اطلاعات خوزستان

کتابخانه های استان خوزستان

اگر شما کتاب خانه دارید و یا می شناسید آن را در نظرات اعلام کنید تا اضافه شود.

 

كتابخانه فعالیت موقعیت آدرس تلفن ایمیل خدمات
1

كتابخانه

شهداي ملاثاني

کتابخانه و سالن همایش اهواز اهواز، ملاثاني، بلوار معلم، فرهنگسراي رسالت ۳۲۲۳۰۰۳
2

كتابخانه شهيد مفتح

 کتابخانه و سالن همایش اهواز اهواز، چهار صد دستگاه، خيابان علامه، پارك علامه ۲۲۴۹۳۱۰
3 كتابخانه شهيد بهشتي  کتابخانه و سالن همایش اهواز اهواز، خيابان شهيد مهدوي، خيابان رضايي ۲۲۲۰۰۳۲
4 كتابخانه شهيد رجايي  کتابخانه و سالن همایش اهواز اهواز آدرس اهواز، خيابان فلسطين ۳۳۳۲۹۰۵
5

كتابخانه شهداي حميديه

 کتابخانه و سالن همایش اهواز اهواز، جاده پادگان، فرهنگسراي الغدير حميديه ۲۲۲۳۱۱۱
6

تابخانه شهداي زرگان

 کتابخانه و سالن همایش اهواز اهواز، زرگان، خيابان مدارس، فرعي اول ۴۴۶۳۰۹۹
7 كتابخانه شهيد باهنر  کتابخانه و سالن همایش اهواز اهواز، لشكر، خيابان فيض، پارك شهيد سبحاني ۳۷۷۰۰۶۶
8 كتابخانه شهداي كوت عبداله  کتابخانه و سالن همایش اهواز اهواز،كوت عبداله، دهستان عميره ۵۲۶۳۴۰۰
9 كتابخانه شهداء اهواز  کتابخانه و سالن همایش اهواز اهواز، بزرگراه آيت اله بهبهاني، پارك بهشت آباد ۵۵۲۴۷۸۹
10 كتابخانه كوثر  کتابخانه و سالن همایش اهواز اهواز، پيچ استوديوم، راهنمايي و رانندگي ۳۳۶۲۰۴۰
11 كتابخانه شهيد دستغيب  کتابخانه و سالن همایش اهواز اهواز، سپيدار، طبقه فوقاني مسجد بلال ۲۲۷۱۳۱۸
12 كتابخانه شهيد مطهري  کتابخانه و سالن همایش اهواز اهواز، كوي باهنر، منطقه 7، خيابان 3 ۲۲۷۲۰۴۷
13 كتابخانه ملاصدرا  کتابخانه و سالن همایش اهواز اهواز، بخش باوي، شهر ويس، خيابان اصلي
14 كتابخانه بوستان  کتابخانه و سالن همایش اهواز اهواز، بخش باوي، شهر شيبان
15 كتابخانه الغدير  کتابخانه و سالن همایش اهواز اهواز، آخرآسفالت، خيابان دكتر شريعتي، فلكه پل پنجم، منطقه الغدير، جنب مسجد الغدير
امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.