكتر خسروی4224011خرمشهرمیدان مطهری ابتدای خیابان نقدی
دكتر خلیلی2229461آبادانخیابان پرویزی روبروی كلینیك فیزیوتراپی امیرالمومنین
دكتر خلیلی-حمیدرضا2920932اهوازخیابان سلمان فارسی غربی خیابان حافظ جنوبی مجتمع پزشكی مهر پلاك 387
دكتر خلیلی-سارههفتگلهفتگل مرکز بهداشتی درمانی شماره 1
دكتر خواجه پور3316599بهبهانخیابان پیروز
دكتر دائر3330942اهوازنهضت آباد فلكه بزرگ
دكتر دانش6923224567هفتگلهفتگل فلكه ساعت
دكتر دانشگر2222020دزفولخیابان طالقانی چهارراه آفرینش روبروی مخابرات
دكتر درخشان مهر2230687اهوازخیابان شهید علم الهدی بین نادری وكافی مجتمع پزشكی صدف
دكتر دستورانی6425210015شوشخ شهید مصطفی خمینی
دكتر دلف لویمی5553680اهوازجاده كوت عبدالله كوی شریعتی 2 خیابان 14خزامی
دكتر دهباشی4440899اهواززیتون كارمندی خیابان زمرد نبش فاضل پلاك103
دكتر دواتگرزاده5557258-09166130724اهوازروستای خزامی جنب درمانگاه ایثارگران بسیج 2
دكتر دیلمی6523226268امیدیهشهرك مطهری میدان شهدا
دكتر رئیس پور2237515اهوازخیابان سلمان فارسی خیابان كتانباف بین نادری و كافی مجتمع پزشكی سینا
دكتر رئیسی69625بندرماهشهرخیابان منتظری نبش باهنر جنب درمانگاه آریا
دكتر رئیسی4460745اهوازكوی ملت خیابان دانیال
دكتر رئیسی فرد3778705اهوازخیابان بنی هاشم بین هلالی و فراهانی
دكتر راكی زاده4241793اندیمشكخیابان طالقانی پلاك 9/6131
دكتر رامشاهوازکوی فاطمیه بین خیابان 4و5 پاداد پلاک 289
دكتر رحیمی3220212شادگانخ امام خمینی جنب آزمایشگاه تشخیص طبی شادگان
دكتر رحیمی2227898مسجدسلیمانخیابان آزادی روبروی درمانگاه هلال احمر
دكتر رسولی5514585اهواززیبا شهر بلوار جواد الائمه جنب مسجد جواد الائمه
دكتر رضوی2216124اهوازخیابان طالقانی خیابان حافظ جنب مجتمع پزشكی ابن سینا
دكتر رهنمایی4437863آبادانلین یك احمد آباد نبش 12 فرعی پلاك 259
دكتر زارعیاهوازغیزانیه 2 روبروی خانه بهداشت
دكتر زارعی ناصرآبادی3364343اهوازامانیه فلکه ساعت جنب پمپ بنزین
دكتر زرگر4405790اهوازروستای گبیر2-جاده تصفیه شکر بعد از کارخانه تصفیه شکر جنب مطب دکتر رسولی
دكتر زرگر نژاد2233475-09166157545اهوازخیابان سلمان فارسی خیابان كتانباف
دكتر زربخش3924568اهوازكیانپارس نبش خیابان 11 شرقی
دكتر زكی پور3325850بهبهانخیابان عدالت جنب مطب دکتر دهباشی
دكتر زمانی آبادان4425088-4423333آبادانخیابان احمدآباد جنب كلینیك بیمارستان شهید بهشتی
دكتر زمانی بهبهان28065بهبهانخیابان پیروزبین میدان بیدبلندومراحل مجتمع پزشکی مرکزی
دكتر زنگانه262565بندرماهشهربندر ماهشهر شهرك طالقانی خیابان سربندر جنب درمانگاه بوعلی
دكتر زنگانی4454977آبادانذوالفقاری ایستگاه 5/5 پلاك 17939
دكتر زنگنه4455شوشخیابان امام خمینی جنب بانك مركزی پلاك 49
دكتر زنگنه2212657اهوازخیابان حافظ تقاطع سلمان فارسی مجتمع پزشكی حافظ
دكتر سالمی راد5810215اهوازروستای درویش آباد خیابان اصلی پلاك19
