اخبار خوزستان

اربعین جلوگاه فرهنگ غنی شیعه است/امام حسین (ع) اصول دین و انسانیت را زنده کرد

اربعین جلوگاه فرهنگ غنی شیعه است/امام حسین (ع) اصول دین و انسانیت را زنده کرد

اربعین جلوگاه فرهنگ غنی شیعه است/امام حسین (ع) اصول دین و انسانیت را زنده کرد

محمد رضا سلمانی عبیات پژوهشگر تاریخ با اشاره به اهمیت زیارت اربعین در روشنگری از ویژگی‌های ناب فرهنگ شیعه، گفت: ارزش‌های اربعین باید در جامعه به عنوان یک الگوی زندگی مورد تاکید قرار گیرد.

او با عنوان اینکه اربعین جلوگاه فرهنگ غنی شیعه است ادامه داد: زیارت ۲۰ میلیونی امام حسین (ع) به رغم پنهان کاری رسانه‌های معاند بازتاب گسترده‌ای دارد.

این نویسنده خوزستانی، آگاهى بخشى، هوشیار کردن انسان‌ها از جهالت و سرگردانى را عالى‌ترین اصول انسانى برشمرد و افزود: امام حسین (ع) براى رهایى انسان از جهالت، سردرگمى، خون خود را نثار کرد.

در زیارت اربعین که شیخ طوسى و دیگران آن را روایت کرده اند، چنین مى خوانیم: «وبذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهالة وحیرة الضلالة» (او خون خودش را در راه تو نثار کرد تا بندگانت را از جهالت و نادانى رهایى بخشد.)

عبیات با بیان اینکه زیارت اربعین تنها در مورد امام حسین علیه السلام وارد شده، و براى سایر معصومین علیهم السلام زیارت اربعین وجود ندارد، گفت: زیارت اربعین میتواند سرآغاز برای عصری جدید در تاریخ اسلام باشد که در راستای اهداف قیام امام حسین (ع) است.