اخبار خوزستان

اجرای طرح فاضلاب برای رفع مشکل پس زدگی فاضلاب

اجرای طرح فاضلاب برای رفع مشکل پس زدگی فاضلاب

اجرای طرح فاضلاب برای رفع مشکل پس زدگی فاضلاب

آذر مهر مجری طرح فاضلاب در اهواز گفت: سیستم فاضلاب اهواز فرسوده بوده و نوسازی و بهسازی آن‌ها در نقاط مختلف انجام می‌شود.

او می‌گوید:در منطقه باهنر اهواز مشکل پس زدگی فاضلاب گزارش شد، که نیرو‌های اداره آب و فاضلاب در خیابان‌های سبحان و بهاران حاضر شدند.

به گفته او لوله گذاری انشعابات انجام شد که پس از آن آسفالت خیابان‌ها سریعا انجام می‌شود تا در تردد شهروندان مشکلی ایجاد نشود.

مجری طرح فاضلاب در اهواز گفت: نقاط ریزشی فاضلاب در اهواز قدمت بالایی دارند، و انشعابات منازل به شبکه جدید وصل می‌شود.

مدیرعامل شرکت آبفا خوزستان گفت: طرح ساماندهی وضعیت فاضلاب اهواز در ۴ محور اصلاح نقاط ریزشی، توسعه شبکه، احداث تاسیسات و شبکه جدید و حفاری و لوله رانی به روش میکرو تونل برنامه ریزی شده است.

کرمی نژاد می‌گوید: اجرای طرح‌های فاضلاب اهواز در جبهه‌های کاری متفاوت با هدف رفع پس زدگی فاضلاب، بهبود آثار زیست محیطی و ارتقاء بهداشت عمومی مناطق سطح شهر اهواز انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان خوزستان اهواز