اخبار ورزشی خوزستان

کنایه سنگین کولیبالی به جواد نکونام/ به پاتوسی گفتند برای ویسی بازی نکن!

کنایه سنگین کولیبالی به جواد نکونام/ به پاتوسی گفتند برای ویسی بازی نکن!

از ابتدای فصل بیست و یکم جواد نکونام از عملکرد موسی کولیبالی و آیاندا پاتوسی ناراحت بود. در نهایت این سرمربی در نیم فصل هر دو بازیکن را کنار گذاشت. 

کولیبالی چندین مرتبه به این موضوع انتقاد کرد و دوباره علیه سرمربی سابق خود مطلب منتشر کرد. در بخشی از این مطلب آمده است:

به پاتوسی گفتند برای ویسی بازی نکن!

کنایه سنگین کولیبالی به جواد نکونام/ به پاتوسی گفتند برای ویسی بازی نکن!