دكتر سایقان2230515آبادانخیابان امیری نبش كوچه سپه روبروی بانك كشاورزی
دكتر سجادیان3385727اهوازكیانپارس خیابان 16 غربی كلینیك دی
دكتر سردار زاده23843اندیمشككوی شهدا خیابان شهید آوینی روبروی درمانگاه شماره 2
دكتر سعادتی4322070اندیمشكقلعه لور خیابان شهید بهشتی پلاك یك
دكتر سلطانی2230949اهوازخیابان طالقانی بین مسلم و شریعتی پلاك993
دكتر سلمان پور2245100دزفولخیابان امام خمینی جنوبی فرعی دانش بین سلمان فارسی و رازی
دكتر سلیمانی راد9166146344دزفولشهرك طالقانی(میانرود) خیابان انقلاب
دكتر سلیمی3778865اهوازخیابان بنی هاشم نبش خیابان كیان
دكتر سهرابی20440شوشترخیابان طالقانی نبش شهید رجایی
دكتر سهرابی نیا2725755آبادانروستای ابوخضراوی خیابان مینوحی روبروی مسجد امام خمینی مجتمع تجاری جادوست
دكتر سید عطار6226983شوشترخیابان طالقانی ساختمان دكتر حبیبیان
دكتر شالباف زاده4443020و4455722اهواززیتون كارگری خیابان علامه پلاك 242
دكتر شاه محمدی5550831اهوازكوت عبدالله میدان هادی آباد
دكتر شحیطاط2276323منزلاهوازشیبان خیابان سوم رویروی تاكسی سرویس احمد
دكتر شفیع2225757بندرماهشهربندر امام خیابان شهید نواب صفوی نرسیده به كوچه سیمرغ پلاك8099
دكتر شكری5250577ایذهخیابان امام مقابل داروخانه پاستور
دكتر شكور نیا46468دزفولخیابان آفرینش مقابل خیابان نبوت پلاك 123
دكتر شهابی2248545اهوازچهار صد دستگاه ابتدای كوی طالقانی
دكتر شهریاری6924223432باغ ملكمیدان امام خمینی خیابان شهید بهشتی
دكتر شیروی6262048دزفولبیمارستان دكترگنجویان
دكتر صادقی6124122653دشت آزادگانهویزه خیابان امام رضا روبروی مطب دكتر لقایی
دكتر صادقی پور3274578اهوازشیبان خیابان 3 پلاک 25+27
دكتر صالحی42004اندیمشكخ شهید پناهی ساختمان پزشكان ابن سینا
دكتر صالحی پور2216966اهوازچهارراه نادری خیابان شریعتی پاساژ نصر
دكتر صدقی6422432200دزفولشهرك شریعتی خیابان امام فلكه پیروزی
دكتر صراف زاده2270641دزفولخیابان روستا جنب درمانگاه امام علی (ع)
دكتر صفاریان زاده3743495اهوازگلستان خیابان فروردین نبش بیمارستان گلستان
دكتر صفایی پور2262421دزفولکوی مدرس نبش خیابان هفتم پلاک 1
دكتر صفر پور2236219دزفولچهارراه شریعتی
دكتر صفوی3779989اهوازاهواز
دكتر صیاف زاده28944شوشترشوشتر خ طالقانی پلاك 458/12
دكتر ضیایی-امیر2369358بندرماهشهرخیابان منتظری
دكتر طالب پور2227751دزفولخیابان شریعتی روبزوی پاساژ مسعود
دكتر طالبی5513600شوشتقاطع خیابان عدالت وپیروزی درمانگاه دانیال
دكتر طاهر زاده2211433اهوازخیابان طالقانی چهارراه حافظ
دكتر طاهری اهواز2219090اهوازخیابان سلمان فارسی خیابان شهید سراج
دكتر طاهری شوشتر24221شوشترچهارراه شهید رجایی ضلع غربی روبروی بیمارستان الهادی
دكتر طاهری قنواتی مسجدسلیمان2221540مسجدسلیمانخیابان آزادی نبش كوچه هلال احمر جنب كلینیك حضرت زینب
دكتر طرفی-اهواز2434اهوازحمیدیه خیابان امام خمینی
دكتر طرفی-دشت آزادگان4227275دشت آزادگانسوسنگرد خیابان شهید مرمزی جنب آزمایشگاه دکتر عبیداوی
