اخبار خوزستان

باقیمانده متروپل هنگام تخریب فرو ریخت / جست‌وجوی یک نفر زیر آوار

باقیمانده متروپل هنگام تخریب فرو ریخت / جست‌وجوی یک نفر زیر آوار

باقیمانده متروپل هنگام تخریب فرو ریخت / جست‌وجوی یک نفر زیر آوار

امیرعباس نجفی امروز (۲۳ شهریورماه) اظهار کرد: تخریب متروپل توسط قرارگاه خاتم در حال انجام بود که متاسفانه با وجود رعایت همه شرایط ایمنی بخشی از ساختمان فرو ریخته است.

وی افزود: بر اساس شواهد حاضران در صحنه یک نفر زیر آوار گرفتار شده است و هم اکنون پنج تیم جست‌وجو و نجات و آواربرداری در صحنه حاضر هستند.

نجفی بیان کرد: تیم‌های سگ‌های جست‌وجو و نجات و واکنش سریع نیز از خوزستان فراخوان شده تا کار جست‌وجو نجات انجام شود و در صورت زنده بودن فرد گرفتار زیر آوار کار نجات و رهاسازی انجام شود.