اخبار خوزستان

اجرای بهسازی و آسفالت در پنج روستا

اجرای بهسازی و آسفالت در پنج روستا

اجرای بهسازی و آسفالت در پنج روستا

امیرکعبی گفت: ۶۶ هزار متر مربع از معابر و خیابان‌های گبیر۱، ابوبقال، حلاف ۱ و ام الطمیر بهسازی و آسفالت و هشت هزار متر مربع از خیابان‌های روستای جسانیه بزرگ بهسازی می‌شود.

او هزینه اعتبار برای اجرای این طرح‌ها را ۷۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این طرح‌ها تا اوایل آبان ماه در این روستا‌ها به پایان می‌رسد.

سرپرست بخشداری مرکزی اهواز می‌گوید: پیش از این طرح زیرسازی و آسفالت معابر و خیابان‌های روستا‌های عشاره و کریشان ۲ با ۳۶ هزار متر مربع و اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد ریال اجرا شد.

کعبی در پایان‌گفت: مشکلات روستا‌ها با برنامه ریزی و با اولویت بندی پیگیری و رفع می‌شوند.