اخبار خوزستان

مرز شلمچه یک روز پیش اربعین حسینی

مرز شلمچه یک روز پیش اربعین حسینی

یک روز پیش از اربعین حسینی، شیعیان و سوگواران امام حسین (ع) از طریق مرز زمینی شلمچه در استان خوزستان خود را به کشور عراق می‌رسانند تا در اجتماع بزرگ فردا شرکت کنند.