دكتر ظریف6415270038دزفولشهرك خیبر خ شهید سعدی
دكتر عابدی5222084ایذهخیابان امام خمینی
دكتر عاقل4466608اهواززویه (روبروی كوروش) -میدان اصلی
دكتر عالی پناه24401اندیمشكمیدان امام خ طالقانی جنب سینما بهمن
دكتر عجمان2261560دزفولخیابان طالقانی كوچه شهربانی سابق مجتمع پزشكی میلاد
دكتر عصاره6524223590هندیجانهندیجان خیابان بسیج روبروی مطب دکتر چاروسایی
دكتر علوی33099بندرماهشهرخیابان منتظری روبروی پارك شهر
دكتر علیپور3321905اهوازفرهنگ شهر بلوار اصلی
دكتر عمادعلی6525223840امیدیهجایزان خیابان امام جنب درمانگاه مرکز بهداشت
دكتر غبیشاوی3222088شادگانخیابان امام خمینی روبروی بانك مسكن
دكتر غریب شیء6522422201بندرماهشهرشهرك شهید چمران
دكتر غفاری2222391رامهرمزخ ولیعصر خ آزادی روبروی بانك ملی
دكتر فاضل2244699اهوازحصیر آباد خیابان كارون
دكتر فاطمی6425222234شوشخیابان شهید دانش
دكتر فتاحی-گتوند22686شوشترگتوند خیابان استقلال جنب قرض الحسنه امام صادق(ع)
دكتر فتاحی-اهواز2258791اهوازخیابان شریعتی نبش خیابان حمیدی(خرمكوشك)
دكتر فداكار2298203اهوازسپیدار خیابان 35روبروی درب بیمارستان امیرالمومنین
دكتر فرجادنیا5267519دزفولکوی اندیشه خیابان امید اصلی بین خیابان 34و36 پلاک428
دكتر فرخی5611هندیجانهندیجان خیابان بسیج مقابل حسینیه
دكتر فرهادی4478301اهوازملی راه خیابان شهید بهشتی پلاك 52 درمانگاه ملی راه
دكتر فرهی28838اهوازخیابان کیان نبش جلالی پلاک 1357/325
دكتر فریادرس2225194بندرماهشهربندر امام 700 دستگاه كوچه سیمرغ
دكتر فریدن اصفهانیاهوازکیانپارس خیابان 16 غربی کلینیک دی
دكتر فریدونی6812226224مسجدسلیمانخیابان22بهمن روبروی كلینیك22بهمن
دكتر قبله شناس2277358اهوازسه راهی باهنر
دكتر قربانی-شوش5231880شوشخیابان شریعتی پلاك 93
دكتر قنواتی اهواز2272367اهوازسپیدار سه راهی باهنر مجتمع پزشكی احسان
دكتر قنواتی بندرماهشهر69457بندرماهشهرخیابان شهید منتظری طبقه پایین آزمایشگاه دكتر طهماسبی
دكتر قوچانی2222779اهوازخیابان شریعتی جنب بازار بزرگ اهواز ساختمان عصاره
دكتر كاملی5539019اهوازخیابان شریعتی پلاک ثبتی 1947/9
دكتر كردزنگنه3135باغ ملكخیابان شهید بهشتی
دكتر كرمی48300اندیمشكاندیمشك خیابان شهید روشنی بیمارستان امام علی (ع) جنب اورژانس
دكتر كرمی2274600اهوازكوی باهنر بلوار معلم ساختمان نصر
دكتر كریمی حاتمی2240224اهوازكوی ابوذر خیابان كارون نبش فرعی 3
دكتر كلانتری گتوندی هیبت الله2223129اهوازخیابان سعدی جنوبی
دكتر كوچك3383648اهوازكیانپارس بین خیابان اول ودوم
دكتر كیانی فرد3360958اهوازكیانپارس فلكه دوم روبروی اسنادپزشكی تامین اجتماعی
دكتر كیخا-سلامت2233977اهوازخیابان شریعتی نبش كوچه جعفری
دكتر لیموچی24221شوشترچهارراه شهیدرجایی ضلع غربی جنب بانك رفاه
دكتر مانگریشوشروستای شاوور خیابان دانش جنب درمانگاه خیریه زین العابدین
دكتر متقی6231487شوشترفرهنگ شهر بلوار ابوذر جنب بانک ملی
