اخبار ورزشی خوزستان

درخشش بانوان شطرنج باز خوزستانی در کشور

درخشش بانوان شطرنج باز خوزستانی در کشور

درخشش بانوان شطرنج باز خوزستانی در کشور

به گزارش خوزستان خبر بخش اخبار ورزشی خوزستان به نقل از خبرنگار مهر، مسابقات شطرنج تیمی مدارس و دستجات آزاد بانوان کشور در سمیرم استان اصفهان برگزار شد که تیم مدرسه شطرنج پاییز اهواز در بخش تیمی سریع نایب قهرمان شد.

در مسابقات انفرادی بخش سریع، فرانک شبانیان و راحیل کیانی به ترتیب قهرمان میز دو و میز سه شدند.

غزل گوهرچین و زهرا پروین مقام سوم میز اول و چهار را کسب کردند.

در بخش استاندارد تیم مدرسه شطرنج پاییز اهواز مقام سوم بخش تیمی را کسب کرد.

در بخش انفرای استاندارد راحیل کیانی و زهرا پروین عنوان نخست میز دو و میز چهار را از آن خود کردند.

فرانک شبانیان در میز سه مقام سوم را کسب کرد.

در بخش بخش برق آسا نیز تیم مدرسه شطرنج پاییز اهواز مقام سوم بخش تیمی را به دست آورد.

در بخش انفرای برق آسا نیز فرانک شبانیان مقام دوم میز یک را به خود اختصاص داد.

راحیل کیانی و زهرا پروین مقام سوم میز دو و میز چهار را به دست آوردند.

راحیل کیانی، زهرا پروین، غزل گوهرچین، آرتیمس زمانی و فرانک شبانیان اعضای تیم مدرسه شطرنج پاییز اهواز بودند.

مزدک ارزانی پور نیز مربی تیم مدرسه شطرنج پاییز اهواز بود و خانم زمانی به عنوان سرپرست در کادر فنی این تیم حضور داشت.

شرکت کنندگان در مسابقات شطرنج تیمی مدارس و دستجات آزاد بانوان کشور در سه بخش استاندار، سریع و برق آسا به رقابت پرداختند.