اطلاعات خوزستان

لیست دبیرستان ها و مراکز پیش دانشگاهی اهواز- استان خوزستان

جنسیت نام نوع ناحیه آدرس تلفن
پسرانه آزادگان عادی-دولتی ۱ جاده گلستان روبروى فرهنگ شهر ۳۳۲۲۷۴۶
پسرانه شهدائ عادی-دولتی ۱ امانیه خ دکترفاطمی روبروى مقرنیروى انتظامی ۳۳۳۱۲۳۸ ۳۳۳۰۸۸۱
پسرانه شهیدبهزادبراتی عادی-دولتی ۱ خ انقلاب خیابان ولی عصر(عج ) ۳۷۷۲۵۶۳
پسرانه شهیدبهشتی عادی-دولتی ۱ کوى انقلاب خ اسلامی بین کیان وشیخ بهائ ۳۷۷۴۷۶۲ ۳۷۸۳۰۹۳
پسرانه بهارستان عادی-دولتی ۱ جاده گلستان کوى ۲۲بهمن ۳۳۴۴۹۵۰
پسرانه میثاق عادی-دولتی ۱ گلستان ۱۱۰۰۰۰۰۰
پسرانه جماران عادی-دولتی ۱ فلکه بزرگ گلستان (کارگر)روبروى فرهنگ شهر ۳۳۴۳۳۴۸
دخترانه زاهده عادی-دولتی ۱ امانیه خ بوعلی جنب راهنمائی ۳۳۳۱۷۱۰
دخترانه حضرت زهرا(س ) عادی-دولتی ۱ امانیه کوى بهمن پ ۲۲ ۳۳۳۰۴۵۴
دخترانه حضرت معصومه (س ) عادی-دولتی ۱ خشایارناصرخسروجنوبی جنب مدرسه هاحر ۷۴۸۳۳
دخترانه حضرت نرجس (س ) عادی-دولتی ۱ امانیه خ بوعلی جنب راهنمائی ۳۳۳۱۷۱۰
دخترانه زاهده عادی-دولتی ۱ جاده اهوازخرمشهرشهرک بیت المقدس (نورد ) ۳۳۹۳۸۵۱
دخترانه حضرت فاطمه (س ) عادی-دولتی ۱ فرهنگ شهرمنازل کشاورزى ۳۳۴۱۰۹۹
دخترانه بهار عادی-دولتی ۱ فرهنگ شهرمنازل کشاورزى ۳۳۴۱۰۹۹
دخترانه بهار عادی-دولتی ۱ شهرک رزمندگان پشت مسجد ۳۳۹۲۸۴۵
دخترانه محدثه عادی-دولتی ۱ گلستان ۳۳۴۷۹۵۵
دخترانه مهر عادی-دولتی ۱ گلستان ۳۳۴۷۹۵۵
دخترانه فروغ عادی-دولتی ۱ اهوازگلستان ۳۳۵۳۵۳۶۳
دخترانه فردوسی عادی-دولتی ۱ اهوازجاده گلستان پردیس ۲۲۲۲۲۲۲
دخترانه پردیس عادی-دولتی ۱ جاده اهوازخرمشهرشهرک بیت المقدس (نورد ) ۳۳۹۳۸۵۱
دخترانه خجسته عادی-دولتی ۱ اهواز
پسرانه پویا غیردولتی ۱ کوى تختی خ خرم جنب اداره کل آوپ خوزستان ۳۳۳۵۷۷۷
پسرانه صادق غیردولتی ۱ شهرک دانشگاه خ اصلی ۳۳۲۳۳۰۵
پسرانه دانشگاه غیردولتی ۱ اهوازاتوبان گلستان کوى استادان ۳۳۶۴۸۲۰
پسرانه امام علی (ع ) غیردولتی ۱ گلستان فرهنگ شهرخیابان ۱۰رشد ۳۳۴۵۱۱۳
