برنامه سینماهای اهواز و خوزستان

سینما بهمن اهواز

سینما بهمن اهواز

موقعیت مهدی  

موقعیت مهدی

سه شنبه

(23 فروردین 1401)

 • 16:00

  سالن اصلي


  12,500 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 398

چهارشنبه

(24 فروردین 1401)

 • 16:00

  سالن اصلي


  12,500 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 398

سگ بند  

سگ بند

امروز

(22 فروردین 1401)

 • 22:00

  سالن اصلي


  25,000 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 398

سه شنبه

(23 فروردین 1401)

 • 10:00

  سالن اصلي


  12,500 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 398

 • 14:00

  سالن اصلي


  12,500 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 398

 • 18:00

  سالن اصلي


  12,500 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 398

 • 22:00

  سالن اصلي


  12,500 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 398

چهارشنبه

(24 فروردین 1401)

 • 10:00

  سالن اصلي


  12,500 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 398

 • 14:00

  سالن اصلي


  12,500 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 396

 • 18:00

  سالن اصلي


  12,500 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 398

 • 22:00

  سالن اصلي


  25,000 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 398

شادروان  

شادروان

سه شنبه

(23 فروردین 1401)

 • 12:00

  سالن اصلي


  12,500 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 398

 • 20:00

  سالن اصلي


  12,500 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 398

چهارشنبه

(24 فروردین 1401)

 • 12:00

  سالن اصلي


  12,500 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 398

 • 20:00

  سالن اصلي


  25,000 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 398

حتما بخوانید : سینما ساحل اهواز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.