دكتر مجد نصیری426311آباداناحمدآباد لین 7 تقاطع 12 فرعی
دكتر محسنی2242074دزفولخیابان شریعتی نبش آفرینش
دكتر محمدیان2217530اهوازخیابان سلمان فارسی خیابان قنادان روبروی مجتمع پزشكی سجاد
دكتر محمودی2223356آبادانخیابان امیری نبش زاهدی
دكتر محمودی خواه6723222018بهبهانآغاجاری خ ارشاد جنب اورژانس
دكتر محمودی فر23501بندرماهشهرخیابان مطهری بیمارستان حاجیه نرگس معرفی
دكتر مرادی2238203اهوازخیابان سلمان فارسی نبش كتانباف مجتمع پزشكی سینا
دكتر مرادی بیرگانی-رامهرمز2228387رامهرمزچهارراه طالقانی خیابان طالقانی شرقی روبروی بانك تجارت
دكتر مرتضوی2223536بهبهانبهبهان خیابان عدالت پلاك 727/3
دكتر مرتضوی -سید فریدالدین9166152606اهوازپادادشهرخیابان جوادالائمه بین خیابان 17و18غربی
دكتر مرتضوی-بیمارستان امام2216505اهوازخیابان آزادگان بیمارستان امام خمینی
دكتر مرسلی4431190آباداناحمد آباد خیابان 1اصلی نبش پاساژ گلستان
دكتر مرشد زاده6722622858بهبهانسردشت زیدون خیابان امام نبش سه راهی درمانگاه
دكتر مرعشی2234779اهوازخیابان سلمان فارسی خیابان مسلم مجتمع جندی شاپور
دكتر مرفوع3774716اهوازخیابان بنی هاشم نبش خیابان غزنوی
دكتر مریدیخرمشهرفلكه مطهری روبروی بازار روز جنب پاساژ آینه پلاك 79
دكتر مشابهبندرماهشهرناحیه صنعتی خیابان پتروشیمی شیراز مقابل درمانگاه تامین اجتماعی
دكتر مشعشعیان3731386اهوازخیابان خاقانی بین خیابان شهداء شمشیری و جعفری
دكتر مشعلی3395873اهوازكوی علوی خیابان فراهانی بین مدرس و شبنم
دكتر معظمی گودرزی4472259اهوازكوی ملت خیابان اقبال فلكه اقبال
دكتر معماری3379199اهوازكیانپارس خیابان میهن شرقی شماره41
دكتر معینی ناغانی6523225320امیدیهامیدیه پاساژ ایران
دكتر مقبل2242233اهوازحصیرآباد فلكه زیتون كارمندی خیابان كارون
دكتر ملایری3330187اهوازنهضت آباد فلكه بزرگ
دكتر ممبینی2217311اهوازخیابان سلمان فارسی نبش خیابان كتانباف طبقه زیرین پاركینگ كارون
دكتر منجزی مسجدسلیمان0681-2228582مسجدسلیمانخیابان آزادی جنب بانك سپه
دكتر منصورزاده6124622004دشت آزادگانهویزه مركز بهداشتی درمانی هویزه
دكتر منیری3353493اهوازگلستان نبش بوستان ساختمان عباسی
دكتر مهتدی2250488دزفولخیابان طالقانی خیابان نشاط مجتمع پزشكی طالقانی
دكتر مهر پویانشوشخیابان شهید دانش بازارچه حافظ
دكتر موجی3384088اهوازکیانپارس خیابان 5غربی نبش خرداد درمانگاه گروه ملی
دكتر موحد2369218بندرماهشهرخیابان امام خمینی پارکینگ جنب بانک سپه
دكتر موسوی آبادان-مادر429991آباداناروسیه ابتدای بلوار ولایت جنب درمانگاه نیكوكاران
دكتر میناگر51469اندیمشكخیابان شهید كرامت نرسیده به چهارراه بازارچه
دكتر نژادیان2217246اهوازخیابان اباذر نرسیده به فلكه پادادشهر
دكتر ناظمی4224855خرمشهرخیابان چهل متری قبل از فلكه شهیدمطهری جنب مطب دكتر فرحانی
دكتر نافع2252467دزفولخیابان امام خمینی شمالی درمانگاه سبز قبا
دكتر نجم61267224633شوشترگتوند کوی ولی عصر جنب فوریتهای پزشکی مرکز بهداشتی درمانی