پسرانه توسعه غیردولتی ۱ گلستان خیابان اسفند ۳۳۴۲۱۶۰
پسرانه مهرمعلم غیردولتی ۱ گلستان خیابان فروردین روبروى بانک صادرات ۳۳۲۹۲۲۵
پسرانه خیام غیردولتی ۱ اهوازبلوارگلستان نرسیده به فلکه فرهنگ شهرخ ۱۴ ۳۳۲۷۰۴۷
پسرانه بسوى نور غیردولتی ۱ اهوازخیابان پیشاهنگی ۳۳۳۵۵۳۰
پسرانه دانشجو غیردولتی ۱ اهواز ۳۳۲۸۵۶۲
پسرانه نویدصادقین غیردولتی ۱ اهواز ۴۵۵۶۳۳۶۶
دخترانه علوم غیردولتی ۱ پیچ گلستان خ همدان ۳۳۲۶۶۶۵
دخترانه دانشگاه غیردولتی ۱ گلستان مجتمع آموزشی دانشگاه ۳۳۶۱۵۲۹
دخترانه علوم (بزرگسالان ) غیردولتی ۱ پیج گلستان خ همدان ۳۳۲۶۶۶۵
دخترانه میعاد غیردولتی ۱ امانیه خیابان سقراطشرقی ۳۳۳۰۴۵۲
پسرانه آزادگان ۱ عادی-دولتی ۲ کوى ملت فاز ۳روبروى پارک ۴۴۶۴۵۰۸
پسرانه فردوسی ۱ عادی-دولتی ۲ ملی راه خ فرشید ۲ ۴۴۳۵۰۲۵
پسرانه ابوذر عادی-دولتی ۲ کوى ابوذرانتهاى خ اول ۲۲۴۴۵۱۳
پسرانه مجیدخیاط ۱ عادی-دولتی ۲ زیتون کارگرى خ پشت ترمینال ۲۲۴۵۲۱۲ ۲۲۵۵۰۹۷
پسرانه آزادگان ۲ عادی-دولتی ۲ کوى ملت فاز ۳روبروى پارک ۴۴۶۴۵۰۸
پسرانه تندگویان عادی-دولتی ۲ شهرک نفت فاز ۱ ۹۲۶۳۲۲۱
پسرانه جماران عادی-دولتی ۲ کوى ابوذرخ ۱۴ ۲۲۴۰۰۸۸
پسرانه شهیدرجایی عادی-دولتی ۲ کوى شهیدباهنر ۲۲۷۶۲۰۰
پسرانه پیشتازان عادی-دولتی ۲ کوى نبوت خیابان الوندجنب پیش دانشگاهی اقبال ۲۲۷۹۹۱۰
پسرانه شهیدعدنان مقدم عادی-دولتی ۲ روستاى نزهه جاده ماهشهر
پسرانه شهیدبهشتی عادی-دولتی ۲ زرگان جنب پل هوایی ۴۴۶۱۲۲۶
پسرانه شیخ مفید عادی-دولتی ۲ روستاى غیزانیه
پسرانه فرهنگیان عادی-دولتی ۲ زیتون کارمندى جنب هنرستان فتح المبین ۴۴۴۴۳۰۰
پسرانه امتحانات متفرقه (متوسطه ) عادی-دولتی ۲ اهواز
دخترانه آئین روشن ۱ عادی-دولتی ۲ ابتداى منبع آب ۲۲۴۰۱۸۰
دخترانه اسمائ ۱ عادی-دولتی ۲ کارون روبروى شرکت لوله سازى ۲۲۴۰۹۵۳
دخترانه جنت عادی-دولتی ۲ ملی راه بلوارتوحیدنبش خ فیاض ۴۴۳۳۸۳۷
دخترانه دوشهیدسالارى عادی-دولتی ۲ زیتون کارگرى روبروى مسجدحجت ۲۲۴۲۹۶۸
