اخبار خوزستان

آمادگی اتوبوس ها برای انتقال زائران در شلمچه

آمادگی اتوبوس ها برای انتقال زائران در شلمچه

آمادگی اتوبوس ها برای انتقال زائران در شلمچه

آمادگی اتوبوس ها برای انتقال زائران در شلمچه

شلمچه – با پیش‌بینی موج بازگشت زائران اربعین، اتوبوس های قابل توجهی در مرز شلمچه تدارک دیده شده‌اند تا زائران را به شهرهای مختلف منتقل کنند.