دكتر نریموسایی2222243رامهرمزچهارراه طالقانی خیابان طالقانی شرقی مقابل مجتمع پزشكی رازی پلاك 914
دكتر نصار پور-امید2337181-0652بندرماهشهرخیابان شهیدمنتظری جنب بنگاه املاک نصر
دكتر نظامی5502626اهوازروستای قلعه چنعان خیابان 7 شرقی
دكتر نظری6210807شوشترفرهنگ شهر بیمارستان خاتم الانبیاء
دكتر نقاب2245773دزفولخیابان طالقانی
دكتر نوری ممبینی6924322719باغ ملكقلعه تل خ امام فلكه اصلی مركز شهر
دكتر نوری نژاد21710بهبهانخیابان شهید نهایی جنب سینما خلق
دكتر هادوی5518926اهوازخیابان شهید ادهم نبش مهران روبروی درمانگاه ولی عصر
دكتر هاشمی2228040اهوازخیابان شریعتی نبش كوچه واحدی
دكتر هلالات6314463243آبادانآبادان ایستگاه 13 خیابان فیه بیمارستان طالقانی
دكتر همتی2234711اهوازخیابان حافظ جنب پاركینگ كارون مجتمع پزشكی خاتم الانبیا
دكتر همدانی3370085اهوازکیان آباد خیابان سیمتری بین خیابان 14 و15 مجتمع تجاری خوانساری پلاک 122
دكتر هنرمند2223687اهوازخیابان طالقانی نبش خیابان نظامی
دكتر یعقوبی2230418آبادانآبادان خ امیری خ زاهدی پلاك 102
دكتر یونسی5560249اهوازجاده كوت عبدالله اسلام آباد خیابان اصلی بین خیابان7و8
رازی آبادان4441881آبادانخیابان یك احمد آباد
رازی اهواز2221947اهوازخیابان سلمان فارسی جنب بانك ملت نبش سعدی
رازی بهبهان2224774بهبهانخیابان عدالت فلكه جوانمردی كوچه پزشكان
رازی- دكتر كرایی30097بندرماهشهرخیابان منتظری نبش خیابان مصطفی خمینی
رضا-دكتر جهانگیری2225532اهوازحمیدیه خیابان امام خمینی پاساژالغدیر
زكریا-دكترزالی5223945شوششوش خیابان شهید دانش میدان هفت تیر پلاك 199
زیتون4446913اهواززیتون كارمندی خیابان زیتون بین فارس و شهید بندر
سبحان3391565اهوازكوی علوی خیابان آزادی چهارراه فراهانی
سجاد5510029اهوازكوی فاطمیه خیابان میثم تمار
سعدی اهواز -دكترمیرزایی2222344اهوازخیابان اباذر بین گلبهار و حافظ
سلامت هفتكل6923222276هفتگلهفتگل خیابان بازار روبروی مسجد حجت
سینا – بهبهان3338873بهبهانخیابان عدالت فلكه جوانمردی
سینا دزفول2222662دزفولخیابان امام خمینی جنوبی میدان مثلث
شبكه بهداشت و درمان آبادانآبادانآبادان
شبكه بهداشت و درمان امیدیه6523226151امیدیهامیدیه
شبكه بهداشت و درمان اندیمشك42481115اندیمشكاندیمشك
شبكه بهداشت و درمان ایذه5247600ایذهایذه
شبكه بهداشت و درمان ایذه-دهدز692562ایذهایذه – دهدز
شبكه بهداشت و درمان باغ ملك6924222500باغ ملكباغ ملك
شبكه بهداشت و درمان بندر ماهشهربندرماهشهرماهشهر
شبكه بهداشت و درمان بهبهان06713339011-13بهبهانبهبهان
شبكه بهداشت و درمان خرمشهر29393خرمشهرخرمشهر
شبكه بهداشت و درمان دشت آزادگاندشت آزادگاندشت آزادگان
شبكه بهداشت و درمان رامشیر6922626714رامشیررامشیر
شبكه بهداشت و درمان شادگانشادگانشادگان
شبكه بهداشت و درمان شوش5214097شوششوش
شبكه بهداشت و درمان شوشتر6126228591شوشترشوشتر