دخترانه فجر عادی-دولتی ۲ انتهاى لین ۸حصیرآباد ۲۲۴۰۰۸۶
دخترانه حضرت فاطمه عادی-دولتی ۲ کوى فدائیان اسلام روبروى ترمینال ۴۴۴۶۴۶۳
دخترانه معصومیه عادی-دولتی ۲ شهرک نفت فاز ۵ ۹۲۶۴۳۵۰
دخترانه علامه حلی عادی-دولتی ۲ سلطان منش خ لاله ۴۴۵۱۸۸۱
دخترانه دکترباهنر عادی-دولتی ۲ کوى باهنر ۲۲۷۴۰۴۸
دخترانه شهیدتوکلی عادی-دولتی ۲ سپیدارپشت پمپ بنزین ۲۲۷۰۲۰۹
دخترانه حضرت آمنه ۱ عادی-دولتی ۲ کوى ملت فاز ۳ ۴۴۶۴۴۷۲
دخترانه حضرت آمنه (۲) عادی-دولتی ۲ کوى ملت فاز ۳ ۴۴۶۴۴۷۲
دخترانه ساجده عادی-دولتی ۲ روستاى غیزانیه
دخترانه امتحانات متفرقه (متوسطه ) عادی-دولتی ۲ اهواز
پسرانه پسرانه امام حسین ۱ غیردولتی ۲ زیتون کارمندى خ شهیدجهانگیرى بین زمزم وزمردپ ۹۰ ۲۹۰۷۷۷۰
پسرانه شهداى صنعت نفت ۱ غیردولتی ۲ شهرک نفت فاز ۴ ۹۲۶۳۱۰۵
پسرانه فارابی ۱ غیردولتی ۲ کوى ملت خ کارون ۴۴۶۱۴۷۳
پسرانه کاشف ۱ غیردولتی ۲ کوى ملت فاز ۳ ۴۴۶۸۶۶۶
پسرانه شهداى ملی حفارى ۲ غیردولتی ۲ ملی حفارى ۴۴۵۸۰۹۱
پسرانه البرز غیردولتی ۲ زیتون کارمندى ۴۴۴۰۳۱۲
پسرانه حضرت مهدى (عج ) غیردولتی ۲ باهنرمنطقه ۳خ ۵پلاک ۱ ۲۲۷۳۷۳۳
پسرانه حضرت امام رضا(ع ) غیردولتی ۲ سلطان منش خ نبوت ۲۲۵۵۴۲۳
پسرانه دبیرستان بزرگسالان نظام جدیدکاشف غیردولتی ۲ کوى ملت فاز ۳ ۴۴۶۸۶۶۶
پسرانه امیرکبیر غیردولتی ۲ زیتون کارمندى خ فردوس بین زیتون وزمزم پ ۹۸ ۴۴۴۵۳۴۵
پسرانه مالک اشتر غیردولتی ۲ باهنرمنطقه ۷ ۲۲۷۲۹۰۹
پسرانه نورهدایت غیردولتی ۲ زیتون کارمندى خ جهانگیرى نبش زمردپ ۹۰ ۴۴۴۱۰۸۳
پسرانه ایران غیردولتی ۲ کوى ملت فازیک خ شیخ نبهان پ ۸۱ ۴۴۶۷۰۲۵
پسرانه کمال الملک غیردولتی ۲ کوى ملت خ ۳عامرى پ ۵۷ ۴۴۷۰۸۸۹
پسرانه دهخدا غیردولتی ۲ زیتون کارمندى خ کمیل نبش پارک زیتون پلاک ۷۰ ۴۴۵۸۱۶۱
پسرانه نواندیش غیردولتی ۲ زیتون کارمندى خ فتاح بین زمزم وزمرد ۴۴۴۰۳۳۶
پسرانه حجت (عج ) غیردولتی ۲ شهرک ملی حفارى خ فتح ۹پ ۸۶ ۴۴۵۱۷۶۱
پسرانه بزرگسالان مالک اشتر غیردولتی ۲ باهنرمنطقه ۷ ۲۲۷۲۹۰۹
