اخبار خوزستان

مرز چذابه در آستانه اربعین حسینی

مرز چذابه در آستانه اربعین حسینی

در آستانه اربعین حسینی، شیعیان و سوگواران امام حسین (ع) از طریق مرز زمینی چذابه خود را به کشور عراق می‌رسانند تا در اجتماع بزرگ اربعین شرکت کنند. به گفته استاندار خوزستان،  تاکنون بیش از یک میلیون و ۵۵۰ هزار نفر از زوار ایرانی از مرزهای خوزستان عازم عراق شده اند. همچنین حدود ۸۲۰ هزار نفر از مرزهای شلمچه و چذابه به کشور بازگشته اند.