شبكه بهداشت و درمان لالی0683222-3705لالیلالی خیابان امام خمینی روبروی سپاه مقامت بسیج
شبكه بهداشت و درمان مسجدسلیمانمسجدسلیمانمسجد سلیمان
شبكه بهداشت ودرمان گتوند0612672-4482-3010شوشترگتوند جاده كمربندی محل سابق درمانگاه شماره دو
شبكه بهداشت ودرمان رامهرمز2224025رامهرمزرامهرمز
شبكه بهداشت ودرمان هندیجان0652422-2500بندرماهشهرهندیجان شبكه بهداشت ودرمان هندیجان
شریفی3837065اهوازخیابان لشكر
شعله4444018اهواززیتون كارمندی خیابان حجت
شفا دزفول2222866دزفولمیدان امام پلاك 55
شفا-دكتر گله دار2231304اهوازخیابان سلمان فارسی بین فردوسی و حافظ
شفا-دكتر حسنوند22814اندیمشكخیابان امام خمینی جنب ساختمان پزشکان بهمن
شفا-دكتر شریفی2226494بندرماهشهربندر امام کوی اباذرخیابان 40متری
شفا-مسجدسلیمان2222772مسجدسلیمانخیابان آزادی
شهدا بستان-دكتر دزفولیان222148-09163139682دشت آزادگاندشت آزادگان بستان خ امام خمینی روبروی مخابرات
فارابی3772878اهوازخیابان لشكر نبش خیابان دهم روبروی مسجد النبی
فارابی -شكاریبندرماهشهرمیدان امام خمینی نبش خیابان باهنر جنب درمانگاه آریا
فارابی بهبهان3335466بهبهانخیابان زیبایی روبروی بیمارستان شهید زاده
فاطمه الزهرا2257032دزفولدزفول خ هجرت نبش شریعتی
فاطیما2213414اهوازخیابان شهید ادهم نبش خیابان سلمان فارسی جنب آزمایشگاه رازی
فدك-دكترعبداله نژاد4470140اهوازكوی ملت بلوار پاسداران نبش خیابان اقبال
فردوسی2224758اهوازخیابان خوانساری نبش سلمان فارسی
قائم اهواز2221019اهوازخیابان سلمان فارسی خیابان جعفری بین خیابان مولوی و خاقانی مقابل مجتمع پزشکی اهواز
قائم دزفول2228064دزفولخیابان طالقانی جنب مسجد عاملی
قدس2224343اهوازخیابان نادری نبش نظامی
كارون-دكتر عبدالحسین پور2257373اهوازحصیر آباد خیابان 6 نبش 1پلاک115
كاوه3335800بهبهانفلكه قدس
كوت عبدالله5550856اهوازجاده كوت عبدالله درویشیه جنب بانك ملی
كوثر اهواز3323791اهوازكوی گلستان خیابان فروردین نبش آذر روبروی كلینیك آب و برق
كیان3795727اهوازخیابان كیان نبش جلالی
كیمیا2229453اهوازخیابان سلمان فارسی بین فردوسی و نظامی
كیوان ایذه5222136ایذهخیابان طالقانی میدان امام علی (ع)
لقمان -دكتر رضایی5587515اهوازفاز 2 پادادشهر ایستگاه 6
مادر20531بندرماهشهرخیابان آیت الله سعیدی جنب مسجد شهداء
مجتمع شهید بقایی اهواز2222580اهوازخیابان شریعتی كوچه آهنگری جنب سینما فلسطین
محبی3330907بهبهانخیابان شهید پیروز مجتمع پزشكی ابن سینا
مرجان2212022اهوازخیابان آزادگان روبروی بیمارستان امام خمینی
مركز بهداشت غرب اهواز3784432اهوازاهواز
مركزبهداشت شرق اهوازاهوازاهواز
مركزی اهواز4446656اهواززیتون كارمندی خیابان حجت
مركزی شوشتر6229232شوشترخیابان امام خمینی جنب مسجد حضرت رسول(ص)
مركزی متین2222199دزفولمیدان امام خمینی
معتمد3545باغ ملكخیابان شهید بهشتی مقابل بانك سپه
مفید2235630اهوازخیابان سلمان فارسی خیابان فردوسی مجتمع مهرگان
ملاشیه -افتخار3311340اهوازملاشیه خیابان تعاون