پسرانه بزرگسالان نواندیش غیردولتی ۲ زیتون کارمندى خ فتاح بین زمزم وزمرد ۴۴۴۰۳۳۶
پسرانه بزرگسالان حجت (عج ) غیردولتی ۲ شهرک ملی حفارى خ فتح ۹پ ۸۶ ۴۴۵۸۴۰۸
پسرانه مهرآرا غیردولتی ۲ کوى ملت خ ۵بلوارپ ۴۶ ۲۲۴۷۳۳۷
پسرانه بزرگسالان ایران غیردولتی ۲ کوى ملت فازیک خ شیخ نبهان پ ۸۱ ۴۴۶۷۰۲۵
دخترانه خوارزمی ۱ غیردولتی ۲ زیتون کارمندى خ فروغ بین زاهدومناطق پ ۱۴۶ ۴۴۵۲۹۰۶
دخترانه دخترانه شهداى صنعت نفت ۲ غیردولتی ۲ شهرک نفت فاز ۳ ۹۲۶۲۶۶۳
دخترانه عرفان ۱ غیردولتی ۲ کوى ملت خ ۲۰اقبال ۴۴۵۵۹۹۹
دخترانه دخترانه امام حسین ۲ غیردولتی ۲ صنایع فولاد ۲۲۸۴۱۰۳
دخترانه دخترانه شهداى ملی حفارى ۱ غیردولتی ۲ ملی حفارى شهرک قائم ۴۴۵۸۰۹۱
دخترانه فروغ دانش غیردولتی ۲ کوى ملت خ شیخ نبهان پ ۳۱ ۴۴۷۰۹۸۰
دخترانه طلیعه غیردولتی ۲ باهنرمنطقه ۷خ اول ۲۲۷۵۰۹۱
دخترانه شایستگان علم غیردولتی ۲ زیتون کارمندى خ شهیدعباسی بین زمردوزمزم ۴۴۴۰۸۹۳
پسرانه پیش دانشگاهی خاتم النبیائ عادی-دولتی ۱ جاده گلستان خیابان پاسگاه انتهاى فرهنگ شهر ۳۳۲۳۹۰۰
دخترانه پیش دانشگاهی کوثر عادی-دولتی ۱ کوى تختی خ دز ۳۳۳۱۹۴۱
دخترانه زاهده عادی-دولتی ۱ فلکه بزرگ گلستان (کارگر ) ۳۳۴۳۳۴۸
پسرانه مرکزپیش دانشگاهی دانشگاه غیردولتی ۱ شهرک دانشگاه ۳۳۶۴۸۲۰
پسرانه صادق غیردولتی ۱ شهرک دانشگاه خ اصلی ۳۳۲۳۳۰۵
پسرانه مرکزپیش دانشگاهی پویا غیردولتی ۱ اهواز-امانیه خ ۸مترى ۳۳۳۵۷۷۷
پسرانه پویا غیردولتی ۱ امانیه فلکه ساعت ۳۳۳۲۱۹۰
پسرانه توسعه غیردولتی ۱ اهواز ۳۳۴۲۱۶۰
پسرانه بسوى نور غیردولتی ۱ اهوازخ پیش آهنگی ۳۳۳۵۵۳۰
دخترانه پیش دانشگاهی میعاد غیردولتی ۱ امانیه خ سقراطشرقی ۳۳۳۰۴۵۲
دخترانه مرکزپیش دانشگاهی دانشگاه غیردولتی ۱ گلستان مجتمع آموزشی دانشگاه ۳۳۶۱۵۲۹
پسرانه اقبال لاهورى عادی-دولتی ۲ کوى نبوت ۲۲۷۴۵۲۷
پسرانه شهیدعدنان مقدم عادی-دولتی ۲ روستاى نزهه جاده ماهشهر
پسرانه امتحانات متفرقه(پیش دانشگاهی ) عادی-دولتی ۲ اهواز
