اخبار خوزستان

افزایش ارزش افزوده خرما با توسعه صنایع فرآوری خرما در خوزستان

افزایش ارزش افزوده خرما با توسعه صنایع فرآوری خرما در خوزستان

افزایش ارزش افزوده خرما با توسعه صنایع فرآوری خرما در خوزستان

تورج نوروزی می‌گوید: توسعه صنایع فرآوری در خوزستان بر اشتغالزایی و افزایش ارزش افزوده باعث جلوگیری از خام فروشی خرما می‌شود.

او در بازدید از کارگاه بسته بندی خرما در شادگان افزود: خوزستان دارای ۳۷ هزار هکتار نخیلات بارور است که پیش بینی می‌شود از سطح این نخیلات بیش از ۲۴۰ هزار تن محصول خرما و سایر محصولات به صورت تازه خوری برداشت شود.

آقای نوروزی عمده محصول خرمای نخیلات استان را از نوع استعمران دانست و ادامه داد: قدرت نگهداری این نوع خرما در شرایط گرمای خوزستان حتی تا یک سال بدون استفاده از سردخانه است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان پیش بینی کرد ۸۰ هزار تن خرمای استعمران از سوی کارگاه های بسته بندی استان خریداری و بخش عمده آن به خارج از کشور صادر شود.