اخبار خوزستان

هوای ۵ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم

هوای ۵ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم

هوای ۵ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم

 بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای شهر سوسنگرد به ۲۰۸ AQI رسید که نشان دهنده هوای بسیار ناسالم است و براساس این وضعیت افراد باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج ازمنزل خودداری ورزند.

همچنین این میزان در شهر‌های ماهشهر ۱۷۵ و اهواز ۱۷۳ AQI ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی است  و براساس آن افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج ازمنزل خودداری ورزند. افراد دیگر باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

شاخص کیفی هوای در شهر‌های اندیمشک ۱۳۱ و شوش ۱۰۹ AQI رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس  است و براساس آن افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان خوزستان اهواز