دخترانه فاطمیه ۱ عادی-دولتی ۲ ملی راه خ فیاض ۴۴۵۱۰۳۸
دخترانه ساجده عادی-دولتی ۲ روستاى غیزانیه
دخترانه فجر عادی-دولتی ۲ سپیدارروبروى بهداشت ۲۲۸۴۵۰۰
دخترانه امتحانات متفرقه(پیش دانشگاهی ) عادی-دولتی ۲ اهواز
پسرانه حضرت امام حسین (ع ) غیردولتی ۲ زیتون کارمندى خ شهیدجهانگیرى بین زمزم وزمردپ ۹۰ ۲۹۰۷۷۷۰
پسرانه شهداى صنعت نفت غیردولتی ۲ شهرک نفت فاز ۴ ۹۲۶۳۱۰۵
پسرانه فارابی غیردولتی ۲ کوى ملت خ کارون ۴۴۶۱۴۷۳
پسرانه کاشف غیردولتی ۲ کوى ملت فاز ۳ ۴۴۶۸۶۶۶
پسرانه امام رضا(ع ) غیردولتی ۲ کوى سلطانی منش خ نبوت ۲۲۵۵۴۲۳
پسرانه امیرکبیر غیردولتی ۲ زیتون کارمندى خ فردوس بین زیتون وزمزم پ ۹۸ ۴۴۴۵۳۴۵
پسرانه شهداى ملی حفارى غیردولتی ۲ ملی حفارى ۴۴۵۸۰۹۱
پسرانه پیش دانشگاهی البرز غیردولتی ۲ زیتون کارمندى ۴۴۴۰۳۱۲
پسرانه بزرگسالان نواندیش غیردولتی ۲ زیتون کارمندى خ فتاح بین زمزم وزمرد ۴۴۴۰۳۳۶
پسرانه ایران غیردولتی ۲ کوى ملت بین فلکه عامرى ودانیال ۴۴۷۱۰۲۰
پسرانه نورهدایت غیردولتی ۲ زیتون کارمندى خ جهانگیرى نبش زمردپ ۹۰ ۴۴۴۱۰۸۳
پسرانه بزرگسالان ایران غیردولتی ۲ اهواز
پسرانه مهرآرا غیردولتی ۲ اهواز
دخترانه شهداى صنعت نفت غیردولتی ۲ شهرک نفت فاز ۳ ۹۲۶۲۶۶۳
دخترانه عرفان غیردولتی ۲ کوى ملت خ ۲۰اقبال ۴۴۵۵۹۹۹
دخترانه امام حسین (ع ) غیردولتی ۲ صنایع فولاد ۲۲۸۴۱۰۳
دخترانه شهداى ملی حفارى غیردولتی ۲ ملی حفارى شهرک قائم ۴۴۵۸۰۹۱
دخترانه فروغ دانش غیردولتی ۲ کوى ملت خ شیخ نبهان پ ۳۱ ۴۴۷۰۰۴۴
دخترانه بزرگسالان خوارزمی غیردولتی ۲ زیتون کارمندى خ فروغ بین زاهدومناطق پ ۱۴۶ ۴۴۵۲۹۰۶
دخترانه طلیعه غیردولتی ۲ باهنرمنطقه ۷خ اول ۲۲۷۵۰۹۱
دخترانه بزرگسالان فروغ دانش غیردولتی ۲ کوى ملت خ شیخ نبهان پ ۳۱ ۴۴۷۰۰۴۴
دخترانه شایستگان علم غیردولتی ۲ اهواززیتون کارمندى خ شهیدعباسی ۴۴۴۰۰۰۱

مراکز پیش دانشگاهی اهواز

مراکز پیش دانشگاهی اهواز

مراکز پیش دانشگاهی اهواز

3.7/5 - (4 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.