مهر-دكتر صیدگر2261762-3دزفولدزفول بلوار آیت اله طباطبایی درمانگاه فرهنگیان
میهن3339463اهوازكیانپارس خیابان شهید چمران نرسیده به فلكه سوم
نجات2222084دزفولخیابان طالقانی
نور2224425دزفولخیابان طالقانی روبروی درمانگاه شاهركنی
هدایت3334447بهبهانفلكه بید بلند ابتدای جاده سیمان
هلال احمر3338446اهوازكیانپارس خیابان شهید چمران جنب هلال احمر خوزستان
هلال احمر _ خاص3338446اهوازكیانپارس خیابان شهید چمران جنب هلال احمر خوزستان
ولی عصر دزفول-درمانگاه6412221997دزفولدزفول بلوار مقاومت جنب آتش نشانی
ولیعصر اهواز2217048اهوازخیابان طالقانی بین شریعتی و خاقانی
گلستاناهوازاهواز بلوار گلستان بیمارستان گلستان
بیمارستان‌ آپادانا3770093-6اهوازخیابان انقلاب خیابان سروش شمالی نبش اتوبان لشكر
بیمارستان‌ آریا3378310-14-19-15-40-اهوازكیانپارس خ 17 شرقی
بیمارستان‌ آیت الله طالقانی اهواز3339995اهوازامانیه خیابان مستعان
آیت الله نبویدزفولخیابان امام خیابان سلمان فارسی
بیمارستان‌ ابوذر4443051-5اهواززیتون كارمندی
بیمارستان‌ بیمارستان‌ اروند2217712-9اهوازخیابان دكتر شریعتی خیابان شهیدقنواتی جنب هتل كوثر
الهادی-خاص6222321شوشترخیابان شهید رجایی
بیمارستان‌ امام خمینی (نفت) آبادان3226811-19آبادانآبادان خ شهید منتظری بیمارستان امام خمینی -نفت
بیمارستان‌ امام رضا-ع3230700امیدیهبلوارشهداء
بیمارستان‌ امید لالی6823224663لالیجنب سپاه پاسداران
بیمارستان‌ امیرالمومنین2271904-11اهوازسپیدار
بیمارستان‌ بیست و دو بهمن-خاص2223001-4مسجدسلیمانكوی 22 بهمن
بیمارستان شهید بقایی3750000اهوازانتهای بلوار گلستان
بیمارستان فاطمه الزهرا ءاهوازاهواز
بیمارستان‌ حاجیه نرگس معرفی ـ شهداء_خاص327007بندرماهشهرماهشهر قدیم پشت بازارروز
بیمارستان‌ دكتر گنجویان6261750-4دزفولجاده اندیمشك روبروی مجتمع فرهنگی
بیمارستان‌ شفا اهواز3340420-1اهوازبلوار گلستان خیابان فروردین
بیمارستان‌ شفا اهواز _ خاص3340420-1اهوازبلوار گلستان خیابان فروردین
بیمارستان‌ شهدا5232821-3ایذهانتهای خیابان حر-روبروی بهزیستی
بیمارستان‌ شهدا-خاص5232821-3ایذهانتهای خیابان حر-روبروی بهزیستی
بیمارستان‌ شهید چمران0612422-6274دشت آزادگانخیابان امام خمینی
بیمارستان‌ شهید چمران-خاص0612422-6274دشت آزادگانخیابان امام خمینی
بیمارستان‌ شهید بهشتی-خاص4423094آبادانبلواركارون
بیمارستان‌ شهید زاده – خاص35872-3بهبهانخیابان شهید گرایمی
بیمارستان‌ شهید طباطبایی2497-8باغ ملكجاده قلعه خمیسی
بیمارستان‌ شهید طباطبایی-خاص2497-8باغ ملكجاده قلعه خمیسی
بیمارستان‌ شهید مصطفی خمینی32008بهبهانانتهای كوی حجت
بیمارستان‌ شهید معرفی زاده4006-7شادگانجاده كمربندی
بیمارستان‌ شهید معرفی زاده-خاص4006-7شادگانجاده كمربندی
بیمارستان‌ مهر3339474-9   3339481اهوازكیانپارس خیابان شهید چمران خیابان كوثر
نظام مافی-خاص2661-2شوشجاده اهواز اندیمشك
امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها